(Junior) Controller

Een financial controller zorgt er binnen zijn onderneming voor dat strategische beslissingen gebaseerd zijn op accurate financiële informatie. Hij werkt proactief en focust op de relatie tussen strategie en financieel beheer. Naast de traditionele beheerscontrole heeft een controller oog voor nieuwe elementen als KPI management en de creatie van aandeelhouderswaarde.

Bekijk hier de nieuwe vacatures

Controller

Taken van een controller

Een controller:

 • Plant, stuurt, coördineert en optimaliseert alle operationele boekhoudkundige functies.
 • Beheert alle financiële data die nodig zijn voor het in kaart brengen van de geconsolideerde bedrijfsresultaten.
 • Waakt over fiscale planning en compliance.
 • Bereidt interne en externe financiële verslagen voor en stelt periodieke rapportering op.
 • Coördineert de activiteiten van externe auditors.
 • Stelt budget, planning en voorzieningen op.
 • Voert variantie-analyse en allerhande financiële analyses uit en maakt tevens binnen productie-ondernemingen ook de kostprijsberekeningen op.
 • Voorziet het management van cruciale informatie bij het nemen van beslissingen.
 • Evalueert de interne controlesystemen.
 • Evalueert de efficiëntie van de boekhoudingsoftware en het databeheer.
 • Ontwikkelt meetsystemen om de bedrijfsperformantie te monitoren.
 • Kan in sommige gevallen instaan voor de aanwerving en opleiding van boekhoudkundige medewerkers en/of financiële analisten.

Vaardigheden

Een (financial) controller beschikt over een Master diploma in de financiële of economische richting of is doorgegroeid vanuit een boekhoudkundige achtergrond. Een voorafgaande operationele ervaring in een ander bedrijf of in externe audit is een troef.

Vereiste vaardigheden zijn:

 • Kennis van alle aspecten van algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (BE GAAP, US GAAP, IFRS, …). In US bedrijven kan een voorafgaande kennis van  SOX reglementering (Sarbanes-Oxley) een troef zijn.
 • In staat zijn om complexe structuren en systeeminteracties te begrijpen.
 • Solide communicatievaardigheden en vlot meertalig.
 • Een sterk analytisch vermogen.
 • Kennis van accounting, reporting en ERP packages.

 

 

Deze pagina delen