Terug naar kantoor na corona: hoe pakt u het aan als werkgever?

Geplaatst door Robert Half op 14/02/2022

De regels rond telewerk worden opnieuw versoepeld. Hoe organiseert u als werkgever de terugkeer naar kantoor? Willen alle medewerkers wel terug naar het oude systeem? En kan u vaccinatie verplichten voor uw medewerkers?

Vaccinatie verplichten?

In België is de vaccinatie tegen het coronavirus echter niet verplicht. Dat betekent dat u ook als werkgever uw medewerkers niet kan verplichten om zich te laten vaccineren.

Wel kan u hen stimuleren om een prik te laten zetten. Dat kan door hen te wijzen op de voordelen van een vaccinatie. Hiervoor kan u ambassadeurs gebruiken: medewerkers die getuigen waarom zij zich lieten vaccineren en hoe zij het hebben ervaren.

Licht uw medewerkers ook in over het vaccinatieverlof. Dat verlof houdt in dat werknemers zich tijdens de werkuren kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus, met behoud van normaal loon. Het verlof geldt voor de tijd die nodig is voor de prik en de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum.

Bevraag uw medewerkers

Het terugschroeven van telewerk kan ingrijpend zijn. Voor sommige medewerkers betekent het een opluchting. Zij verlangen naar echt contact met hun collega’s, in plaats van online meetings of conference calls. Voor anderen is het thuiswerk net een zegen, die hen toelaat een betere balans te vinden tussen werk en gezin. Als werkgever doet u er goed aan om te luisteren naar uw medewerkers, door bijvoorbeeld een bevraging te organiseren. Wat zijn hun wensen en bezorgdheden in het kader van telewerk? Hoe zien zij de toekomst op dit vlak? Wacht hier niet te lang mee. Zo kan u geïnformeerd een beslissing nemen over eventuele nieuwe werkvormen in de toekomst, nog voor de echte terugkeer naar kantoor plaatsvindt.

Trek lessen uit de pandemie

De pandemie legde bij veel bedrijven pijnpunten bloot. Zo was niet elke onderneming klaar voor de doorgedreven digitalisering, noodzakelijk voor de continuïteit van de activiteiten én voor het telewerk. Ook mentaal moesten bedrijfsleiders wennen aan het idee van zoveel medewerkers die op afstand werken.

Nu die omwenteling is gebeurd, zou het jammer zijn om de tijd helemaal terug te draaien. Analyseer welke lessen u kan trekken uit de voorbije periode. Wat waren de voor- en nadelen? Welke invloed had het telewerk op de productiviteit? Experts voorspellen dat een hybride systeem, een combinatie tussen thuiswerk en werken op kantoor, voor veel bedrijfsleiders als ideale oplossing uit de bus zal komen.

Zorg voor een warme ontvangst

Het einde van de strenge maatregelen is niet niks. Pak daarom de terugkeer naar kantoor goed aan. Voorzie een gezamenlijk moment (of meerdere, in grote organisaties) waarop u uw medewerkers kan toespreken. Spreek uw dankbaarheid uit voor hun inzet de voorbije periode en leg uit hoe de toekomst er zal uitzien, zeker wat de nieuwe werkvormen betreft.

Laat ook uw medewerkers zelf aan het woord. Laat hen ervaringen uitwisselen en hun emoties delen. Ook op dienstniveau kunnen deze gesprekken voortgezet worden. Individuele gesprekken tussen medewerker en leidinggevende kunnen in dat kader voor elke partij nuttig zijn.


Maak kennis met de ervaren recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt samenstellen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, met 12 kantoren in België en Luxemburg waaronder ons recruiting bureau in Gent, en kan u helpen waar en wanneer u dat nodig heeft en kan u helpen bij de werving van leidinggevend profielen, waar en wanneer u dat nodig heeft.

Meer blogposts...