Retentiebeleid: door deze fouten raakt u uw beste werknemers kwijt

Geplaatst door Robert Half op 01/02/2017

Wanneer getalenteerde werknemers vertrekken, doet u er goed aan om te polsen naar hun beweegredenen (dat kan in een exitgesprek), en die vervolgens in kaart te brengen. Misschien ontwaart u een patroon, dat wijst op verbeterpunten in uw organisatie – bijvoorbeeld in uw retentiebeleid en hr-strategie. Hoe het talent aan boord houden? Enkele tips.

 

1. “Training? Geen tijd voor”

Gedreven kenniswerkers hebben nood aan nieuwe input en ideeën om hun eigen inzichten te verscherpen. Inzicht leidt tot actie en verandering op alle mogelijke gebieden. Een training in timemanagement kan leiden tot een efficiëntere workflow. Een werknemer die zich via een opleiding specialiseert in een bepaald aspect van zijn job, krijgt daar (hopelijk) een motivatieboost van. En een manager verbetert zijn aanpak misschien dankzij een doelgerichte communicatietraining. Bouw die opleidingsmomenten in voor uw werknemers, ontwikkel er trajecten rond. Want onvoldoende aandacht of tijd voor training en opleiding leidt tot gedemotiveerde topperformers.

2. Laat het retentiebeleid niet volledig over aan de hr-dienst

Een retentiestrategie moet worden gedragen door alle managers, niet enkel door het uitvoerende personeel van de hr-afdeling. Om werknemers aan boord houden, volstaan een jaarlijks evaluatiegesprek of loonsverhoging nu eenmaal niet. Echte people managers houden voortdurend de vinger aan de pols: ze praten regelmatig met hun teamleden, stellen duidelijke prioriteiten, communiceren open over de dagelijkse gang van zaken én de langetermijnvisie van het bedrijf, en vragen ook zelf om feedback. De relatie tussen werkgever en werknemer mag geen eenrichtingsverkeer zijn. Daarmee zet u uw werknemers op de kortste weg naar de uitgang.

3. Informatie moet u delen

Werknemers die niet op de hoogte zijn van het hoe en waarom van bepaalde managementbeslissingen, voelen zich niet betrokken bij de organisatie en dat werkt demotiverend. Deel dus altijd de achterliggende informatie en beweegredenen met iedereen en houd ze niet binnen de directiekamers. Het ivorentorensyndroom loert om de hoek.

4. Gooi die teams in de mix

Laat oude en jonge werknemers met elkaar samenwerken. Stel heterogene teams samen waarin  verschillende persoonlijkheden, vaardigheden en kennis elkaar vinden. Generatiemanagement is cruciaal als u werknemers van verschillende leeftijden goed met elkaar wil laten samenwerken. Zo is  een generatie Y-er vooral op zoek naar zingeving in zijn job, terwijl een babyboomer loyaliteit belangrijk vindt en een millennial vooral flexibiliteit verwacht.

5. Maak het leuk

Werknemers die zich goed voelen op het werk, presteren beter. Onderschat de fun-factor dus niet. Die bindt namelijk niet alleen uw huidige werknemers aan uw bedrijf, maar werkt ook als een magneet voor potentiële toekomstige werknemers. Slimme werkgevers zetten hun teamactiviteiten en andere werknemersgerichte aspecten dan ook in de verf op Facebook, LinkedIn of Instagram.

Dragen ongetwijfeld bij tot een aangename werksfeer: teamactiviteiten (binnen én buiten de kantooruren), een aangename kantoorinrichting, gezonde maaltijden, goede koffie, stille werkplekken waar men zich kan afzonderen, een pingpongtafel of fitnessruimte, flexibele werktijden en thuiswerk, …

Meer blogposts...