Rekruteren via sociale media: is uw bedrijf er klaar voor?

Geplaatst door Robert Half op 25/02/2015

Sociale mediakanalen inzetten om te rekruteren? Het kan zinvol zijn, maar zonder doordachte strategie schiet het al gauw zijn doel voorbij.

Want hoe sociaal is rekruteren eigenlijk? Niet altijd zo sociaal als u dacht, zo blijkt.

Social media recruitment: sociaal en privé

“What’s in a name?” Sociale media zijn per definitie sociaal. We delen er onze dagelijkse hoogte- en laagtepunten (maar toch vooral de hoogtepunten), onderhouden er contact met vrienden en collega’s, en gluren er graag eens binnen in andermans privéleven. En kijk, daar hebt u het tweede codewoord als het gaat over sociale media: privé. Hoe u het ook draait of keert, de meeste mensen gebruiken sociale netwerksites voor privédoeleinden. Ze zitten er niet te wachten op potentiële werkgevers. Tenzij ze op LinkedIn zitten, natuurlijk. Maar later meer daarover. Nu eerst: waarom zou u als bedrijf rekruteren via Facebook en Twitter?

Hoe ‘sociaal’ is uw organisatie?

Rekruteren via sociale media heeft alleen zin als het past binnen de bedrijfscultuur. Heerst er een open en sociale communicatiecultuur? Dan hebben Facebook en Twitter wellicht sowieso al een belangrijke functie binnen uw organisatie, en is de stap naar rekrutering via die kanalen niet ver weg. Is de bedrijfscultuur eerder gesloten en wordt de interne communicatie streng gemonitord? Geen probleem als dat zo is, maar in dat geval passen sociale netwerksites misschien niet zo best binnen de communicatiestructuur. Denk daar goed over na vooraleer u een rekruteringsfunctie toekent aan sociale mediakanalen. Misschien behoudt u beter de ‘old fashioned way of recruitment’, omdat die beter bij het bedrijfsimago past. Indien u toch enige actie zou willen ondernemen, is het belangrijk hier met uw leidinggevende over te spreken.

Hoe up-to-date is uw bedrijfswebsite?

Beslist u toch om te rekruteren via sociale media, onderwerp dan eerst de website van uw organisatie – en meer bepaald de job- en carrièrepagina’s – aan een kritisch onderzoek. Staat uw bedrijfswebsite als een huis en verloopt de rekrutering via het carrièregedeelte vlekkeloos? Dan houdt niets u tegen om jobaanbiedingen voortaan ook via Facebook en Twitter aan het publiek bekend te maken. Maar is de website niet up-to-date? Of houdt niemand in het bedrijf zich er écht mee bezig? Dan heeft rekruteren via sociale media weinig zin. Jobkandidaten gaan namelijk op zoek naar relevante online informatie over uw organisatie en haken af als ze die niet vinden. Gevolg: imagoschade die u had kunnen vermijden.

Rekruteren via sociale media: hebt u de nodige resources?

Nog een niet te onderschatten pijler van social media recruitment is het prijskaartje dat eraan vasthangt. LinkedIn mag dan bijvoorbeeld een uitstekend rekruteringskanaal zijn waarop gratis duizenden interessante profielen te consulteren zijn, tegen betaling kunt u van extra services gebruikmaken die uw zoektocht makkelijker en efficiënter maken. Dit is geen ‘must’, maar het proces kan hierdoor wel gerichter gebeuren. Hetzelfde gaat op voor mankracht: wie van uw medewerkers gaat zich met die online zoektocht bezighouden, en wat staat daar voor hem of haar tegenover? De vraag is dus in hoeverre er resources vrijgemaakt kunnen worden om de online zoektocht naar geschikte kandidaten via de sociale media doelgericht te laten verlopen.

Kent u de vuistregels van werven via social media?

  • Zorg voor een uitgebreid netwerk op sociale media: als u jobs post, vindt u misschien een kandidaat uit uw eigen sociaal netwerk of iemand uit uw netwerk kent misschien iemand die mogelijk interesse heeft in de job.
  • Monitor ook de groepen rond een bepaald thema/profiel: zoekt u bijvoorbeeld een finance director? Let dan op groepen waar CFO’s en financieel directeurs op actief zijn.
  • Op sociale media kan u veel informatie vinden over potentiële kandidaten: maak hiervan gebruik om het online gedrag van kandidaten te bestuderen. Dit zal u al veel (extra) informatie geven over een mogelijke sollicitant.
  • Hou te allen tijde rekening met de netiquette.

Het moge duidelijk zijn: rekruteren via sociale media is niet vrijblijvend. Maar als het past binnen de bedrijfscultuur, de onlinestrategie op punt staat, u de vuistregels kent en de resources voorhanden zijn, houdt niets of niemand u tegen om het een kans te geven.

Bekijk al onze kantoren

Meer blogposts...