Meer productiviteit met een flexibel personeelsbestand

Geplaatst door Robert Half op 26/03/2020

Het nieuws van de afgelopen weken veroorzaakt behoorlijk wat onzekerheid, zowel bij bedrijven als hun werknemers. Er wordt geschoven met projecten en medewerkers nemen extra taken op zich van zieke collega’s, wat zelfs de meest productieve werknemer weleens te veel kan worden.

Een van de manieren om burn-out en gemiste deadlines te voorkomen, is kiezen voor een flexibel personeelsbestand. Door een beroep te doen op een evenwichtige mix van voltijdse en tijdelijke personeelsleden, past uw bedrijf zich moeiteloos aan alle economische omstandigheden aan.

Ken uw behoeften

De eerste stap: maak een duidelijk onderscheid tussen uw behoeften op korte en op lange termijn, en uw behoeften die moeilijk te voorspellen zijn. In sommige situaties zijn voltijdse werknemers de beste optie. In andere gevallen bestaan er alternatieven.

Bepaal of de omstandigheden lang zullen aanhouden, of eerder tijdelijk of moeilijk te voorspellen zijn. Denk na over de projecten die op stapel staan en bedenk hoe de pieken en dalen in de workload er vandaag en morgen kunnen uitzien. Zo kan u bepalen welke mix van voltijdse en tijdelijke werkkrachten u nodig heeft.

Formuleer duidelijke vereisten

Bepaal vervolgens over welke vaardigheden en expertise de kandidaten moeten beschikken en hoe lang u hun hulp nodig heeft. Als u bijvoorbeeld een tijdelijke werkkracht wil aannemen om de afwezigheid van een personeelslid te overbruggen, is het belangrijk om een specifieke termijn in gedachten te hebben.

U kan ook uitzendkrachten inschakelen als eerste stap naar een voltijdse aanwerving. Zo kan u de prestaties van een persoon uit de eerste hand evalueren en nagaan of hij of zij past binnen uw bedrijfscultuur, voor u hem of haar een baan op langere termijn aanbiedt. Als de medewerker goed werk levert en er voldoende werk voorhanden is, kan u overwegen om hem of haar een voltijdse baan aan te bieden.

Werken met een wervings- en selectiebureau

Een wervings- en selectiebureau zorgt ervoor dat u snel over flexibele medewerkers beschikt door voltijdse, tijdelijke en projectmatige medewerkers aan te reiken op basis van uw behoeften. Met een duidelijke focus op de activiteiten waarvoor u hulp nodig heeft, is de kans veel groter dat u het beste talent vindt voor de opdracht.

Een flexibel personeelsbestand kan uw bedrijf helpen om het goed te doen in zowel onzekere als stabiele tijden. Wees daarom ongeacht de economische context alert voor opportuniteiten om uw team te versterken. Door voor een bepaald percentage van uw personeelsbestand gebruik te maken van flexibele medewerkers bereid u uw onderneming voor op elke mogelijke toekomst.

Meer blogposts...