Hoe kunt u als manager het maximum uit talent management halen?

Geplaatst door Robert Half op 06/05/2015

Waarom u als manager zou investeren in talent management? Wel, beroepsontwikkeling zorgt ervoor dat de tevredenheid en betrokkenheid van uw medewerkers op peil blijft of zelfs vergroot. Dit heeft dan weer voordelen op het vlak van personeelsbehoud. Als medewerkers hun kennis uitbreiden, blijven ze niet alleen op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de sector, maar presteren ze doorgaans beter. De werknemers zelf krijgen door training bovendien de tijd en ruimte die ze nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen. Ze zijn aangenomen omwille van hun vaardigheden. Als ze die in een intensieve trainingsperiode verder kunnen verbeteren, zijn ze succesvoller, en dat vertaalt zich naar betere resultaten voor het bedrijf. Hier leest u hoe u het maximum uit talent management kunt halen.

Barrières wegnemen

De beste manier om training en continue bijscholing te stimuleren, is ervoor te zorgen dat werknemers gemakkelijk de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen. Talent management moet een doorlopend proces zijn, en is niet alleen van toepassing bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Neem interne en externe trainingen op in uw jaarbudget, zodat u over de nodige financiering beschikt om het verzoek van een medewerker in te willigen. Als uw werknemers zien dat ze niet moeten wachten en zich niet in allerlei bochten hoeven te wringen om bijscholing te krijgen of conferenties bij te wonen, zullen ze sneller gebruikmaken van die mogelijkheden.

Nieuwe vaardigheden verwerven

In trainingsprogramma’s moet er niet enkel gekeken worden naar de huidige talenten, maar ook naar de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Specialisatie is in het bedrijfsleven erg belangrijk. U staat dan ook het best open voor werknemers die nieuwe vaardigheden willen leren, vooral als die medewerkers beloftevol zijn op andere gebieden of nog weinig zin hebben in hun huidige functie. Misschien wil een van uw topvertegenwoordigers zich wel toeleggen op de zakelijke kant van het bedrijf. Als u deze medewerker niet wil kwijtspelen aan de concurrentie, ga dan na wat de mogelijkheden zijn en bied hem de training aan die nodig is om succesvol van functie te veranderen. Medewerkers kunnen het gevoel krijgen dat ze ‘vastzitten’ in een functie of dat het bedrijf maar één manier biedt voor hun loopbaanontwikkeling. Maar andere functies op hetzelfde niveau kunnen net zo belangrijk zijn voor hun beroepsontwikkeling dan functies op een hoger niveau. Dankzij een aanvullende training maken ze die overstap makkelijk.

Uw talent management-programma veiligstellen

Zoals u moet nagaan hoe u de beroepsontwikkeling binnen uw bedrijf zou kunnen optimaliseren, zo moeten medewerkers proactief handelen om de training te krijgen die ze nodig hebben. Dit zijn een paar mogelijkheden om uw talent management programma te optimaliseren:

  • Trainingsprogramma’s en evenementen – Volgens een onderzoek van OfficeTeam biedt 87% van de HR-managers hun administratief personeel trainingsprogramma’s aan. Ook bij de werknemers zelf is er het verlangen om hun vaardigheden continu te blijven ontwikkelen met als doel carrièrevooruitgang te boeken. Bijna de helft (44%) van de bedrijven organiseert dan ook trainingen op verzoek van de werknemer. Bedrijven kunnen hun personeel daarnaast naar congressen en seminaries in de sector sturen. Medewerkers die congressen bijwonen, doen niet alleen kennis op, maar hebben ook de kans om te netwerken.
  • Mentoring – Mentorprogramma’s zijn zowel voor de mentor als voor de werknemer zeer waardevol. In dergelijke relaties komen doorgaans junior medewerkers in contact met ervaren collega’s die over een ruime kennis beschikken. En zoals de beste leraren van hun leerlingen leren, zo zullen ook mentors veel opsteken van het mentorschap.
  • Programma’s voor leiderschapsontwikkeling Via programma’s voor leiderschapsontwikkeling leiden managers toptalent op voor toekomstige leidinggevende functies. En als uw medewerkers zien dat hun bedrijf duidelijke mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling biedt, is de kans kleiner dat ze voor hun verdere ontwikkeling naar een ander bedrijf gaan.
  • Crosstraining en ‘job shadowing’ Werknemers die over veel verschillende vaardigheden beschikken en geschikt zijn voor verschillende functies hebben een concurrentievoordeel. Ze hebben bijvoorbeeld een beter zicht op hoe de afdeling en het bedrijf als geheel functioneren. Medewerkers die zich buiten hun functie willen oriënteren, moeten bij hun manager informeren naar crosstraining op andere gebieden. Managers kunnen hen laten proeven van andere functies door hen het werk van andere medewerkers te laten volgen.

De beste medewerkers en managers investeren regelmatig tijd en energie in beroepsontwikkeling. Als uw medewerkers het maximum uit hun training halen, zijn ze goed op weg naar het behalen van het gewenste succes. En daar heeft u alle baat bij.

Bekijk al onze kantoren

Meer blogposts...