Inzicht verkrijgen en herdefiniëren van je carrièredoelstellingen

Geplaatst door Robert Half op 27/11/2020

Hoe pak je je loopbaanambities aan? Hoe ga je in dialoog met je potentiële werkgever? Wat is de impact van welzijn en hoe kan je daarop inzetten bij je volgende carrièrestap? Het kwam allemaal aan bod in dit boeiende webinar.

Host Jeroen Diels, Director van Robert Half, werd voor dit webinar bijgestaan door:

  • Koen Van Havere, Associate Business Director bij Robert Half
  • Andy Loots, Manager Permanent Recruitment bij Robert Half
  • Nick Leenaert, Talent Director bij Mohawk Flooring ROW en HR Director bij UNILIN Group Service
  • Katelijne Berré, Founder van HaKaJuMa, Organisational & Talent coaching.

Het webinar werd in goede banen geleid door Caroline Bastiaens, Training Manager bij Robert Half.

1. Corona en de arbeidsmarkt

Dat corona een impact heeft op tal van bedrijven in verschillende sectoren staat als een paal boven water. Maar heeft de pandemie ook een effect op het aanwervingsbeleid en de tewerkstellingsgraad in ons land? De deelnemers aan het webinar vrezen van wel. Op de vraag ‘Hoe ervaar je je kansen op een job in het huidige klimaat?’, antwoordt 57% van de deelnemers dat ze voorzichtig zijn, 26% is zelfs bezorgd. Slechts 11% van de deelnemers heeft er alle vertrouwen in dat ze een nieuwe job zullen vinden (6% is onbeslist).

Die vrees is niet volledig terecht, zo blijkt uit cijfers van Statbel. In april en mei was er effectief een daling van de werkgelegenheid en de tewerkstellingsgraad, maar in juni en juli deed zich dan weer een stijging voor. In september was het niveau zelfs vergelijkbaar met september 2019. “Er is zeker een impact van covid, maar we komen ook wel uit een jaar waarin de arbeidsmarkt volledig overhelde naar een kandidatenmarkt”, zegt Andy Loots. “Vandaag is de arbeidsmarkt net wat meer in balans, waarbij er voldoende vacatures zijn die ook relatief vlot worden ingevuld. Ook voor 2021 pikken we positieve signalen op.”

Wel gaan bedrijven gerichter op zoek naar het juiste talent. “Vorig jaar werd er massaal aangeworven, nu wordt echt gekeken naar hoe men de organisatie future proof kan maken”, zegt Katelijne Berré. “Men stelt zich dus nog meer de vraag: wie hebben we echt nodig en waarom?”

2. Hoe pak je je volgende carrièrestap aan?

Wie een nieuwe carrièrestap overweegt, moet een goed zicht hebben op zijn of haar talenten en verwachtingen. “Je kan hiervoor drie methodes hanteren”, aldus Nick Leenaert. “De eerste methode is gebaseerd op een kompas met 4 kwadranten. Bovenaan plaats je waar je goed in bent en waarin niet, onderaan wat je energie geeft en wat energie vreet. Dat geeft je al een goed beeld.

Ten tweede moet je jezelf de vraag stellen op welk carrièrepad je zit. Ben ik een expert een manager of wil ik verbreden, bijvoorbeeld van sales naar marketing overschakelen? Vergeet ook de vierde optie niet: als je gelukkig bent en je benut je competenties, kan je ook gewoon blijven doen wat je doet.

Ten derde moet je een blik werpen op de context. Voor welk type bedrijf wil ik werken en wat betekent dat? Een kmo of een multinational bijvoorbeeld. Daar moet je over nadenken en het ook noteren. Zo krijg je een scherpe analyse, die je kan gebruiken bij elke carrièrevraag die je krijgt.”

Niet zelden houden mensen bij hun carrièrebeslissingen rekening met bepaalde maatschappelijke stigma’s of verwachtingspatronen. “Kandidaten moeten echter onthouden dat ze zelf de touwtjes in handen hebben”, zegt Katelijne Berré. “Denk goed na over wie je bent, wat je kan en wat je wil. Zo weet je met volle overtuiging waarom je bepaalde beslissingen neemt.”

Die zelfreflectie is overigens een positief gevolg van covid. “Mensen weten nu beter wat ze willen en wat ze al dan niet in hun mars hebben”, aldus Andy Loots. “Wie hier regelmatig over nadenkt, ziet een aantal zaken veel helderder, wat op een sollicitatie ook sterker overkomt. En inderdaad, met maatschappelijk hokjesdenken moet je niet veel rekening houden. Een stap opzij zetten, of zelfs terugzetten, kan allemaal, zolang je je goed voelt bij die rol en als die past bij jouw energieniveau en vaardigheden.”

3. Hoe belangrijk zijn persoonlijke waarden in je carrièrepad?

Op de vraag ‘Welke waarden vind je erg belangrijk?’, antwoordt 21% van de deelnemers dat ze vertrouwen erg belangrijk vinden, gevolgd door samenwerking (17%), transparantie (15%), autonomie (15%) en flexibiliteit (15%).

