Privacyverklaring

Robert Half BV

Privacyverklaring

(bijgewerkt 16 September 2020)

Deze Privacyverklaring ("Verklaring") beschrijft hoe Robert Half BV (we, wij, ons of Robert Half) Persoonsgegevens die we over individuen verzamelen, mag gebruiken, verwerken, opslaan en openbaar maken. Dit is het geval wanneer u zich bij ons registreert ongeacht het kanaal. Het soort gegevens dat we verzamelen staat hieronder beschreven in de paragraaf "Uw Persoonsgegevens en hoe we deze verzamelen".

We handelen als verwerkingsverantwoordelijke en zijn dus verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze Verklaring informeert u over hoe wij uw Persoonsgegevens beschermen en over de specifieke rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Het is van belang dat u deze Verklaring samen leest met alle andere Privacy Verklaringen die we u voorleggen, zoals de Verklaring op ons Kandidatenregistratieformulier of onze Privacyverklaring voor werknemers, zodat u steeds volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw Persoonsgegevens verwerken. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op andere Verklaringen die u van ons kunt krijgen en is niet bedoeld om deze teniet te doen.

Deze website is niet bestemd voor minderjarigen en wij verzamelen geen gegevens over minderjarigen.

Inhoudstafel

Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze Verklaring of over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Uw Persoonsgegevens en hoe we die verzamelen

Inschrijven op deze Website

Wanneer u deze site gebruikt of u erop inschrijft, kunnen we bepaalde Persoonsgegevens van u vragen, zoals uw naam en contactgegevens (e-mail, privéadres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar uw criteria voor het zoeken van een baan, uw voorkeuren voor een baan, uw werkervaring, salaris, en andere achtergrondinformatie, evenals inlogcodes en wachtwoorden die door u zijn gemaakt. U kunt ons vragen om u vacature-alerts te sturen via de website door uw criteria voor een baan en voorkeuren in te vullen. U kunt het ontvangen van die vacature-alerts op elk ogenblik stopzetten door te klikken op de uitschrijflink in de e-mail met vacature-alerts. Kandidaten die zich voorheen al hadden ingeschreven kunnen ervoor kiezen hun RH Kandidaten ID in te geven om het registratieproces op de website te vereenvoudigen.

Inschrijven als kandidaat voor dienstverlening bij het vinden van werk

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u alsook via andere bronnen, waaronder uw sollicitaties via een Job Board, rechtstreeks via onze website, via Sociale Media sites zoals LinkedIn, Facebook en Twitter of als u ons uw gegevens bezorgt tijdens een jobbeurs, of een promotie-, netwerk- of trainingsevenement. Als u ons verzoekt om dienstverlening bij het vinden van werk, dan zullen wij u vragen om u als Kandidaat bij ons in te schrijven. Tijdens het Kandidatenregistratieproces verzamelen wij uw Persoonsgegevens rechtstreeks van uzelf, van uw CV, van referenties uit uw beroeps- of opleidingsverleden en via online testen die u op onze aanvraag invult. We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze klanten in het kader van relevante vacatures. Onze klanten kunnen zich binnen of buiten Europa bevinden. Onze Klanten kunnen bijkomende Persoonsgegevens over u vragen die verband houden met hun vacature en hun vereisten. Uw Persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in onze kandidatendatabank.

De categorieën Persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen zijn, onder andere:

 • uw identiteit (uw volledige naam, voornamen, bewijs van naamsverandering); geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat);
 • bewijs van uw recht om te werken, zoals bijvoorbeeld een foto, uw nationaliteit, uw geboorteplaats, uw rijbewijs, enz. (in overeenstemming met wettelijke vereisten);
 • contactgegevens waaronder uw e-mailadres, adres en telefoonnummers teneinde u te contacteren per telefoon, mail of sms;
 • informatie voor de loonadministratie, zoals: uw rijksregisternummer, uw adres, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankgegevens, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres;
 • uw criteria, voorkeuren en verwachtingen bij het zoeken van een job;
 • uw diploma's, vaardigheden, ervaring en opleiding;
 • uw huidige salaris en andere voordelen;
 • uw opleidingsachtergrond;
 • uw loopbaan;
 • de naam van een contactpersoon in noodgevallen;
 • referenties;
 • gegevens met betrekking tot uw gezondheid (indien door u ter beschikking gesteld en in zoverre deze informatie relevant is);
 • andere informatie die in uw CV staat of die u ons ter beschikking wil stellen;
 • technische gegevens waaronder het internet protocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, types en versies van uw browser plug-in, uw operating system en platform en de andere technologie op de toestellen die u gebruikt om onze website te bezoeken. We kunnen ook technische gegevens van u ontvangen als u andere websites bezoekt met gebruik van onze cookies. Ga naar ons Cookiebeleid voor meer details;
 • profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op klantenonderzoek;
 • gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt;
 • marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw marketing- en communicatievoorkeuren.

