Hoe ziet uw personeelsbestand eruit in 2019?

Geplaatst door Robert Half 26/11/2018

Bij de start van een nieuw jaar maakt u als hr-manager of bedrijfsleider doorgaans de balans op: hoe is het gesteld met hun personeelsbestand? Elke situatie vraagt om een specifieke aanpak, maar wij reiken u alvast enkele niet te verwaarlozen aandachtspunten aan.

Personeelsbestand: 2 scenario’s

In theorie zijn er twee mogelijke scenario’s wanneer u uw personeelsbestand inschat: ofwel heeft u voldoende talent in huis om uw doelstellingen te verwezenlijken, ofwel moet u mensen aanwerven om aan die doelstellingen tegemoet te komen. In de praktijk ligt het natuurlijk vaak wat ingewikkelder. Want wat wanneer er een getalenteerde medewerker plots besluit om uw bedrijf te verlaten, of wanneer een lid van het managementteam langdurig uitvalt wegens ziekte? Om zulke onvoorziene situaties op te vangen, is een plan B altijd aangewezen.

Checklist personeelsbestand

Om correct in te schatten hoe het zit met de personeelscapaciteit in uw organisatie, dient u een brede blik te werpen op het aanwezige talent én op de mogelijkheden die uw werknemers aangeboden krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen. Ga daarom zeker deze checklist na:

  • Hoe snel kunt u inspelen op een verandering in het personeelsbestand, bijvoorbeeld een medewerker die ontslag neemt? Hou rekening met budgetten en doelstellingen die eventueel gewijzigd moeten worden.
  • Hoe zijn de talenten en vaardigheden binnen de teams verdeeld? Met andere woorden: zit het talent wel op de juiste plaats binnen uw organisatie?

Altijd voorbereid op aanwervingen

Die laatste vraag kan interessante antwoorden opleveren. Misschien is er nood aan een herverdeling van projecten en / of teams om de zaken vlotter te laten verlopen. Of om uw medewerkers zich beter te laten ontplooien; geen onbelangrijke factor in deze tijden waarin people management meer dan ooit aan de orde is om getalenteerde professionals aan boord te houden.

Wees ook in 2019 dus voorbereid op ongeplande aanwervingen. Dat hoeft overigens niet per se over medewerkers in vast dienstverband te gaan. Misschien kunt u evengoed een beroep doen op tijdelijke krachten om de grootste pieken tijdens het jaar op te vangen, of om specifieke projecten tot een goed einde te brengen?

Planmatig het personeelsbestand uitbreiden

Weet u aan het begin van dit nieuwe jaar al zeker dat u in de loop van 2019 extra mensen wil aanwerven? Ga dan planmatig te werk. Op die manier gunt u uzelf en uw hr-team voldoende tijd om de juiste profielen aan te trekken.

Bepaal hoe snel u wilt en kunt aanwerven, en spreid de verschillende onderdelen van de sollicitatieprocedure adequaat uit in de tijd. Anticipeer op eventuele hindernissen die de aanwervingsprocedure kunnen bemoeilijken, zoals budgettaire of administratieve richtlijnen. En zet vooral alle details die voor jobkandidaten cruciaal zijn (zoals het salaris, de extralegale voordelen en de ideale startdatum) vooraf duidelijk uiteen, om verwarring tijdens de procedure te vermijden. 

Meer blogposts...