Talent management: hoe tilt u jonge beloftes naar een hoger niveau?

Geplaatst door Robert Half op 19/09/2014

Droomt u ook van een werkvloer die om de haverklap met innovatieve ideeën op de proppen komt en elke week opnieuw boven zichzelf uitstijgt?

Dan is het zaak om jonge toptalenten aan te trekken én die te behouden. Zij geven uw team een nieuw elan en staan garant voor verfrissende initiatieven. Tenminste, als u hun de kans geeft om zich ten volle te ontplooien. Ontdek hier hoe u dankzij doordacht talent management jonge leeuwen nóg meer doet renderen.

Verwacht niet te veel

Ondernemingen die voor het eerst jonge beloftes aanwerven, maken vaak de fout om van meet af aan hooggespannen verwachtingen te stellen. En dat is niet zonder risico. Want als de nieuwkomers niet aan het verwachtingspatroon beantwoorden, dreigen ze al snel ontmoedigd te raken ... met een voortijdig vertrek en heel wat gemiste kansen als gevolg. Geef jongelingen daarom de tijd om zich aan te passen, en dan komt hun talent vanzelf bovendrijven. Het gebrek aan ervaring compenseren ze ruimschoots met hun enthousiasme en frisse kijk.

Talent management, dat is uitdagen

Eenmaal ingewerkt, zullen de jonge talenten in uw onderneming erop gebrand zijn om zich te bewijzen. Het is daarbij erg belangrijk dat u hun ontplooiingsmogelijkheden niet beknot. Geef uw werknemers de nodige verantwoordelijkheid en reken hen niet af op een fout. Alleen in een sfeer van vertrouwen zullen ze zich voldoende gesteund voelen in hun zoektocht naar vernieuwing.

Het voordeel van jonge talenten is dat hun manier van denken nog niet vastgeroest is. Hun ideeën zullen misschien sneller buiten de lijntjes kleuren dan die van ervaren werknemers, maar dat is allesbehalve een nadeel. Integendeel: hoe meer de traditionele denkpatronen doorbroken worden, hoe groter de kans op innovatie. Geef hun drang naar creativiteit dan ook alle kansen.

Duid een mentor aan

Essentieel is dat u die verfrissende creativiteitsinjectie weet te stroomlijnen. Om te vermijden dat uw jonge werknemers op een muur van onbegrip botsen, duidt u het best een mentor aan. Oudere, ervaren werknemers zijn als geen ander in staat om de kwaliteit van ‘young potentials’ naar waarde te schatten en optimaal te laten renderen. Een goede mentor beschouwt zijn jongere collega daarbij niet als een bedreiging maar als een verrijking. Hij doet dienst als klankbord en stuurt bij waar nodig.

Geef feedback

Niets zo leerrijk en motiverend voor een jonge werknemer als objectieve, gegronde feedback. Een taak van de mentor én van de leidinggevende. Las voldoende evaluatiemomenten in een behandel daarbij zowel de positieve punten als de verbeterpunten. Kritiek kan en moet, zolang ze maar constructief is en gekoppeld wordt aan concrete actiepunten. Loopt er iets fout? Probeer dan samen lessen te trekken en er een positief verhaal van te maken.

Denk mee en wees empathisch

Zelfs bijzonder getalenteerde jongelingen kampen met onzekerheden. Blijf daar niet blind voor maar leg de nodige empathie aan de dag, zeker op de moeilijke momenten. Durf te polsen naar eventuele strubbelingen, privé of op het werk. Een werknemer die het gevoel heeft dat u honderd procent achter hem staat, zal zich veel gemakkelijker engageren op lange termijn.

Meer blogposts...