Om onze dienstverlening bij het vinden van werk te verstrekken, zullen onze rekruteringsconsultants u vacature-alerts sturen via e-mail die overeenkomen met uw criteria en voorkeuren voor het zoeken van een job. Van tijd tot tijd kunt u ook vacature-alerts ontvangen waarvan onze consultants denken dat die interessant voor u kunnen zijn. U kan u steeds uitschrijven voor deze vacature-alerts door op de link in de e-mail te klikken.

Sollicitanten voor interne functies

Als u solliciteert op een vacature als interne werknemer van RH, kunnen wij uw Persoonsgegevens verzamelen via uw CV, referenties, professionele en educatieve organisaties en andere bronnen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op het beheer van uw sollicitatie, het beheren van het interne wervingsproces en het beoordelen van uw geschiktheid. Wij slaan uw persoonlijke gegevens veilig op in onze vertrouwelijke HR-database. Uw Persoonsgegevens kunnen uitsluiten worden geraadpleegd door leden van ons HR- en Talentacquisitie team die zich in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de VS bevinden. Overige werknemers hebben uitsluitend toegang tot uw Persoonsgegevens indien deze verbonden zijn met het wervingsproces, zoals het interviewen, het beoordelen van uw geschiktheid voor de rol waarvoor u hebt gesolliciteerd of met u in direct contact staan.

We delen onze HR-database niet met groepsbedrijven en we ondernemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd, beveiligd en vertrouwelijk worden gehouden. Als we een derde partij inschakelen (bvb. Om uw geschiktheid te screenen of om testen af te nemen) zorgen we ervoor dat deze uitsluitend toegang krijgen tot de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de specifieke dienst, worden zij contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van uw Persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te garanderen en dienen zij adequate waarborgen te hebben genomen teneinde uw Persoonsgegevens veilig te verwerken totdat deze worden verwijderd of geanonimiseerd.

Door bij ons te solliciteren, stemt u ermee in dat wij uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we uw sollicitatie echter niet verder behandelen.

Als uw sollicitatie niet succesvol is, bewaren wij uw Persoonsgegevens in onze HR-database gedurende een periode van 6 maanden met als doel aan te tonen dat we het wervingsproces op een eerlijke en transparante manier hebben uitgevoerd en niet hebben gediscrimineerd tegen bepaalde sollicitanten. Aan het einde van deze bewaartermijn worden uw Persoonsgegevens automatisch verwijderd. We kunnen u echter vragen of u wenst dat wij uw CV-gegevens bewaren als wij van mening zijn dat u geschikt bent voor toekomstige vacatures. We doen dit uitsluitend met uw toestemming.

Speciale categorieën van Persoonsgegevens

Informatie over uw gezondheid en/of gerechtelijk/strafrechtelijk verleden wordt enkel verwerkt indien dit relevant is voor uw kandidaatstelling (bijvoorbeeld om ons in staat te stellen te beoordelen of deze een grond vormen om uw inschrijving als kandidaat of uw sollicitatie voor een interne rol niet verder te behandelen) en met inachtneming van de wettelijk opgelegde beperkingen. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Onze Klanten en Leveranciers

Als u een (potentiële) klant of leverancier bent van goederen en diensten, zullen wij informatie verzamelen en verwerken over personen in uw organisatie. We kunnen de naam, het zakelijke e-mailadres bedrijfse-mail en andere zakelijke contactgegevens van die personen in ons bestand opnemen als een aangewezen zakelijk contactpersoon voor uw organisatie. In de regel zijn de enige Persoonsgegevens die we verwerken over een zakelijk contact de naam van de persoon alsook zijn zakelijke contactgegevens teneinde de organisatie te kunnen contacteren i.v.m. onze diensten en om de tijdsregistratie goed te keuren indien een van onze kandidaten bij uw organisatie aan het werk is. Indien de persoon die is aangewezen als zakelijk contact ook een geregistreerde kandidaat is, kunnen we bijkomende Persoonsgegevens verwerken voor het vinden van werk en andere doelstellingen zoals beschreven in deze Verklaring. De bron van een zakelijk contact kan de persoon zelf zijn, een ander lid van uw organisatie, een bestaand zakelijk contact of een kandidaat die we in de organisatie hebben geplaatst. We kunnen deze gegevens ook halen uit websites, sociale media en andere bronnen. We kunnen B2B communicatie zenden naar zakelijke contacten. Een persoon die een zakelijk contact is kan ons te allen tijde vragen om te stoppen met het sturen van communicatie naar hun zakelijke emailadres door contact op te nemen via: [email protected]

Websitebezoekers

We verzamelen een beperkte hoeveelheid informatie over onze websitegebruikers, die we gebruiken om uw websitebezoek te verbeteren en onze diensten te beheren.

