Conflicten op het werk ontmijnen, hoe doet u dat?

Geplaatst door Robert Half op 01/02/2018

In een professionele context moeten er deadlines gehaald worden en durft stress soms de kop op te steken. Het is dan ook niet meer dan normaal dat er al eens conflicten op het werk ontstaan.

Maar discussies en meningsverschillen hoeven geen strubbelingen te veroorzaken.

Integendeel, vaak zijn ze zelfs heilzaam voor de kwaliteit van het afgeleverde werk. Problematischer wordt het wanneer een conflict escaleert. In dit artikel leest u hoe u conflicten op de juiste manier ontmijnt.

Het begrip ‘conflict’ dekt vele ladingen

Het woord conflict heeft een negatieve connotatie. Heel wat mensen gaan conflicten dan ook uit de weg omdat ze leiden tot stress, miscommunicatie en een aangetaste teamgeest. Maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. Als je ze op de juiste manier aanpakt, kunnen conflicten ook een positieve impact hebben. De samenwerking in het team gaat erop vooruit, de productiviteit stijgt en de creativiteit wordt aangewakkerd. Er wordt een nieuwe start genomen en frisse moed getankt.

Kijk uw medewerkers recht in de ogen

Problemen op het werk lost u het best op door de koe bij de horens te vatten. Sluimerende conflicten kunt u missen als kiespijn. Ze hebben een aanzienlijke impact op uw medewerkers, de sfeer op de werkvloer en bijgevolg op de prestaties van uw team. Organiseer daarom meteen een gesprek met de betrokkenen en zorg ervoor dat alle grieven van meet af aan op tafel worden gelegd.

Neem de rol van bemiddelaar aan

Bij hoogoplopende discussies nemen emoties de bovenhand en doen de betrokken partijen er alles aan om hun gelijk te halen. Om de situatie te ontmijnen, stelt u zich het best neutraal op. Neem de rol van bemiddelaar aan, luister naar alle argumenten en verdeel uw aandacht over beide partijen. Op die manier zullen de emoties gaan liggen en neemt de ratio weer de bovenhand.

Conflicten op het werk: hanteer de juiste communicatiestijl

Communicatie is cruciaal bij conflictbemiddeling. Als bemiddelaar mag u uw mening geven, maar het is van groot belang om de juiste toon te hanteren. Anders loopt u het risico om wrevel op te wekken, waardoor het conflict niet opgelost raakt. Communiceer duidelijk maar nooit agressief, ook als de gemoederen hoog oplopen. Bij conflicten dreigen mensen al eens persoonlijk te worden. Laat u niet verleiden hetzelfde te doen. Speel altijd kort op de bal en nooit op de man!

Voorkomen is beter dan genezen

Conflicten oplossen kost u tijd en energie. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Als er strubbelingen zijn, doet u er goed aan om ze zo snel mogelijk te detecteren en aan te pakken. Breng ze tijdens een groepsgesprek of een gesprek onder vier ogen ter sprake. Het staat vast dat open communicatie altijd z’n vruchten afwerpt!

Meer blogposts...