Financieel management anno 2020: hoe bouwt u uw team op?

Geplaatst door Robert Half op 02/05/2016

Financieel managers staan de komende jaren voor heel wat uitdagingen. Een groot deel van hen geeft bovendien aan onzeker te zijn over de draagkracht van hun team om die uitdagingen het hoofd te bieden. Dat staat te lezen in het rapport ‘Finance 2020’, het resultaat van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half. Dé uitdagingen binnen financieel management in de aanloop naar 2020? Kennisverwerving en technologie. 

Financieel management anno 2020

De financiële tak van uw bedrijf goed runnen? Dat vergt de nodige kennis en expertise, zeker in deze snel veranderende tijden waarin technologische ontwikkelingen elkaar aan een razend tempo opvolgen. Onderstaande vaardigheden zullen de komende jaren een centrale plek opeisen binnen uw financieel team.

Soft skills

Een evenwichtige set van sociale vaardigheden is een must voor elke werknemer. Zelfs binnen financieel management, waar de cijfers belangrijk zijn, vormen die soft skills een onmisbaar onderdeel van het ideale managersprofiel.

 • Communicatie: helder communiceren over financiële aangelegenheden, zowel mondeling als schriftelijk, het is weinigen gegeven. Maar wie over dát talent beschikt, gaat ongetwijfeld een rooskleurige carrièretoekomst tegemoet.
 • Leiderschap: de financeafdeling vervult een sleutelrol binnen elke onderneming. Zelfbewust leiderschap tonen en knopen doorhakken, is een van de taken van het financeteam.
 • Strategische visie: de financiële toestand van het bedrijf vormt de basis voor een doordachte strategie. Groei of stabilisatie? Aan de CFO en zijn team om daarover een visie te ontwikkelen.
 • Flexibiliteit: we leven in onzekere tijden en de economie staat sterk onder druk. Flexibel (re)ageren in kritieke situaties zal hoe dan ook een noodzakelijke vaardigheid zijn.

Technische vaardigheden

Naast deze ‘zachte’ vaardigheden moeten we natuurlijk ook enkele ‘harde’, technische vaardigheden plaatsen. Financieel management blijft per slot van rekening een vak waarin harde cijfers vaak de doorslag geven.

 • Regelgeving en risk management winnen de komende jaren alleen maar aan belang. Het wordt belangrijk om niche-experts te vinden.
 • Kennis van boekhoudkundige en financiële rapporteringsstandaarden. De regelgeving consequent naleven, is voor veel financieel managers prioriteit nummer één.
 • Analytische vaardigheden. Bijvoorbeeld om ‘big data’ te doorgronden en verwerken.
 • Kennis van financiële softwarepakketten. Vooral kennis van ERP-systemen (SAP, Navision) en accountingsoftware (ExpertM, Bob, Winbooks, Exact) is gegeerd.

Proactief rekruteringsbeleid

​De oplossing om voorbereid te zijn op de (nabije) toekomst? Proactief rekruteren. Verspil geen kostbare tijd en ga nú al op zoek naar die witte raven die uw team naar een hoger niveau kunnen tillen. Zo gaat u te werk:

 • Breng de behoefte aan competenties en kennis in kaart.
 • Zoek het juiste (ontbrekende?) talent voor uw team.
 • Werk een trainings- en opleidingsplan uit.
 • Hanteer een flexibele rekruteringsstrategie (tenzij jullie een goede reden hebben om die er uit te laten)
 • Ontwikkel een rekruterings- en retentiebeleid uit. Hoe houdt u die zorgvuldig gerekruteerde talenten aan boord?

Meer blogposts...