De volgende informatie zal worden verzameld:

 • technische gegevens waaronder het internet protocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, types en versies van uw browser plug-in, uw operating system en platform en de andere technologie op de toestellen die u gebruikt om onze website te bezoeken. We kunnen ook technische gegevens van u ontvangen als u andere websites bezoekt met gebruik van onze cookies. Ga naar ons Cookiebeleid voor meer details;
 • profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op klantenonderzoek die door u werden gegeven;
 • gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt;
 • marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw marketing- en communicatievoorkeuren.

Hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken

We verwerken uw Persoonsgegevens en andere gegevens die we van u verzamelen om u onze dienstverlening bij het vinden van werk aan te bieden. Hieronder valt, onder andere: het sturen van vacature-alerts via deze website en via e-mail, het inplannen van tijdelijke opdrachten, projectmatig werk, permanente contracten en contracten van bepaalde duur, alsook het bezorgen van werkopportuniteiten en andere carrière gerelateerde informatie. Robert Half verwerkt uw Persoonsgegevens overeenkomstig deze Verklaring en de overige bepalingen zoals opgenomen in onze kandidatendocumenten, zoals deze van toepassing zijn op het type werk dat u zoekt.

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij uw gegevens bekendmaken aan onze klanten voor het invullen van hun vacatures. Wij beperken de gegevens die wij doorgeven steeds tot deze die noodzakelijk zijn om uw geschiktheid voor de openstaande vacature te beoordelen (bvb. Naam, opleiding, ervaring, etc.).

Persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd zijn zichtbaar voor alle werknemers in België die daartoe vanuit hun rol redelijkerwijs toegang toe dienen te hebben, ook als u uw informatie naar een bepaald kantoor hebt gestuurd.

We zullen uw Persoonsgegevens daarenboven eveneens verwerken voor andere rechtmatige interne zakelijke doeleinden zoals het produceren van statistieken, het analyseren van het succes van onze marketingcampagnes, het opvolgen van het aantal bezoekers aan onze website alsook wanneer dit noodzakelijk is voor de naleving van onze contractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Als u ons informatie over derden verstrekt, gaan wij ervan uit dat deze derden u toestemming hebben gegeven om die informatie te verstrekken en Robert Half hun Persoonsgegevens te laten verzamelen, verwerken en doorgeven op dezelfde wijze als de uwe.

We gebruiken geen technologieën die automatische, definitieve en bepalende beslissingen nemen omtrent uw kandidatuur. Er is steeds een medewerker van ons betrokken bij de beoordeling van uw gepastheid voor de vacature.

Wijziging van het doel

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor we deze verzameld hebben, zoals beschreven in deze Verklaring. Uw gegevens kunnen daarenboven eveneens worden gebruikt voor een doel dat niet specifiek in deze Verklaring werd opgenomen, indien dit doel nauw samenhangt met het oorspronkelijke doel waarvoor deze gegevens werden verzameld.

Indien we uw Persoonsgegevens gebruiken voor een ander doel, niet gerelateerd aan de doeleinden beschreven in deze Verklaring, zullen we u hierover inlichten en u meer informatie verschaffen omtrent de wettelijke basis die ons toestaat dit te doen.

We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming indien dit wettelijk is vereist. Wij zullen in dit geval de regels naleven die in deze Verklaring, alsook in de relevante wetgeving zijn opgenomen.

Uw Persoonsgegevens doorgeven buiten Europa

Robert Half maakt deel uit van een internationale bedrijvengroep die wereldwijd actief is. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met andere bedrijven uit onze groep, zoals Protiviti, ons consultancybedrijf, onze moedermaatschappij Robert Half International Inc. in de Verenigde Staten, alsook met andere bedrijven, al dan niet onderdeel van de Robert Half groep die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, zoals klanten en leveranciers. Deze bedrijven kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden beschreven in deze Verklaring. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven indien wij hiervoor een wettelijke basis hebben.

De gegevensbeschermingswetgeving buiten Europa biedt niet noodzakelijk hetzelfde niveau van bescherming als de Europese wetgeving. Indien dit het geval is zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens op gepaste wijze worden beschermd, beveiligd en vertrouwelijk worden gehouden. Dat betekent dat we derden verzoeken het, door de Europese Commissie goedgekeurde, EU Modelcontract te ondertekenen, dit om te garanderen dat uw Persoonsgegevens op dezelfde wijze worden beschermd als het geval zou zijn indien zij werden verwerkt binnen de EER.

