The Great Resignation: to fear or not to fear?

Geplaatst door Robert Half op 18/01/2022
Geschatte leestijd: 3 minuten

In de Verenigde Staten valt er niet meer omheen te draaien. The Great Resignation is daar stevig voet aan wal aan het zetten en meer en meer werknemers beslissen vrijwillig om van job te wisselen. In het kader van de War for Talent die in ons land woedt, zou dit een extra challenge betekenen op de arbeidsmarkt die de dag van vandaag al enorm uitdagend en competitief is. Moeten Belgische werkgevers de Great Resignation vrezen in 2022?

The Great Resignation

De term ‘Great Resignation’ werd gegeven aan de economische trend waarbij werknemers vrijwillig besloten om van job te wisselen, vooral in de Verenigde Staten. Het exacte begin van deze ‘uitloop’ is moeilijk vast te stellen, maar men stelt een sterke stijging vast in veranderen van job begin 2021. Vermoed wordt dat dit het antwoord was op de COVID-19 pandemie, het feit dat de Amerikaanse overheid amper werknemersbijstand voorzag en de stabiele lonen die in schriel contrast staan met de stijgende leefkosten. Wat opvallend is, is dat het personeelsverloop is blijven doorlopen, ondanks de tekorten op de markt en de hoge werkloosheidscijfers in US.

Wat veroorzaakt The Great Resignation?

Het is moeilijk om éénduidig vast te stellen wat de Great Resignation heeft veroorzaakt. Er kunnen verschillende factoren aan de basis liggen:

1. Veranderende prioriteiten

Het is geen geheim dat de pandemie zorgde voor een periode van reflectie. Mensen zaten in lockdown thuis met veel tijd en hadden zo de kans om hun prioriteiten te herdenken: wat vind ik belangrijk? Ben ik nog wel gelukkig in mijn huidige job? En wat wil ik op lange termijn? Ook de flexibiliteit en de impact op work-life balance die telewerk met zich meebracht, was voor velen een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst van hun professionele carrière.

2. Disconnectie met de werkplek

Hoewel het aanhoudende telewerken ook een aantal voordelen heeft, zorgde het ook letterlijk en figuurlijk voor een grotere afstand tussen collega’s. Persoonlijk contact viel weg, er werden geen praatjes meer geslagen aan de koffiemachine, teambuildingactiviteiten werden geschrapt, evaluatiegesprekken verliepen online… waardoor mensen zich niet meer geconnecteerd voelden met hun job en hun werkgever.

3. Generatieshift

Nu de carrière van de babyboomers op zijn einde loopt, betreden twee nieuwe demografische generaties de arbeidsmarkt: millennials en Gen Z. Eigen aan deze generaties is dat ze open staan voor verandering, en dus ook sneller geneigd zullen zijn om hun jobs te verlaten voor betere alternatieven.

The Great Resignation in België

Belgische arbeidsmarkt is booming

De arbeidsmarkt in België wordt de dag van vandaag gekenmerkt door een enorm aanbod aan openstaande vacatures. Recente cijfers van VDAB toonden een stijging aan van 37,5% van het aantal vacatures in oktober 2021 in vergelijking met oktober 2020. Ook blijkt uit een recente studie van Robert Half dat 63% van de werknemers het waarschijnlijk acht dat hij/zij in de komende maanden van job zal veranderen.

Opvallend is daarbij dat ook 1 op 3 Belgische bedienden aangeeft dat ze het nu moeilijker vinden om een job te vinden dan in de pre-pandemie periode, wat een interessante discrepantie bloot legt. Respondenten gaven aan dat ze de indruk hebben dat er slechts weinig vacatures zijn (43,9%), dat de vacatures niet aansluiten bij hun vaardigheden en/of kwalificaties (21%) of dat de algemene loonsvoorwaarden zijn verslechterd in vergelijking met voor de pandemie (25,9%).

De toekomst

Een vraagstuk waarover veel werkgevers grondig zijn beginnen nadenken, is het behoud en het aantrekken van nieuw talent. Ze nemen daarom volop maatregelen: aanbieden van flexibiliteit, het uitwerken van een telewerkbeleid, uitbreiding van het pakket extralegale voordelen, een aantrekkelijk salaris etc. En dit zal alleen maar belangrijker worden, want een werknemer of kandidaat zal in een keuze voor een potentiële carrièrewissel al die zaken meer dan ooit in overweging nemen. Talent is gegeerd, en dat weten zowel de werkgever als de werknemer.

De verwachting voor 2022 is dat het aantal werknemers dat vrijwillig van job wisselt, nog zal toenemen, maar ook dat dat niet dezelfde proporties zal aannemen als in de Verenigde Staten. Maar als één ding is dat de afgelopen 2 jaar ons geleerd heeft, is het wel dat de arbeidsmarkt snel kan veranderen. Dus het is voorlopig nog koffiedik kijken wat 2022 zal brengen, maar voorlopig lijkt het erop alsof the Great Resignation in België niet zo’n vaart zal lopen.


Maak kennis met de ervaren recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt samenstellen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, met 12 kantoren in België en Luxemburg waaronder ons recruiting bureau in Gent, en kan u helpen waar en wanneer u dat nodig heeft en kan u helpen bij de werving van leidinggevend profielen, waar en wanneer u dat nodig heeft.

Meer blogposts...