Hoe tijdelijke contracten uw onderneming meer ademruimte geven

Geplaatst door Robert Half op 05/12/2014

Terwijl tijdelijke contracten vroeger vooral beschouwd werden als een noodoplossing, maken ze vandaag almaar vaker integraal deel uit van de aanwervingsstrategie.

Sterker nog: uit de Robert Half Salarisgids 2015 blijkt dat meer dan driekwart (78%) van de CFO’s en financieel directeurs een beroep doet op tijdelijke finance- en accountingprofessionals. In dit artikel gaan we op zoek naar een verklaring voor de populariteit van interim-contracten en geven we enkele concrete tips voor een aangepaste rekruteringsstrategie.

Eenheidsstatuut geeft tijdelijke contracten een boost

De forse toename van tijdelijke contracten sinds 2014, zowel bij de junior als de senior financiële en boekhoudkundige profielen, is grotendeels toe te schrijven aan het eenheidsstatuut. Op 1 januari 2014 werd de proefperiode namelijk voorgoed verleden tijd. Een tijdelijk contract aanbieden is voortaan nog de enige manier om te testen of werknemer en werkgever een goede match vormen. Daarnaast leidt het eenheidsstatuut tot een aanpassing van de opzegtermijnen. Er wordt een vaste opzeggingstermijn bepaald voor elke werknemer, waardoor sommige termijnen de hoogte zijn ingegaan. Uitzendwerk wordt door veel werkgevers gezien als een interessanter alternatief.

Extra ondersteuning en expertise

Maar het eenheidsstatuut is natuurlijk niet de enige factor die de sterke opmars van tijdelijke contracten in het Belgische bedrijfsleven verklaart. Ook volgende elementen leiden bij veel ondernemingen tot de aanwerving van een tijdelijke werknemer:

  • Tijdelijke vervanging van een vaste werknemer, al dan niet in afwachting van een permanente aanstelling.
  • Extra ondersteuning voor de vaste werknemers tijdens drukke periodes.
  • Specifieke expertise en beheer van complexe projecten en initiatieven.

Een meerwaarde op elk niveau

Tijdelijke contracten zijn een voordeel bij de invulling van zowel uitvoerende als aansturende profielen. En dan hebben we het ook over, bijvoorbeeld, financieel managers/directeurs. Veel bedrijven doen een beroep op een financiële interim-manager. Die is als externe deskundige in staat om met een objectieve kijk de uitdagingen en groeipijnen binnen het bedrijf te (her)evalueren en de nodige veranderingen door te voeren. Denk maar aan de implementatie van nieuwe processen om organisaties efficiënter te laten functioneren, de herdefiniëring van financiële gegevens om het bedrijf beter te sturen, herstructureringsplannen om de kosten te drukken, …

Op naar een evenwicht tussen interim- en vaste contracten

Uiteraard is het geen goed idee om een volledige werkvloer te laten draaien op tijdelijke krachten. Ongetwijfeld zou dat de continuïteit van uw activiteiten aantasten. Een goed functionerend team bestaat dan ook in de eerste plaats uit vaste medewerkers die voor bepaalde projecten of taken worden bijgestaan door interim-werknemers. Op die manier blijft de standvastigheid op de werkvloer gewaarborgd, maar is er toch voldoende flexibiliteit aanwezig om het hoofd te bieden aan een continu veranderende context. Het hoeft geen betoog dat uw onderneming daar alleen maar wel bij vaart.

Bekijk al onze kantoren

Meer blogposts...