U kunt contact met ons opnemen indien u meer informatie wenst over het mechanisme dat we gebruiken bij het doorgeven van uw Persoonsgegevens buiten de EER.

Bekendmaken van uw Persoonsgegevens aan derden

Voor zover nodig of aangewezen kan Robert Half uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derden (die niet behoren tot de groep van bedrijven van Robert Half) in de volgende omstandigheden:

 • aan onze klanten in het kader van private arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of rekrutering), overeenkomstig de beperkingen hierboven beschreven.
 • aan onze klanten in het kader van de sociale verkiezingen, overeenkomstig de beperkingen van de geldende wetgeving. Meer bepaald kan de volgende informatie worden doorgegeven aan de klant: uw naam, uw (e-mail) adres, uw geboortedatum, uw statuut, uw periode van tewerkstelling bij de klant alsook uw rijksregisternummer (indien dit noodzakelijk is om u te identificeren in het geval van elektronische stemming).
 • aan bedrijven en personen die voor ons zakelijke functies en diensten uitvoeren. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn onder andere: het verlenen van payrolldiensten; screening van de achtergrond; gegevensopslagfaciliteiten; hosting van onze Webservers; sollicitaties op vacatures beheren via onze externe partner Broadbean; het analyseren van gegevens en het produceren van statistieken; juridische, boekhoudkundige, audit- en andere professionele diensten.
 • Aan bedrijven die voor ons screenings verrichten. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn onder andere: het screenen tegen terrorisme- en overige sanctielijsten, het screenen van de achtergrond en onderzoeken die door bepaalde klanten worden aangevraagd. Dergelijke screenings vinden slechts plaats voor zover dit wettelijk is toegelaten.
 • aan overheidsinstanties, zoals: Politie en andere wethandhavingsinstanties; toezichthoudende autoriteiten; en kredietinformatiebureaus.
 • om de van toepassing zijnde wetten en rechtsprocedures na te leven, of als wij redelijkerwijs vinden dat dergelijke actie nodig is om: (a) de wetten na te leven die dergelijke bekendmaking vereisen; (b) de rechten of eigendommen van Robert Half of bedrijven uit de groep te beschermen; (c) een misdaad te voorkomen, de nationale veiligheid te beschermen of fraude te ontdekken of te voorkomen; of (d) de persoonlijke vrijheid te beschermen van personen die onze website gebruiken of die tot het grote publiek behoren.
 • aan derden aan wie wij delen van onze business of onze activa willen verkopen, doorgeven of laten samensmelten. Wij kunnen ook de intentie hebben een andere onderneming te kopen of met hen samen te smelten. Als er een wijziging is in onze samenstelling brengen wij u hiervan op de hoogte.
 • aan overige dienstverleners die wij aanstellen als gegevensverwerker.

Wij zullen de aangewezen contractuele, vertrouwelijkheids-, veiligheids- en andere verplichtingen opleggen aan deze derden. De opgelegde verplichten stemmen overeen met de aard van de diensten die zij aan ons verlenen. We zullen hen enkel toelaten uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet en onze instructies. We staan hen niet toe uw Persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en als onze relatie eindigt zullen wij ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens veilig wordt teruggestuurd of vernietigd (of geanonimiseerd zodat u niet meer geïdentificeerd kan worden).

Sommige van deze derde partijen zijn ook verwerkingsverantwoordelijken, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden, bijvoorbeeld de lokale belastingadministratie is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze belastingdoeleinden. In deze gevallen zijn wij niet in staat om verplichtingen of beperkingen op de leggen aan deze verwerkingsverantwoordelijken omtrent hoe zij uw Persoonsgegevens kunnen verwerken.

Bovenstaande derden waaraan wij uw Persoonsgegevens kunnen doorgeven kunnen zich zowel binnen als buiten de EER bevinden. In het laatste geval zullen wij de noodzakelijke maatregelen, zoals hierboven beschreven, treffen.

De veiligheid van uw Persoonsgegevens

We hebben gepaste veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te vermijden dat uw Persoonsgegevens bij toeval verloren raken, op niet-geautoriseerde wijze worden gebruikt of bekeken en veranderd of bekendgemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang hiertoe tot deze werknemers, agenten en derden die deze nodig hebben vanuit zakelijk oogpunt.

