Zo voorkomt u een brain drain in uw organisatie

Geplaatst door Robert Half op 01/04/2016

Getalenteerde werknemers gedijen niet in een omgeving die hun persoonlijke en professionele ontwikkeling niet stimuleert. Hoewel innovatie hét codewoord is in de moderne bedrijfsfilosofie, ontbreekt het veel organisaties nog aan een doordacht plan om talent binnenshuis te houden. Voelen uw meest getalenteerde krachten zich aangetrokken tot mooie bonussen? Zeker. Maar dat is lang niet voldoende om ze aan uw bedrijf te binden. Enkele mogelijke maatregelen op een rij om die gevreesde ‘brain drain’ te voorkomen.

Wie wil wat?

Om talent aan boord te houden, moet u weten wie de persoon achter de werknemer is. Iedere werknemer heeft behoefte aan andere ontwikkelingsmogelijkheden, afhankelijk van zijn leeftijd, interessegebied, positie in het bedrijf of nog andere factoren.

  • Twintigers starten net hun carrière en zijn nog volop zoekende: waar zijn ze goed in, welke bedrijfstak interesseert hen, waarin willen ze doorgroeien?
  • Dertigers die pas gepromoveerd zijn tot manager of een andere leidinggevende functie, beschikken vaak wel over de nodige kennis maar nog niet over voldoende vaardigheden. Zij hebben nood aan opleiding of coaching.
  • Veertigers en vijftigers die al lang voor een bedrijf werken, hebben een schat aan kennis en expertise opgebouwd. Zij willen die doorgaans graag inzetten om verandering te bewerkstelligen.

Geen brain drain dankzij een focus op verbinding

Kennisdeling is essentieel in bedrijven die focussen op groei en innovatie. Geen enkele organisatie heeft baat bij werknemers die elk op hun eigen ‘eiland’ werken en hun kennis, expertise en informatie voor zichzelf houden. Als uw aanwervingsproces goed loopt, hebt u zulke werknemers natuurlijk niet in huis en bestaat uw team uit gemotiveerde, getalenteerde krachten. Om die talenten gemotiveerd te houden, moeten ze uitgedaagd worden.

Die uitdaging hoeft niet per se in een competitief element te zitten. Geef uw teamleden de ruimte en tijd om kennis te delen en elkaar te inspireren. Maandelijkse meetings, workshops of trainingen met als doel nieuwe informatie uit te wisselen, leiden tot een frisse kijk op de dingen en wakkeren de honger naar kennis aan. En daar wordt zowel de organisatie als de werknemer beter van.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

​Natuurlijk is het financiële plaatje voor velen een belangrijke motivator om te groeien in hun job. Maar de werknemer die écht vooruit (of hogerop) wil gaan, heeft ook nood aan vrijheid. Soms is het beter om iemand niet tot in detail uit te leggen hoe hij iets moet aanpakken, maar de focus te leggen op het eindresultaat. Op die manier zet u getalenteerde medewerkers aan om buiten de begane paden te treden, zelf processen uit te denken en op te zetten, en te werken aan hun efficiëntie en samenwerkings- of coachingskills.

Gemotiveerde en capabele werknemers nemen die vrijheid als een cadeau in ontvangst en beseffen dat er ook een grote verantwoordelijkheid mee gepaard gaat. Het proces an sich wordt niet beoordeeld, wél het resultaat dat op het eind van de rit wordt voorgelegd.

Brain drain voorkomen?

Vermijd standaardpakketjes – veelal gefocust op het financiële aspect – om uw werknemers aan boord te houden en benader elk individu op basis van zijn specifieke persoonlijkheid en vaardigheden. Op die manier voelen werknemers zich gerespecteerd en zullen ze minder snel verleid worden door jobaanbiedingen van buitenaf.

Meer blogposts...