De motivatie van uw werknemers: impact en mogelijke oppeppers

Geplaatst door Robert Half op 14/03/2017

Het is algemeen bekend dat het personeelsmoreel en de sfeer op het werk bepalend zijn voor de motivatie van uw medewerkers. Niemand komt ’s ochtends graag toe op een werkvloer waar collega’s elkaar amper goedemorgen wensen, waar elke dag steen en been wordt geklaagd en waar verjaardagen of kleine successen ongemerkt voorbijgaan. Maar heeft de motivatie van werknemers ook een rechtstreekse impact op de prestaties van uw onderneming? En zo ja, hoe kunt u er als werkgever voor zorgen dat uw personeel zich goed voelt op het werk en gemotiveerd zijn steentje bijdraagt?

 

Hoe gemotiveerd is de Belgische werknemer?

Uit een studie van Securex blijkt dat maar liefst 1 op 5 Belgische werknemers ongemotiveerd is en niet enthousiast over zijn werk. Een vierde van de arbeidskrachten zegt dan weer dat zijn werkgever weinig voor hem betekent en dat hij geen band voelt met de organisatie die hem tewerkstelt. 23% zou zijn werkgever zelfs niet verdedigen tegenover anderen. Dat zijn indrukwekkende cijfers die uw bedrijf een flinke duit kosten, niet alleen omdat ongemotiveerde medewerkers slechter presteren, maar ook omdat ze vaker afwezig zijn, een slechtere service bieden en sneller op zoek gaan naar een andere job. Het omgekeerde geldt natuurlijk net zo goed: gemotiveerde werknemers

  1. … zijn bereid om een versnelling hoger te schakelen en een extra inspanning te doen.
  2. … nemen initiatief en denken mee na over mogelijke verbeterprocessen.
  3. … zijn productief, energiek en enthousiast, wat afstraalt op hun collega’s.
  4. … hebben een laag ziekteverzuim en blijven langer bij eenzelfde werkgever.

Hoewel één ontevreden werknemer misschien niet meteen zorgwekkend lijkt, kan het effect uitdeinen en op termijn enorme schade aanrichten – niet alleen bij de rest van uw personeelsbestand, maar ook onder uw klanten. Zo is één vernietigende review van een ontevreden klant soms voldoende om permanente reputatieschade te veroorzaken. Bovendien zijn er zelfs aan het vertrek van één personeelslid heel wat kosten verbonden.

Autonome motivatie van uw medewerkers is van levensbelang

Hoewel we motivatie vaak als een monolithisch blok beschouwen, valt de term eigenlijk uiteen in verschillende subsoorten. Zo stelt de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) – een van de meest recente motivatietheorieën – dat méér motivatie niet noodzakelijk betere resultaten geeft als de motivatie een externe in de plaats van een interne oorzaak heeft. Wetenschappers maken het onderscheid tussen ‘gecontroleerde motivatie’, waarbij de werknemer interne of externe druk voelt om te presteren, en ‘autonome motivatie’, waarbij medewerkers hun job spontaan en graag doen, omdat ze die zinvol vinden of erdoor gepassioneerd zijn. Als werkgever bent u erbij gebaat om autonome motivatie te stimuleren, omdat alleen dit type motivatie voor meer productiviteit en betere resultaten zorgt.

Uw personeel gemotiveerd houden

Als uw personeel gemotiveerd en tevreden is, verandert niet alleen hun houding ten aanzien van hun job, maar ook van hun collega’s, leidinggevenden en de organisatie in het algemeen. Gelukkig zijn er tal van manieren om die verandering teweeg te brengen.

1.      Een open dialoog creëren

In de meeste bedrijven verloopt de communicatie ‘top-down’, waarbij werknemers moeten luisteren naar wat werkgevers te vertellen hebben. Door de rollen om te draaien, houdt u de vinger aan de pols en krijgen problemen geen kans om te escaleren. Bovendien laat u uw personeel zo merken dat hun mening ertoe doet, wat de betrokkenheid en werkijver alleen maar ten goede komt. Als werknemers zinvolle keuzemogelijkheden krijgen, hebben ze tot slot minder het gevoel dat hen werk wordt opgelegd en krijgen ze meer autonomie.

2.      Opleiding en ondersteuning aanbieden

De meeste ongemotiveerde werkkrachten vinden dat ze hun talenten en mogelijkheden niet ten volle benutten, of hebben net het gevoel dat hun job hun petje te boven gaat en dat ze niet voldoende hulp krijgen. Wat hun specifieke situatie ook is, uw personeelsleden hebben nood aan opleiding en training om hun vaardigheden aan te scherpen en er nieuwe te verwerven. Door werknemers hun eigen carrièrepad te laten uitstippelen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en een sterkere band met ‘hun’ bedrijf.

3.      Een gezonde(re) levensstijl promoten

Hoewel het strikt genomen buiten uw invloedssfeer ligt, zijn mentaal en fysiek gezonde werknemers ook gelukkigere werknemers. Daarnaast zijn ze minder vaak ziek en ligt hun productiviteit hoger. Daarom is het van cruciaal belang om uw personeel bijvoorbeeld aan te moedigen om elk uur een vijftal minuutjes recht te staan of rond te wandelen – een kleine inspanning die een enorme boost is voor het humeur en het energiepeil. Tot slot bent u als leidinggevende misschien geflatteerd door medewerkers die lange dagen kloppen, maar een wedstrijdje “wie presteert de meeste uren” jaagt niet de productiviteit maar het aantal burn-outs de hoogte in.

4.      Goed werk belonen

Als uw personeel zich inzet voor het bedrijf, moeten ze weten dat hun inspanningen gewaardeerd worden. Dat hoeft helemaal niet veel moeite te kosten: u bereikt bijvoorbeeld al veel door hen te complimenteren tijdens een personeelsvergadering of – als u het hele team in de bloemetjes wil zetten – hen te trakteren op een etentje tijdens de middag.

Wat het personeel exact motiveert, verschilt van organisatie tot organisatie, maar de basisregels zijn overal hetzelfde. Als u naar de noden van uw medewerkers luistert en er de juiste actiepunten aan koppelt, volgen motivatie, betrokkenheid en productiviteit quasi vanzelf.

Maak kennis met de ervaren recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt samenstellen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, waaronder ons rekruteringsbureau Gent, en kan u helpen waar en wanneer u dat nodig heeft.

Meer blogposts...