We hebben procedures ingevoerd om met vermoedelijke inbreuken op uw Persoonsgegevens om te gaan en zullen u en de aangewezen toezichthoudende autoriteit informeren over een dergelijke inbreuk indien wij de wettelijke verplichting hebben dit te doen.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Robert Half bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor we deze gegevens hebben verzameld. Dat betekent dat we uw Persoonsgegevens zullen bewaren zolang u van onze diensten gebruik maakt.

Indien u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, kan u ons verzoeken uw Persoonsgegevens uit onze database te verwijderen. Wanneer we uw gegevens hebben verwijderd, kunnen we uw naam en e-mailadres op onze onderdrukkingslijst bewaren. Afhankelijk van de diensten die we u hebben geleverd, is het mogelijk dat wij bepaalde Persoonsgegevens bijhouden in het kader van onze legitieme zakelijke doeleinden, zoals hieronder beschreven.

Indien u niet door ons geplaatst werd, worden uw gegevens tot 2 jaar na ons laatste contact bewaard. Aan het eind van deze termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met de vraag of u bij ons geregistreerd wenst te blijven. Gedurende deze termijn kunnen wij uw Persoonsgegevens anonimiseren in ons bestand zodat wij u niet meer kunnen identificeren.

Indien u effectief door ons geplaatst werd, worden uw gegevens bijgehouden tot 5 jaar na het aflopen van het laatste contract. Aan het eind van deze termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met de vraag of u bij ons geregistreerd wenst te blijven. Gedurende deze termijn kunnen wij uw Persoonsgegevens anonimiseren in ons bestand zodat wij u niet meer kunnen identificeren.

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde basisinformatie over onze zelfstandigen (Management Resources), klanten en leveranciers (zoals contracten, identiteitsbewijzen en financiële en gegevens) te bewaren tot 10 jaar na het einde van onze relatie.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens langer bij te houden dan hierboven beschreven, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Als in de wet geen bewaartermijn vermeld staat, bepalen we zelf de aangewezen termijn voor het bewaren van uw Persoonsgegevens. Dit doen we door de omvang, aard, en gevoeligheid van de Persoonsgegevens af te wegen tegen het potentiële risico op schade door een niet-geautoriseerd gebruik of bekendmaking van de gegevens. Bovendien houden we rekening met de doeleinden waarvoor we de gegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere wijze kunnen bereiken, alsook met eventuele toepasselijke wettelijke vereisten.

Waar mogelijk anonimiseren wij uw Persoonsgegevens (zodat deze niet meer met u kunnen worden geassocieerd en u niet meer kan worden geïdentificeerd). Dit doen we zodat we deze gegevens kunnen gebruiken voor het uitvoeren van onderzoek en het creëren van statistieken. Wij dienen u hierover niet specifiek te informeren omdat het voor ons niet mogelijk is u te identificeren door het gebruik van deze anonieme gegevens. Details met betrekking tot de bewaartermijnen van uw Persoonsgegevens staan beschreven in ons Beleid voor het Bewaren en Vernietigen van gegevens, dat u kunt aanvragen door ons te contacteren op: [email protected].

Uw wettelijke rechten

U hebt het recht om:

Een Verzoek tot toegang en inzage in te dienen. Dit laat u toe om uw Persoonsgegevens op elk ogenblik in te kijken. U verkrijgt een kopie van de Persoonsgegevens die wij van u bijhouden en u kan nagaan of we deze verwerken zoals wettelijk voorzien en beschreven in deze Verklaring.

Te verzoeken om correctie van de Persoonsgegevens die wij van u bijhouden. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens laten corrigeren. Wij zijn echter wel verplicht de juistheid van de nieuwe, door u verstrekte gegevens te controleren.

Te verzoeken om verwijdering / vernietiging van uw Persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om uw Persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen mochten wij geen geldige reden hebben om deze te blijven verwerken. U hebt eveneens het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen als u met succes uw recht van verzet tegen de verwerking hebt uitgeoefend, als we uw informatie op onwettige wijze hebben verwerkt of als we verplicht zijn uw Persoonsgegevens te vernietigen om de lokale wetgeving te respecteren. In bepaalde gevallen kunnen wij echter niet aan uw verzoek voldoen omdat wij uw Persoonsgegevens om wettelijke redenen dienen te bewaren. In dergelijke gevallen zullen wij u dit laten weten op het ogenblik dat u een verzoek tot verwijdering doet.

Verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit is mogelijk indien wij ons op ons rechtmatig belang (of dat van een derde partij) beroepen bij het verwerken van uw Persoonsgegevens. In dit geval kan u verzet aantekenen tegen deze verwerking indien u van oordeel bent dat deze verwerking een negatieve impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt bovendien het recht om verzet aan te tekenen als wij uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat wij een dwingende rechtsgrond hebben om uw informatie te verwerken die boven uw rechten en vrijheden staat. In dit geval zullen wij u informeren op het ogenblik dat u verzet aantekent.

