Interne Auditor

Het doel van een interne auditor is de ontwikkeling, implementatie en het monitoren van de audit policy met als doel het beschermen van de financiële gezondheid van de organisatie, alsook de operationele processen te verbeteren en de verdere strategie van de organisatie te ondersteunen. De interne auditor helpt de organisatie om haar doelstellingen te realiseren dankzij de evaluatie en de verbetering van het risicomanagement en van de controle- en beheersingsprocessen. Een interne auditor voert zijn of haar interne audits uit in verschillende geledingen van een bedrijf en reist vaak om zijn taken uit te oefenen.

Bekijk hier de nieuwe vacatures

Interne Auditor

Taken van een interne auditor

Een interne auditor kan 3 soorten audits doorvoeren:

 • Financiële audits :
  • bereidt de externe audit voor.
  • controleert in het bijzonder financiële processen zoals de administratieve organisatie of de opmaak van de jaarrekeningen.
  • implementeert de regels betreffende waardebepaling en certificering van procedures voor boekhouding en financiën (zoals de waardebepalingen voor voorraad, vaste activa, provisies, criteria voor het activeren van het vast actief).
  • controleert of bedrijfsmiddelen correct worden aangewend en behoedt de organisatie voor het maken van verlies.
  • implementeert de procedures en voert hierna de interne controle uit om interne of externe fraude op te sporen, risico zones worden desgevallend tevens gerapporteerd.
  • Bij Amerikaans beursgenoteerde ondernemingen implementeert de interne auditor de SOX reglementering (Sarbanes-Oxley) en zorgt hij voor de opvolging ervan.
 • Operationele audit:
  • Audit van procedures en werkmethodes.
  • Ontdekken van risicozones en belangenconflicten.
  • Installeren van procedures voor risico-controle.
  • Interne auditprojecten en -procedures individueel uitvoeren, rekening houdend met het globale interne auditplan.
 • IT audit:
  • Verzekeren van de optimale werking van de IT-systemen.
  • Onderzoeken of de gebruikte systemen wel beschikken over de nodige beveiligingsmaatregelen, alsook verdere toekomstplannen kunnen ondersteunen.

Vereiste vaardigheden van een interne auditor

Een interne auditor beschikt over een Master diploma in de financiële of economische richting en  heeft doorgaans voorafgaandelijk een aantal jaar ervaring in een extern audit kantoor.

Essentiële vaardigheden zijn:

 • Kennis van boekhouding, financiën en interne controle en een goed begrip van interne auditstandaarden, algemeen aanvaarde boekhoudprincipes, Sarbanes-Oxley, COSO en risicobeoordeling.
 • In staat zijn goede interne audit rapporten voor te bereiden en te schrijven.
 • De financiële, operationele of IT-processen binnen de onderneming goed kennen.
 • In staat zijn zijn/haar kennis van interne controleconcepten toe te passen op planning, uitvoering, beheer en rapportering in het kader van de evaluatie van uiteenlopende businessprocessen, domeinen en functies.

 

 

Deze pagina delen