Arbeidsmobiliteit stijgt: hoe houdt u uw medewerkers aan boord?

Geplaatst door Robert Half op 04/03/2016

Dat generatie Y op dit moment volop uitkijkt naar andere professionele opportuniteiten, hoeft niet te verbazen. Dat die trend ook waarneembaar is onder professionals die behoren tot generatie X en zelfs de babyboomgeneratie, verbaast misschien nét iets meer. Toch blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van Robert Half dat arbeidsmobiliteit (het vroegere jobhoppen) in de lift zit bij alle generaties. Het moment bij uitstek om na te gaan hoe u uw beste medewerkers aan boord houdt!

Professioneel lichtpuntje

Na tijden van jobschaarste trekt de arbeidsmarkt op dit moment weer een beetje aan. Het logische gevolg daarvan is dat heel wat werknemers rustig uitkijken naar een nieuwe job – of er zelfs ijverig naar op zoek gaan. Bijna zeven op tien (68 procent) van de Belgische bedienden overweegt om in de komende twaalf maanden op zoek te gaan naar een nieuwe professionele uitdaging. Generatie Y (geboren tussen ca. 1978 en 1989) spant de kroon op het gebied van arbeidsmobiliteit, maar ook de generatie-X’ers (geboren tussen ca. 1965 en 1977) en de babyboomers (geboren tussen ca. 1946 en 1964) behoren tot deze groep. Vooral hun beweegredenen zijn opvallend: niet zozeer het financiële plaatje speelt een rol, wél een heleboel andere factoren, zoals een betere werk-privébalans of een werklocatie dichter bij huis.

Redenen om van job te veranderen

Scoort het hoogst in het lijstje om te jobhoppen: een betere joblocatie. Dicht bij huis werken is voor veel werknemers een doorslaggevende factor om van job te veranderen. Maar dat is lang niet de enige reden die meespeelt. Ook loopbaanontwikkeling en opleidingsmogelijkheden worden als aantrekkelijke jobelementen gezien. En laten we de flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken zeker niet vergeten. Die dragen één voor één bij tot een betere werk-privébalans – misschien wel hét jobtopic van de laatste jaren. Kortom, de werknemer kijkt verder dan het klassieke plaatje van nettoloon, bedrijfswagen en maaltijdcheques.

Arbeidsmobiliteit noopt tot actie

Als u uw meest getalenteerde werknemers niet aan de concurrentie wil kwijtspelen, staat u het best even stil bij hun beweegredenen om ander werk te zoeken. Uiteraard kunt u de locatie van uw bedrijf moeilijk veranderen, maar misschien zijn flexibele werktijden wél iets om over na te denken? Wilt u inspelen op arbeidsmobiliteit? De bedrijfscultuur speelt vaak een rol in het welbevinden van uw medewerkers, en die heeft u voor een groot deel zelf in de hand. Voelen uw mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd? Krijgen ze genoeg feedback over hun werk? Hebben ze de mogelijkheid om eigen ideeën en projecten uit te werken? Allemaal vragen die u zichzelf kunt stellen, wanneer u merkt dat jonge, getalenteerde en gemotiveerde werknemers hun heil elders gaan zoeken.

Gewapend voor de ‘war for talent’

In de jacht op talent zet u maar beter het zware geschut in. En neen, dat hoeft geen nettoloon met drie nullen noch een bedrijfswagen van drie letters te zijn. Uw medewerkers aan boord houden kan ook door de werkomstandigheden optimaal te houden:

  • Voorzie opleidingsmogelijkheden en een duidelijk carrièrepad binnen uw organisatie.
  • Leg in functieomschrijvingen vast wat er verwacht wordt van werknemers. Er is niks mis met doelstellingen voorop te stellen!
  • Creëer een open en eerlijke sfeer, waarin plaats is voor feedback en schouderklopjes.
  • Kennisdeling is essentieel. Aan een werknemer die in een hoekje zijn eigen expertise zit uit te breiden, heeft niemand wat - noch de organisatie, noch de collega’s.

Bedrijfsleiders die rekening houden met de sfeer en werkomstandigheden binnen hun organisatie zijn beter gewapend in de strijd om talent. En dat is in deze tijden van stijgende arbeidsmobiliteit zeker geen overbodige luxe.

Meer blogposts...