Te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan ons verzoeken de verwerking van uw Persoonlijk Informatie op te schorten indien: (a) u wil dat wij de correctheid van de gegevens nagaan; (b) u van oordeel bent dat ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wil dat wij ze vernietigen; (c) u wil dat wij de gegevens bewaren zelfs als wij ze niet meer nodig hebben, omdat u een rechtsvordering wil instellen of u tegen een rechtsvordering wil verdedigen; of (d) u verzet hebt aangetekend tegen het gebruik van uw gegevens maar wij moeten nagaan of we hier gehoor aan kunnen geven.

Een verzoek tot overdracht van uw Persoonsgegevens aan u of aan een derde partij in te dienen. Wij zullen u helpen bij deze overdracht, hetzij door uw Persoonsgegevens voor u door te geven of door u een kopie te bezorgen in een gestructureerd, gebruikelijk en een machine leesbaar formaat. U kan dit recht enkel uitoefenen indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat wij met u hebben. Bovendien is dit recht enkel van toepassing op digitale informatie.

 

De gegevens die we kunnen bezorgen zijn:

Rapportnaam Informatie kandidaat
Persoonlijke gegevens
 • Volledige naam, adres, telefoonnummer, email (zakelijk/persoonlijk), nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht.
 • URLs van online aanwezigheid.
 • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon in noodgevallen.
Details over de geschiktheid
 • Nationaal identificatienummer, belastinggegevens.
 • Details over het werkvisum/passport.
 • Volledige naam, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsnaam voor zakelijke referenties.
Vaardigheden Vaardigheden en resultaten van vaardigheidstesten. Diploma's en kwalificaties met datums. Bedrijfstakken waarin is gewerkt.
Arbeidshistoriek Arbeidshistoriek (werkgever, functietitel/functie, tewerkstellingsdata).
Plaatsing / tewerkstelling binnen RH Plaatsing/tewerkstelling binnen RH (bedrijf, functietitel/functie, startdatum, einddatum, verdienste/tarief, vestigingsadressen).

De toestemming op elk ogenblik in te trekken indien wij ons baseren op uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken. Dit zal echter niet van invloed zijn op de wettigheid van de verwerking die is gebeurd voor u uw toestemming hebt ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt, zijn wij waarschijnlijk niet in staat u bepaalde diensten te leveren. We zullen u hiervan op de hoogte brengen als dit het geval is op het ogenblik dat u uw toestemming intrekt.

Wij willen zeker zijn dat we uw Persoonsgegevens correct en bijgewerkt bewaren. Naast uw wettelijke rechten, kunt u ons ook informeel verzoeken wijzigingen aan te brengen of een kopie te bezorgen van uw Persoonsgegevens door uw lokale Robert Half kantoor te contacteren.

Bijkomende informatie, Responstijden en Honoraria

Wij hebben het wettelijke recht u te vragen uw identiteit te bevestigen alvorens over te gaan tot het uitvoeren van uw verzoek. Wij kunnen u bijvoorbeeld om bijkomende informatie verzoeken of u vragen om een kopie van uw identiteitsdocument. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens niet bekendgemaakt wordt aan andere personen dan uzelf. We kunnen ook contact met u opnemen om u te vragen om meer informatie in verband met uw verzoek, om ons te helpen uw gegevens te vinden en u zodoende sneller een antwoord te kunnen geven.

Wij proberen op alle rechtmatige verzoeken te reageren binnen een tijdspanne van een maand. We kunnen er langer dan een maand over doen als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of indien u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u hiervan informeren en zullen we u op de hoogte houden gedurende het proces.

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten dient u niet te betalen. Wij kunnen evenwel toch een redelijk bedrag aanrekenen als uw verzoek ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. Ook kunnen wij in die omstandigheden weigeren om uw verzoek in te willigen.

De Wettelijke Basis voor het verwerken van uw Persoonsgegevens

We hebben een korte beschrijving opgesteld van de belangrijkste redenen waarom we uw Persoonsgegevens verwerken, alsook de rechtsgronden waarop we ons baseren om dit te doen. We hebben onze rechtmatige belangen geïdentificeerd, waar dit van toepassing is.

We zullen uw Persoonsgegevens slechts verwerken indien de wet ons dit toestaat. In de meeste gevallen zullen wij uw Persoonsgegevens verwerken in de volgende omstandigheden:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben gesloten of gaan sluiten;
 • Waar we een rechtmatig belang hebben;
 • Wanneer wij daartoe een wettelijke of reglementaire verplichting hebben;
 • Indien u daartoe uw toestemming verleent.

