De invloed van het halo-effect op sollicitatiegesprekken

Geplaatst door Robert Half op 07/02/2022
Geschatte leestijd: 3 minuten

Heb jij al gehoord van het Halo-effect? Het is een term die werd bedacht door de psycholoog Edward Thorndike om de manier te beschrijven waarop mensen onbewust vooringenomen zijn om andere mensen leuk te vinden. In het kader van rekrutering kan dit wel eens een nadelig effect hebben.

Het halo-effect

Wanneer je iemand ontmoet met wie je dezelfde interesses deelt, is de kans groot dat je deze persoon leuk zal vinden. Dat is wat ze in psychologische termen het halo-effect noemen. Je geeft als het ware iemand direct een aureool, terwijl dat misschien wel onderliggende hoorns camoufleert. In de zoektocht naar een nieuwe medewerker kan het halo-effect leiden tot een verkeerde aanwerving, aangezien een recruiter hierdoor de goede kwaliteiten van een kandidaat misschien wel sterker laat doorwegen dan de minder sterke vaardigheden. De verantwoordelijkheid van hiring managers is om bij het aanwerven te zoeken naar de juiste redenen om een kandidaat aan te nemen, en daarbij rekening te houden met alle goede en minder sterke eigenschappen. En dus wil je het halo-effect hierbij zoveel mogelijk vermijden.

Het halo-effect bij sollicitaties

Ook hiring managers neigen er vaak naar om mensen aan te nemen die op hen lijken, en waarvan ze denken dat ze waarschijnlijk fijn met hen zullen samenwerken. Dat kan gebaseerd zijn op vrijwel elke positieve beoordeling of voorkeur, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, etniciteit, lengte, uiterlijk, haarkleur, accent, hobby’s, waarden, gedragingen of attitudes.

De mens is nu eenmaal genetisch geprogrammeerd om gelijkenissen te waarderen, dus kunnen we onbewuste vooroordelen toekennen aan kandidaten die ons doen denken aan anderen met wie we positieve ervaringen hebben gehad. Oftewel: Als een hiring manager eenmaal een positieve houding ten opzichte van een bepaalde kandidaat ontwikkelt, kan hij in zijn besluitvorming verder zoeken naar redenen om hem leuk te blijven vinden.

Hoe vermijd je het halo-effect

Gelukkig zijn er verschillende manieren om het halo-effect bij sollicitatiegesprekken te vermijden en het aanwervingsproces objectiever te maken:

  1. Geef training: Geef gespecialiseerde trainingen aan de personen die beslissen over nieuwe wervingen. Tijdens deze trainingen leren ze om zich bewust te zijn van onbewuste vooroordelen, zodat ze deze leren herkennen en weten hoe ze hiermee om moeten gaan.
  2. Betrek er meer belanghebbenden bij: Betrek een aantal mensen bij het wervingsproces om een kandidaat te beoordelen. Op die manier worden meerdere invalshoeken meegenomen tijdens het proces. Houd de beoordelingen van elke persoon geheim voor de anderen, en vermijd discussie.
  3. Houd verschillende soorten interviews: Een inleidend gesprek, een volledig panelgesprek, of een korte proef waarbij de persoon betaald wordt om een paar dagen met het team mee te werken. Door een kandidaat op verschillende manieren te laten zien wat hij of zij in huis heeft, ben je beter in staat om diegene op objectieve kwaliteiten te beoordelen.
  4. Schakel een derde partij in:  Als je bang bent dat het halo-effect in je recruitmentproces sluipt, kan het een idee zijn om een onafhankelijk persoon te betrekken bij de werving. Die persoon zal niet samenwerken met de kandidaat en heeft er dus ook geen baat bij om die 'op te hemelen'.
  5. Volg een checklist voor het aannemen van personeel: Maak je screening- en testproces sluitend, vooral wat betreft de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's). Wees er zeker van dat je beschikt over referentiechecks van alle potentiële kandidaten, voor een zo objectief mogelijke beoordeling.

De knoop doorhakken

Het Halo-effect kan betekenen dat je de verkeerde keuze maakt en de beste kandidaat misloopt. De beste verdediging is bewustwording van je eigen onbewuste vooroordelen. Slimme aanwervende managers weten hoe ze het halo-effect kunnen herkennen en vermijden, zodat ze uiteindelijk niet de verkeerde persoon aannemen.


Leer van de gespecialiseerde recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt opbouwen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, met 12 uitzendbureaus in België en Luxemburg, waaronder ons rekruteringsbureau in Roeselare, en kan u helpen met onder meer finance medewerkers, waar en wanneer u dat nodig heeft.

Meer blogposts...