Referenties controleren

Geplaatst door Robert Half op 14/03/2014

Hoe weet u of u de beste kandidaat aanwerft?

Praten met iemand die met een sollicitant heeft samengewerkt, is erg nuttig: hij of zij kan externe informatie verschaffen.

Helaas is het tegenwoordig niet gemakkelijk om referenties vrijuit te laten praten, en net daarom zijn vragen voor het controleren van referenties zo belangrijk. Er zijn al sollicitanten geweest die vroegere werkgevers hebben aangeklaagd wegens een in hun ogen lasterlijke referentie.

Het is ook niet ongewoon dat bedrijven het vroegere bedrijf van een nieuwe werknemer hebben aangeklaagd wanneer het met die nieuwe werknemer niet goed loopt, juist omdat dat vroegere bedrijf hen niet voldoende informatie zou gegeven hebben. Deze moeilijkheden hebben ervoor gezorgd dat veel bedrijven helemaal geen referentiecontrole meer uitvoeren. Dat is een onverstandige beslissing, om verschillende redenen. Het controleren van de referenties van kandidaten is een essentieel instrument voor het controleren van hun kwalificaties en de uitspraken die ze over zichzelf doen. Hier vindt u enkele ideeën om uw referentiecontroles beter te maken.

  • Begin bij het sollicitatiegesprek. Informeer de kandidaten dat u van plan bent een grondige referentiecontrole uit te voeren als ze de shortlist halen. Hoewel dit ervoor zou moeten zorgen dat de kandidaat eerlijk antwoordt tijdens het sollicitatiegesprek, noteert u best de antwoorden die u graag bevestigd wilt zien door de contacten van de kandidaat.
  • Doe het zelf. Hoe vol u agenda ook zit, doe de referentiecontrole zelf! Aangezien u het best weet welke vaardigheden en capaciteiten u zoekt bij een nieuwe medewerker, is de kans groter dat u blijft doorvragen tot u de benodigde informatie krijgt.
  • Vraag het aan de juiste mensen. Praat zoveel mogelijk met de vroegere leidinggevende of collega’s van de kandidaat in plaats van met het HR-personeel van het vorige bedrijf.
  • Vermijd gevaarlijke vragen. Wees u ervan bewust dat antidiscriminatiewetten evenzeer van toepassing zijn op referentiecontroles als op sollicitatiegesprekken. U mag geen vragen stellen over de burgerlijke staat van de kandidaat, zijn of haar leeftijd, religie, geslacht, handicaps, etniciteit of andere persoonlijke zaken.

Hoe referenties controleren?

  • Begin bij de basis: controleer het arbeidsverleden, de functiebenamingen, de verantwoordelijkheden en het salaris. Als de referenties bereid zijn om verder te praten, vraag hen dan om de sterke en zwakke punten van de kandidaat te beschrijven, alsook zijn of haar vermogen om in een team te werken.
  • Vraag de referentie naar andere mensen met wie u over de kandidaat zou kunnen praten. Wie staat er niet op de referentielijst, maar zou wel nuttige informatie kunnen geven?
  • Vraag tot slot of de manager de kandidaat opnieuw in dienst zou nemen.

Veel kandidaten kunnen zichzelf op papier en zelfs tijdens een sollicitatiegesprek goed verkopen, maar wat echt telt is hun prestaties op het werk en het feit dat ze binnen de bedrijfscultuur passen. Zorg ervoor dat u hierover inzichten krijgt van een referentie, voor u de overeenkomst afsluit.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op de Work Life Blog van Robert Half Australië.

Meer blogposts...