Hoe citizen developers de digitale transformatie bevorderen

Geplaatst door Robert Half op 23/06/2021

‘Rapid innovation’, ‘citizen developers’ en ‘low-codetechnologie’: het zijn stuk voor stuk buzzwoorden die internationaal heel wat media-aandacht krijgen. Maar hoe dragen die trends bij tot de digitale transformatie waar bedrijven zo naar snakken? In deze gastblogpost belicht Roland Carandang, Managing Director Technology Consulting bij Protiviti in het Verenigd Koninkrijk, de essentiële bouwstenen om deze ideeën te verwezenlijken.

Citizen developers duiken steeds vaker op. In alle afdelingen van moderne bedrijven helpen deze unieke profielen digitale transformatie mogelijk te maken. Hun probleemoplossend vermogen en operationele expertise worden vaak gecombineerd met low-codeplatformen die ontworpen zijn om buiten IT-afdelingen te worden ontwikkeld. Citizen developers kunnen bovendien snel schakelen.

Ze maken gebruik van technologieën als Microsofts Power Apps, Nintex Workflow Suite, Salesforce, Kissflow en ServiceNow, om op een eenvoudige manier applicaties te bouwen. In tegenstelling tot ervaren ontwikkelaars hebben ze geen minutieuze codering nodig, maar kunnen ze nieuwe toepassingen configureren met behulp van een aantal bouwstenen. Hierdoor kunnen citizen developers experimenteren en innoveren, wat een absolute gamechanger is.

Technologie wordt op die manier op grote schaal beschikbaar gemaakt, niet alleen voor kenniscentra binnen bedrijven, maar ook voor iedereen die in de periferie werkt. Aan de ene kant van het spectrum is Excel op grote schaal beschikbaar gemaakt, en hebben medewerkers er verbazingwekkende dingen mee gedaan. Ze moesten echter ook problemen met hun data oplossen. Aan de andere kant van het expertisespectrum is robotisering van processen nu gemeengoed geworden in heel wat sectoren, maar blijft dit over het algemeen voorbehouden aan specialisten.

Ingenieuze en toegankelijke low-codeplatformen zouden beide modellen echter moeten ondersteunen. Het is cruciaal om te begrijpen hoe deze nieuwe technologieën op doeltreffende manier geïmplementeerd kunnen worden tot in de verste uithoeken van het bedrijf. De recente coronapandemie heeft immers bewezen dat bedrijven werken in een snel veranderend technologisch ecosysteem, waar voortdurend nieuwe platformen bijkomen.

De democratie van de technologie

De trend om technologie voor iedereen beschikbaar te maken, legt meer macht in de handen van wie ermee in aanraking komt. En dat levert heel wat voordelen op. Hoe meer mensen betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen, hoe groter de kans dat nieuwe, innovatieve ideeën ontstaan door deze toegenomen samenwerking. Omdat citizen developers van nature in operationele teams, marketingteams of zelfs auditteams werken, kennen ze hun bedrijf door en door en weten ze exact wat het nodig heeft.

Hoewel deze trends heel wat te bieden hebben, zijn er nog niet veel bedrijven die ze echt hebben omarmd. De buzzwoorden krijgen veel media-aandacht, maar de toepassing ervan in bedrijven komt eerder traag op gang. Veel ondernemingen zien het potentieel van low-codeplatformen wel in, maar weten niet goed hoe ze het concept op een zinvolle manier kunnen benutten. En ze vragen zich af wat het oplevert als ze een paar mensen laten ‘experimenteren’ met het bouwen van applicaties.

Mensen moeten zich meer bewust zijn van wat mogelijk is met deze technologie. Ze horen praten over citizen developers, maar kunnen er moeilijk enthousiast over zijn – of zijn er zelfs bang voor – als ze niet weten wat deze nieuwe, opkomende combinatie van mensen en technologie kan opleveren. Softwareleveranciers en -partners hebben dus nog heel wat werk voor de boeg om managers het potentieel te tonen.

Zo betreuren sommige bedrijven hun beslissingen om hun controleprocessen te automatiseren, omdat ze er niet in slagen voldoende transparantie te bieden aan hun auditoren. Ze zouden dat werk liever overlaten aan een aantal medewerkers, maar maken dan geen optimaal gebruik van de technologische mogelijkheden. In het kader van het concept ‘edges of excellence’ moeten we ervoor zorgen dat teams op betrouwbare manieren kunnen samenwerken, met inzet van de nodige technologie, en dat doorheen het hele bedrijf.

Op naar een low-codetoekomst

Naarmate bedrijven hun digitale transformatie voortzetten, zal het steeds moeilijker worden om softwareontwikkeling binnen hun IT-afdeling te houden. De vraag naar technologische skills blijft toenemen, net als het aantal low-codeproviders. Hierdoor zal een omgeving ontstaan waarin snelle, gedemocratiseerde ontwikkeling floreert, omdat het nu eenmaal nodig is (en dat is een goede zaak!).

Low-codeontwikkeling heeft dus het potentieel om meerdere problemen op te lossen. Niet alleen kan het producten creëren die beter aansluiten bij de behoeften van het bedrijf, het kan ook mensen samenbrengen en sneller resultaten opleveren. Daarnaast kan het de angst van bedrijven wegnemen om de controle te verliezen. Het kan toepassingen aan elkaar koppelen en iedereen een beter inzicht geven in wat er gebeurt. Low-codetechnologie en de citizen developers die er graag gebruik van maken, kunnen de efficiëntie verhogen en ervoor zorgen dat organisaties hun verantwoordelijkheid opnemen, zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen.

Een voorbeeld van zo’n uitdaging waar veel bedrijven voor staan, is dat ze niet altijd weten hoe veilig ze zijn in de ogen van de regelgevende instanties. Doorgaans rapporteren ze over de maatregelen die ze nemen en het aantal inbreuken dat is vastgesteld, maar daar blijft het bij. Low-codetechnologie kan organisaties helpen om toe te werken naar één getal, zoals een aandelenindex, dat een idee geeft van hoe risicovol ze zijn, hoe trending ze zijn, en hoe dat correleert met onderliggende risico's voor hun bedrijf. Hierdoor kunnen bedrijfsleiders sneller ingrijpen, omdat ze een beter beeld hebben van wat er gaande is. Dat is meteen ook een pluspunt voor regelgevers en auditoren.

Een dergelijke werkwijze kan leiden tot een mondig en betrokken bedrijf. Als iedereen op dezelfde platformen ontwikkelt, zal dat – een beetje zoals design thinking – de organisatie vervlakken en het bedrijf democratischer maken. Niet alleen kunnen bedrijven betere beslissingen nemen doordat verschillende data kunnen worden gekoppeld, op basis van die inzichten kunnen ze ook meer verwezenlijken. Daardoor kunnen ze vlotter schakelen en zich sneller aanpassen. En sinds de coronapandemie weten we allemaal hoe belangrijk dat is!

Robert Half helpt heel wat bedrijven aan gespecialiseerd talent. We kunnen terugvallen op een sterk netwerk van tijdelijke en vaste technologieprofessionals om uw bedrijf te helpen met de snel veranderende behoeften op het vlak van digitale transformatie. Neem vandaag nog contact met ons op.


Leer van de gespecialiseerde recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt opbouwen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, met 12 uitzendbureaus in België en Luxemburg, waaronder ons rekruteringsbureau in Roeselare, en kan u helpen met onder meer finance medewerkers, waar en wanneer u dat nodig heeft.

Meer blogposts...