Frédérique Bruggeman, Robert Half: “Carrièreplanning is must.”

Geplaatst door Robert Half op 24/10/2014

Frédérique Bruggeman is Managing Director van Robert Half BeLux.

Ze is verantwoordelijk voor de strategische, beleidsmatige en operationele werking van de verschillende divisies en kantoren die deel uitmaken van Robert Half BeLux. In deze bijdrage legt ze uit waarom carrièreplanning cruciaal is voor het retentiebeleid van elke onderneming.

Carrièreplanning: stippel een loopbaantraject uit

Carrièreplanning is een belangrijk middel voor managers om het engagement van medewerkers te vergroten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het – na verloning – de voornaamste beweegreden is om bij een bedrijf te blijven. Het hoeft dan ook geen betoog dat u als bedrijfsleider of HR-manager een uitgekiend pad voor uw medewerkers moet uitstippelen. Het versterkt niet alleen hun band met uw onderneming, ze voelen zich ook meer geapprecieerd waardoor de kwaliteit van hun werk erop vooruitgaat.

Investeer in menselijk kapitaal

Toch is carrièreplanning voor heel wat ondernemingen geen evidentie. Meer nog, bij veel bedrijven is het een blinde vlek. De mogelijke gevolgen? Medewerkers worden geremd in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, hun carrièreplanning raakt in het slop en ze worden gedemotiveerd. En zo wordt u als bedrijfsleider geconfronteerd met een voortdurende braindrain. U ziet menselijk kapitaal verdwijnen waarin u heel wat tijd en centen heeft geïnvesteerd.

Tevreden medewerkers = tevreden klanten

Wilt u zich anno 2014 als een aantrekkelijke werkgever profileren? Dan is carrièreplanning een must. Uw medewerkers voelen zich naar waarde geschat en ervaren hun baan als boeiend. Zonder een uitgestippeld loopbaantraject verliezen ze hun bezieling. En dat doet zich gevoelen in alle geledingen van uw bedrijf. Erger nog, ook uw klanten worden er ongetwijfeld mee geconfronteerd.

Hoe carrièreplanning concreet aanpakken?

Om carrièreplanning in de praktijk te brengen, moet u om te beginnen de juiste strategie hanteren. Breng uw organisatie in kaart, bekijk het volledige plaatje en maak een matrix op om uw personeel te rangschikken volgens competenties en potentieel. Deze vragen kunt u als leidraad gebruiken:

  • Wat is de kenniskloof in uw organisatie?
  • Waar bevindt zich die kenniskloof?
  • Welke medewerkers hebben extra opleiding en carrièreontwikkeling nodig?

Zodra u deze vragen heeft beantwoord, kunt u aan de slag gaan en de carrièreplanning concreet vormgeven. Zowel interne als externe rekrutering is hierbij belangrijk. U krijgt een beter inzicht in de individuele prestaties en kunt een plan op maat opmaken om het algemene prestatieniveau op te krikken.

Training & begeleiding als extra troef

Carrièreplanning is pas succesvol wanneer u uw medewerkers kent. Wat zijn hun sterktes en zwaktes en hoe presteren ze op de werkvloer? Zijn ze tevreden of net niet? In welke richting willen ze evolueren? Stel een persoonlijk profiel op dat u kunt gebruiken om ze in hun loopbaan te begeleiden. Een goed retentiebeleid hangt ook nauw samen met training & begeleiding. Dankzij de juiste opleidingen benut u het potentieel van uw medewerkers en kunnen ze doorgroeien. Zet zowel in op ‘hard’ als ‘soft skills’. En vergeet niet om de opleidingen te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Maak de cirkel rond

Functioneringsgesprekken maken de cirkel volledig rond. Ze geven u de kans om te peilen naar de ervaringen en wensen van uw personeel. Op die manier zet u volop in op carrièreplanning en versterkt u de band tussen uw menselijk kapitaal en uw bedrijf !

Bekijk al onze kantoren

Meer blogposts...