De voor- en nadelen van loontransparantie voor uw bedrijf

Geplaatst door Robert Half op 13/12/2018

Een bedrijfscultuur die bij je past, flexibele uren, een opleidingsbudget , … het zijn allemaal incentives die meespelen bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Hoe dan ook blijft het loon doorslaggevend. Daar moeten we geen doekjes om winden. Iedereen moet z’n rekeningen betalen en vaak zelfs een gezin onderhouden.

Het moet dan ook geen wonder heten dat het loon een onderwerp is dat leeft op de werkvloer. Zeker wanneer collega’s die dezelfde job uitoefenen van elkaar vermoeden dat ze minder betaald worden dan de ander. Dat heeft invloed op de motivatie en dus op prestaties van uw personeel.

Langs de andere kant doen ze misschien net meer hun best wanneer ze weten dat ze correct betaald worden, met als doel opslag te vragen wanneer ze grote stappen zetten.

Niet iedereen is even transparant, maar sommige bedrijven kiezen er bewust voor om hun personeel inzage te geven in de lonen van hun collega’s. Sommige werkgevers doen dat gedeeltelijk, andere volledig. Dat heeft natuurlijk nadelen, maar ook voordelen:

 

Geen transparantie:

Meer vrijheid, maar stroeve rekrutering

Veel werknemers voelen zich er goed dat bij dat zij en hun werkgever de enigen zijn die weten hoeveel er elke maand op de rekening verschijnt.

Voordelen

 • Werknemers zullen zich meer op hun gemak voelen omdat ze voelen dat hun privacy beschermd is.

 • U betaalt elke werknemer op maat, op basis van hun vaardigheden, ervaring en prestaties.

 

Nadelen

 • Werknemers zullen twijfelen of ze wel genoeg verdienen en hierdoor - al dan niet bewust - minder hun best doen.

 • Er zal foute informatie over lonen de ronde doen. Zijn er heel grote verschillen en komt iemand dat op een of andere manier te weten, dan kan dat voor grote interne problemen zorgen.

 • Loonsonderhandeling is moeilijker wanneer de kandidaat niet weet wat normale lonen zijn.

Hou er rekening mee dat gevoelige informatie dikwijls op een of andere manier bekend wordt. Zijn er grote verschillen wat de lonen betreft? Dan kan dat op zo’n moment voor problemen zorgen. De vraag is dan of het probleem bij de ongelijke lonen ligt of bij het gebrek aan transparantie erover.

 

Gedeeltelijke transparantie

U kan er ook voor kiezen om de lonen gedeeltelijk transparant te maken. We spreken dan over loonschalen in plaats van concrete bedragen.

Voordelen

 • Zijn er collega’s die eigenlijk beter presteren dan hun teamgenoten maar momenteel hetzelfde verdienen? Dan kan u ze zonder veel ophef opslag geven.

 • Dat geldt ook wanneer u iemand aanneemt. U hebt meer middelen om een kandidaat te overtuigen met wat extra.

 

Nadelen

 • Sommige kandidaten zullen bij de loonsonderhandeling meteen op de hoogste regionen van de loonschaal mikken.

 • Mensen kunnen nog steeds vermoeden dat hun collega met dezelfde functie meer verdient en zich daarom niet 100% inzetten.

 

Volledige transparantie

Het komt niet veel voor, maar toch zijn er bedrijven die werknemers de mogelijkheid geven perfect te weten wat hun collega’s verdienen. Soms verspreidt de informatie zich zelfs tot buiten het bedrijf.

De nadelen zijn makkelijk te raden, maar er zijn ook interessante voordelen verbonden aan volledige loontransparantie:

Voordelen

 • Geen foute informatie of roddels in de teams.

 • U creëert geen situaties waarbij de lonen van mensen met dezelfde taken en verantwoordelijkheden sterk verschillen.

 • Weten wat managers verdienen kan medewerkers op een lager niveau motiveren om een tandje bij te steken.

 • Veel makkelijkere loonsonderhandelingen.

 

Nadelen

 • Er zullen situaties zijn waarbij iemand die al lang bij het bedrijf werkt en veel ervaring heeft met de gang van zaken hetzelfde verdient als iemand die net begint, wat niet altijd in goede aarde zal vallen.

 • Iemand die harder werkt of over meer ontwikkelde vaardigheden beschikt zal misschien beter verdienen dan iemand die in dezelfde loonschaal zit en niet meer doet dan van hem of haar verwacht wordt. Hier moet u dus indien nodig bijsturen. (de minder presterende collega op het matje roepen of de hardwerkende medewerker belonen)

Volledige transparantie valt zeker te overwegen want, aangezien ze niet onderbetaald zullen worden, zullen ze zich beter kunnen concentreren op hun taken. En wetende wat managers verdienen hebben ze een doel om na te streven. U kan wel problemen krijgen indien er te grote verschillen ontstaan tussen de prestaties van teamleden die hetzelfde verdienen.

Labels

Meer blogposts...