Persoonlijke waarden worden vaak onderschat. “Waarden zijn niet tastbaar, dus je moet er echt af en toe bij stilstaan”, zegt Koen Van Havere. “Als de waarden fout zitten, dan komen mensen soms na enkele maanden tot de vaststelling dat de klik met het bedrijf er niet is. Het is dus essentieel om op voorhand een goed zicht te hebben op de persoonlijke waarden die voor jou essentieel zijn.”

“Je werkt in een bepaalde context en dus in een bepaalde waardengedreven cultuur”, vult Nick Leenaert aan. “Je moet daarbij niet gewoon weten wat je waarden zijn, maar ook wat je daarmee precies bedoelt. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Heel veel bedrijven hebben dezelfde waarden, bijvoorbeeld passie, maar wat houdt dat precies in? Wat is de intentie?”

4. Welke vragen moet je stellen aan een potentiële werkgever?

Heel wat sollicitatieprocedures verlopen nu online. Dat maakt het iets moeilijker om het bedrijf goed te leren kennen. Toch moet je de dialoog blijven aangaan. “Er zijn zeker een aantal belangrijke vragen die je kan stellen”, legt Koen Van Havere uit:

  • Met wie zal ik het meeste samenwerken en kan u mij iets meer over hen vertellen?
  • Hoe heeft het bedrijf in het verleden bijzondere prestaties erkend en beloond?
  • Kan ik observeren hoe het er hier aan toegaat? Een teammeeting volgen, of een gesprek met een medewerker?

Op zoek gaan naar de gezonde kwetsbaarheid van een bedrijf kan ook heel verhelderend zijn. “Stel bijvoorbeeld de vraag wat de grootste uitdaging is van het bedrijf en hoe ze daarmee omgaan”, zegt Katelijne Berré. “Dat kan helpen om je eigen purpose scherp te krijgen.”

“De eerste gesprekken kunnen absoluut digitaal doorgaan”, aldus Nick Leenaert. “Zo krijg je ook geen vertragingseffect in de aanwervingen. Maar uiteindelijk kunnen de kandidaat of de rekruteerder zelf aangeven dat ze een fysiek gesprek nodig vinden. Dat moet dan ook gefaciliteerd worden. Weinig mensen zullen puur op basis van online gesprekken een beslissing nemen. Verschillende types gesprekken zijn ook altijd een goed idee. Dat gaat van gesprekken met verschillende mensen, een manager en een teamlid bijvoorbeeld, tot heel informele gesprekken, waarbij je bijvoorbeeld een broodje gaat eten met de manager.”

5. Hoe belangrijk is welzijn bij je keuze voor een potentiële werkgever?

De deelnemers aan het webinar hechten veel belang aan welzijn. 57% van hen geeft aan dat de keuze voor een werkgever volledig gelinkt is aan de manier waarop een bedrijf omgaat met welzijn. 40% laat zich daar deels door beïnvloeden. Slechts voor 3% is het niet van belang. De welzijnsaspecten die het meest doorwegen zijn ‘respect en waardering’ (42%) en een goede work-life-balans (34%).

Welzijn valt niet te onderschatten, zeker in coronatijden. “Nu we massaal online werken, is er extra aandacht nodig voor welzijn”, vertelt Nick Leenaert. “In online meetings mag het dan ook niet enkel om werkgerelateerde zaken gaan. Wij starten bijvoorbeeld altijd met de vraag: hoe gaat het met jullie? Iedereen heeft een andere situatie en er moet aandacht gaan naar de verschillende ervaringen.”

Belangrijk bij online werken is vertrouwen tussen leidinggevende en medewerker. “Mensen hebben meer dan ooit schrik om niet visibel hard te werken”, weet Katelijne Berré. “Bij sommige mensen ontstaat er echt angst wanneer ze niet meteen kunnen opnemen als de baas belt. Daarom raad ik aan om in doelen te werken in plaats van uren. Doelen die je ook duidelijk communiceert, zodat je baas niet de hele tijd moet controleren of je wel online bent. Bovendien laat dat toe dat je zonder angst langere pauzes kan inlassen. Door het thuiswerk zijn we productiever omdat we beter kunnen focussen. Daar mag dan ook wel wat flexibiliteit tegenover staan.”

“Dag- en weekdoelstellingen zijn inderdaad erg belangrijk, ook om je energie hoog te houden en structuur te hebben in je werkdagen”, vult Andy Loots aan. “Een dagelijks ik-moment, zoals sporten of lezen, is essentieel om de routine te verbreken. Deze nieuwe tijden vergen nu eenmaal een andere aanpak.”

“Het belang van welzijn is echt enorm toegenomen”, aldus Koen Van Havere. “Dat zie je ook aan de extralegale voordelen die mensen tegenwoordig belangrijk vinden. Die zijn veel meer gericht op welzijn dan op het financiële, bijvoorbeeld ergocoaching, burn-outpreventie, externe kinderopvang, mobiliteitsbudget… Daar moeten werkgevers rekening mee houden.”

“Maar welzijn is ook goede managers en leidinggevenden hebben”, vult Nick Leenaert aan. “Managers die goed kunnen communiceren en feedback geven, die doelstellingen uitzetten, het werk opvolgen en knopen doorhakken. Pols als kandidaat dus ook naar hoe de manager omgaat met prioriteiten en doelstellingen. Niemand heeft immers baat bij een organisatie die puur op welzijn inzet.”

Meer blogposts...