Een rechtmatig belang bestaat indien wij een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken voor het voeren en beheren van onze zaken. Voor wij uw Informatie op grond van deze wettelijke basis gebruiken maken wij een analyse van onze belangen alsook de impact die de verwerking op uw privacy heeft. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet indien de negatieve impact op uw privacy zwaarder weegt dan de voordelen die door deze verwerking voor ons ontstaan (tenzij wij uw toestemming hebben om uw gegevens te verwerken of indien wij hier anderzijds toe gehouden zijn voor de naleving van wettelijke of reglementaire verplichtingen of indien de verwerking bij wet is toegestaan).

 

Doel/Activiteit Soort Persoonsgegevens Wettelijke basis voor het verwerken van Persoonsgegevens
Om u in te schrijven als kandidaat voor onze hulp bij het vinden van werk of wanneer u bij ons solliciteert naar een baan
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Salaris
 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Wettelijke of reglementaire verplichting (in naleving van de geldende reglementering)
 • Voor het beheren van uw registratie- of sollicitatieaanvraag
Om u onze hulp bij het vinden van werk aan te bieden, zoals: het toesturen van details rond beschikbare vacatures; het doorsturen van vacature-alerts via e-mail in overeenstemming met uw voorkeuren en criteria voor het zoeken van een job; het geven van carrière-advies; het bezorgen van uw CV aan klanten in het kader van hun vacatures/functies, het betalen van uw loon (als u een uitzendkracht bent) en het factureren aan klanten voor de plaatsingen die we doen.
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Financiële gegevens
 4. Transactiegegevens
 5. Marketing en Communicatie
 6. Informatie over salarisadministratie
 7. Diploma's
 8. CV
 9. Referenties
 • De uitvoering van een overeenkomst (RH Kandidatenovereenkomst, arbeidsovereenkomst en Klantencontracten);
 • Rechtmatig belang
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
 • Uw toestemming
Het doorgeven van uw Persoonsgegevens aan bedrijven van onze groep (met inbegrip van Protiviti)
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Financiële gegevens
 • Rechtmatig belang (We dienen uw gegevens door te sturen omwille van de structuur van ons bedrijf alsook van onze IT structuren), inbegrepen het vinden van werk voor u
 • Uw toestemming
Bekendmaken van uw Persoonsgegevens aan overheids- en wethandhavingsinstanties en de derde partijen die wij hebben aangesteld om goederen en diensten te leveren, met inbegrip van leveranciers buiten de EER en leveranciers van diensten in de Cloud
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Financiële gegevens
 • Rechtmatig belang (deze overdracht is vereist om ons bedrijf te kunnen runnen)
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
Om onze relatie met u te beheren, onder andere:
 1. U in te lichten over wijzigingen in onze Kandidatenovereenkomst of Privacyverklaring
 2. Om u te vragen uw mening of feedback te geven of een enquête in te vullen
 3. administratieve en IT-diensten om u voor te stellen voor functies, u in tijdelijke opdrachten te plaatsen bij onze klanten, het verwerken van prestatiestaten, salarisadministratie en andere betalingen, belastingaftrek, het uitgeven van salarisstrookjes, enz.
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Profiel/Onderzoek
 4. Marketing en Communicatie
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
Uw Persoonsgegevens veilig bewaren om verlies, gebruik, toegang, bekendmaking of wijziging op niet-geautoriseerde wijze te voorkomen
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Salaris
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
Om een onderzoek in te stellen naar problemen, geschillen en klachten tussen ons, of tussen ons, u en onze klanten alsook om te proberen deze op te lossen
 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Profiel
 4. Gebruiksgegevens
 5. Marketing en Communicatie
 6. Bewijs van uw vergunning tot werken
 7. CV
 8. Referenties
 9. Diploma's
 10. Salaris
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
 • Rechtmatig belang (om ons bedrijf tegen aanspraken te beschermen)
 • Om ons te beschermen en te verdedigen tegen rechtszaken
 • Uitvoering van een overeenkomst
Om onze business en onze website te beheren en te beschermen (waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en het hosten van gegevens)
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technische gegevens
 • Rechtmatig belang (onze business en website veilig houden)
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
Voor Marketing en communicatie doeleinden, om u suggesties en aanbevelingen te doen over andere relevante diensten die interessant voor u kunnen zijn (bv. de Robert Half Newsletter, Salarisgidsen, Online training)
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technische gegevens
 4. Gebruiksgegevens
 5. Profielgegevens
 • Rechtmatig belang (om ons bedrijf te kunnen runnen)
 • Uw toestemming
Om relevante website-inhoud te leveren en de effectiviteit van onze reclames te meten of te begrijpen
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Profielgegevens
 4. Gebruiksgegevens
 5. Marketing en Communicatie
 6. Technische gegevens
 • Bechtmatig belang (het bestuderen hoe klanten onze producten/diensten/website gebruiken, om deze verder te ontwikkelen, onze business te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen)
 • Uw toestemming
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren
 1. Technische gegevens
 2. Gebruiksgegevens
 3. Profielgegevens
 • Rechtmatig belang (het definiëren van types van klanten van onzen diensten, om onze website bijgewerkt en relevant te houden, om onze business te ontwikkelen en onze marketingstrategie te bepalen)
 • Uw toestemming
  Het bewaren van uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om u te voorzien van diensten voor het vinden van werk of om het interne wervingsproces af te handelen.
  1. Identiteit
  2. Contactgegevens
  3. Profiel
  4. Gebruiksgegevens
  5. Marketing en Communicatie
  6. Bewijs van uw vergunning tot werken
  7. CV
  8. Referenties
  9. Diploma's
  10. Financiële informatie
  11. Informatie over salarisadministratie
  • Rechtmatig belang (om ons bedrijf te runnen)
  • Wettelijke of reglementaire verplichting
   Om ons te helpen te reageren op vragen, klachten of verzoeken van toezichthouders, overheids- en wet-handhavingsinstanties zoals de politie
   1. Contact
   • Rechtmatig belang (om ons bedrijf te runnen)
   • Wettelijke of reglementaire verplichting

