Bij Robert Half Executive Search willen we uw rekruteringsproces zo vlot mogelijk laten verlopen, om uiteindelijk het ideale leidinggevende profiel te matchen met uw bedrijf. Het proces van onze executive search is opgebouwd uit vijf eenvoudige stappen. Die helpen ons om uw klantenbehoeften in kaart te brengen en om het juiste talent voor uw bedrijf te vinden. Bekijk onze recente leidinggevende plaatsingen.

Talent Acquisitie Proces

Kick-offmeeting met klant

We werken samen met u om het gezochte profiel perfect te analyseren en te begrijpen.

Evaluatie van kandidaten

Wij vinden kandidaten die in aanmerking komen voor de executive positie in uw organisatie.

Presentatie van onze shortlist

Na het opstellen van een shortlist, ontmoet u de topkandidaten afzonderlijk op dezelfde dag.

 

Finale interviewfase

We organiseren finale gesprekken en we nemen 360°-referenties van de finale kandidaat.

Afsluiting van de Executive Search

We ondersteunen u bij de laatste onderhandelingen met het oog op een vlotte aanwerving.

1. Kick-offmeeting met klant

Ons proces start met zorgvuldig naar uw noden te luisteren en deze in kaart te brengen. We werken nauw samen met u en uw organisatie om het profiel van de gezochte executive perfect te analyseren en te begrijpen.

Op basis van ons inzicht in uw vereisten stellen we een Functiebeschrijving voor de positie op. Deze Functiebeschrijving geeft richting aan onze zoektocht. Dit is tevens een bron van informatie voor potentiële kandidaten. Zij maken langs deze weg kennis met uw organisatie en met alle facetten van de concrete uitdaging die hen te wachten staat. Dit document lijst ook op wat van hen wordt verwacht op vlak van competenties, managementstijl en persoonlijkheid.

2. Research & Evaluatie van kandidaten

De Functiebeschrijving zet ons op weg naar kandidaten die in aanmerking komen voor de executive positie in uw organisatie. Ze vormt dan ook de basis voor onze researchstrategie. De kwaliteit van de research is bepalend voor het uiteindelijke resultaat en de researchfase is dan ook één van de meest cruciale in heel het proces.

Onze researchstrategie bepaalt de sectoren en het type bedrijven waarin we potentiële kandidaten willen benaderen. Uiteraard zullen we ook ons uitgebreid netwerk aan contacten inzetten om een kwalitatieve longlist van potentiële kandidaten te bepalen.

Vervolgens benaderen we en evalueren we de kandidaten op de lijst en interviewen we geïnteresseerde en gemotiveerde kandidaten en nemen we uitvoerig referenties. Deze selectie verloopt zeer kritisch. We willen immers de procedure voor u zo efficiënt mogelijk maken. En dat kan enkel wanneer we u kandidaten voorstellen die perfect aan het gezochte profiel beantwoorden en passen binnen de cultuur van uw onderneming.

Na de researchfase communiceren we wekelijks op vooraf afgesproken tijdstippen met u. We delen feedback uit de markt, rapporteren over de status van de zoektocht en toetsen de profielen van potentiële kandidaten met u af.

3. Client-In©: Presentatie van onze shortlist

Samen met u stellen we een shortlist van topkandidaten op. Dankzij ons uniek Client-In©-proces, kan u deze kandidaten in alle discretie en comfort bij ons ontmoeten. U ontmoet de kandidaten na elkaar in een professionele en neutrale omgeving waarin u zich volledig en ongestoord kan focussen op de selectie. We maken het voor u gemakkelijk om de kandidaten te vergelijken en nemen ook onmiddellijk feedback die we op het einde van de sessie terugkoppelen.

Dankzij onze Client-In©-methode ervaart u een gestroomlijnd en efficiënt proces; het laat ons toe de gemiddelde looptijd van de zoektocht drastisch te reduceren.

4. Finale interviewfase

We organiseren finale gesprekken met de twee of drie topkandidaten die u tijdens de vorige fase hebt geselecteerd.

We nemen van de finale kandidaat 360°-referenties en verifiëren postsecundaire diploma’s. Uw bedrijf ontvangt een schriftelijk referentierapport omtrent de functionele competenties, persoonlijkheidskenmerken, leiderschapsstijl en ontwikkelingsdomeinen volgens voormalige leidinggevenden, collega’s en ondergeschikten.

5. Afsluiting van de Executive Search

We ondersteunen u vervolgens bij de laatste onderhandelingen met het oog op een vlotte aanwerving en transitie van de huidige werkgever naar uw bedrijf.

Uiteindelijk sluit u een overeenkomst waar zowel u als uw ideale kandidaat zich in kan vinden.

Door regelmatige communicatie garanderen we dat u perfect op de hoogte blijft over het verloop van de onderhandelingen, het aanbod, de reactie en de aanvaarding.