Vijf veelvoorkomende mythes over management

Geplaatst door Robert Half op 10/10/2014

Hoe dient een manager te leiden en het vertrouwen te behouden?

Niemand weet hoe ze ontstaan zijn, maar er zijn verschillende managementmythes die hardnekkig de ronde blijven doen. Dat kan tot problemen leiden, zeker als managers deze mythes als een algemene wijsheid gaan beschouwen zónder de eigen managementstijl te behouden. Een manager die zich laat leiden door mythes zal gemakkelijk gebeurtenissen verkeerd interpreteren en snel het vertrouwen van zijn of haar medewerkers verliezen. Dringend tijd om enkele onwaarheden over management te doorprikken.

Mythe 1: De werknemer presteert het best wanneer hij autonoom mag werken

Feit: Goed management houdt autonomie en begeleiding in evenwicht

Bij kleinere taken mogen werknemers uiteraard zelf de meest efficiënte methodes bedenken en hun eigen oplossingen uitwerken. Maar het is onrealistisch om te verwachten dat uw werknemers grote projecten beheren of als een samenhangend team functioneren zonder dat ze de nodige begeleiding krijgen. Laat uw team op voorhand weten wat precies van hen verwacht wordt en hoe de vordering gemeten zal worden. Bepaal wat succes is en praat openlijk over de gevolgen van gemiste doelen. Geef leiding door voortdurend feedback te geven en vergaderingen ter plaatse te organiseren. Hierdoor kunnen u en uw team mogelijke problemen oplossen vooraleer die uitgroeien tot een crisis.

Mythe 2: Goed management volgt de strategieën van experts

Feit: De beste managers zijn flexibel en veranderen wat niet werkt

In plaats van zich te beperken tot een bepaalde 'visie' of 'strategie' over hoe management werkt, zullen slimme leidinggevenden een selectie maken uit verschillende methodes. Zij zijn flexibel genoeg om verschillende benaderingen uit te proberen. Daarnaast zijn ze bereid om wat niet werkt te veranderen of af te voeren. De praktijk zal leidinggevenden bijstaan hun managementvaardigheden te verbeteren en te perfectioneren. Het is enkel door in praktijk te brengen wat u geleerd hebt, dat u zal ondervinden wat écht werkt voor uw personeel.

Mythe 3: Neem voor elke vacature een fulltime vervanger in dienst

Feit: Het is beter om strategisch te rekruteren, op basis van reële behoeften

Wanneer een voltijdse werknemer vertrekt, dan is de eerste reactie om die te vervangen door een andere voltijdse kracht. Toch is het soms beter om de positie te opnieuw te evalueren in het licht van uw algemene personeelsbehoeften, op korte en lange termijn. Misschien komt u tot de vaststelling dat sommige taken van de voormalige werknemer verdeeld kunnen worden onder andere werknemers. Lukt dat niet, dan hebt u nog een andere optie: een werknemer aannemen op tijdelijke of projectbasis om de extra werklast te beheren en projecten af te handelen.

Mythe 4: Een goede manager behandelt alle personeelsleden gelijk

Feit: Een goede manager behandelt alle personeelsleden eerlijk

Sommige managers menen dat alle personeelsleden op dezelfde manier behandeld moeten worden, ongeacht hun unieke vaardigheden, hun sterktes en zwaktes en hun manier van werken. Eerder dan een harmonieuze werkomgeving te creëren, dreigt deze benadering de motivatie van het personeel te blokkeren. Het kan zelfs een averechts effect hebben op de productiviteit. U doet er beter aan de personeelsleden eerlijk te behandelen - met respect, professionaliteit en hoffelijkheid - waarbij u uw managementstijl aanpast aan de individuele behoeften.

Mythe 5: Managers die delegeren, verliezen controle over kwaliteit en resultaat

Feit: Door te delegeren kunt u de talenten van uw personeelsleden maximaal benutten

Als u niet delegeert, bent u geen manager. Het is de verantwoordelijkheid van het management om doelen te stellen, zaken te verduidelijken, en om verwachtingen te creëren. Indien u op de juiste wijze delegeert, krijgt u de vrijheid zich te focussen op andere, meer managementgerichte taken, zoals rekrutering, marketing, of de ontwikkeling van een nieuw product. Delegeren is ook een uitstekende manier om uw werknemers te helpen groeien binnen de onderneming. Uiteraard hangt er ook een risico aan vast, maar dat vangt u op door een team uit te bouwen dat u vertrouwt. Goed management moet doordacht zijn, maar tegelijk soepel genoeg om veranderingen aan te kunnen in de doelstellingen van uw bedrijf, in zijn concurrentiële positie en de samenstelling van uw team. Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op de Work Life Blog van Robert Half Australië.

Bekijk al onze kantoren

Meer blogposts...