    

   Marketingberichten

   Wij vragen u steeds om toestemming alvorens u direct marketing communicatie via e-mail toe te zenden.

   We hebben een e-mail voorkeurcenter opgericht waar u op elk ogenblik uw voorkeuren voor e-mailmarketing kunt inkijken en kan beslissen dat u geen e-mailmarketing van ons wil ontvangen.

   U kan marketingberichten van ons ontvangen als u ons uw gegevens hebt verstrekt wanneer u aan een wedstrijd hebt meegedaan, u zich bij ons hebt geregistreerd op een jobbeurs, promotie- of netwerkevenement of indien u bij ons een training hebt gevolgd en u ons toestemming hebt gegeven om u marketing te sturen. Als u ons hiertoe toestemming geeft, kunnen we ook uw identiteit, contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en profielgegevens gebruiken teneinde ons in staat te stellen te bepalen welke diensten voor u van belang of relevant kunnen zijn.

   U hebt op elk ogenblik het recht uw toestemming voor marketingberichten in te trekken door:

   • Op onze website uit te schrijven;
   • de links voor uitschrijven in onze marketing e-mailberichten te volgen;
   • het proces voor uitschrijven dat in onze Sms-berichten staat, te volgen;
   • Het sturen van een e-mail met “SCHRIJF ME UIT” als onderwerp naar: [email protected].

   Het uitschrijven voor het ontvangen van marketingberichten is niet van toepassing op:

   • Persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in het kader van uw verzoek tot assistentie bij het vinden van werk;
   • Persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in het kader van de uitvoering van een contract tussen ons beiden;
   • Vacature-alerts die u via onze website worden toegestuurd in antwoord op uw verzoek om specifieke job alerts te ontvangen. U kunt uw voorkeuren aangeven in het onderdeel Jobs Zoeken en u kunt het ontvangen van die vacature-alerts op elk ogenblik stopzetten door te klikken op de uitschrijflink in de e-mail met vacature-alerts; en
   • Vacature-alerts die overeenkomen met uw criteria voor een job die met u zijn afgestemd tijdens ons Kandidatenregistratieproces en die u van onze rekruteringsconsultants toegestuurd krijgt. Indien u wenst dat wij al uw gegevens verwijderen uit onze database (dus indien u zich niet uitsluitend wenst uit te schrijven voor marketing), gelieve dan contact op te nemen met: [email protected]

   Wij zullen uw Persoonsgegevens nooit verkopen of bekendmaken aan derden voor marketingdoeleinden.

   Cookies

   U kunt uw browser instellen om alle of sommige cookies te weigeren, of u te waarschuwen als websites cookies instellen of gebruiken. Als u cookies uitschakelt of weigert, hou er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet meer naar behoren werken. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, en om het gebruik van cookies te beheren, kunt u ons Cookiebeleid nalezen.

   Koppelingen naar andere websites

   Onze website kan koppelingen bevatten naar websites van derden alsook naar plug-ins en applicaties van andere partijen. Door te klikken op die koppelingen of door deze verbindingen te maken kunnen derden in staat worden gesteld gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over de websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy instellingen en verklaringen.

   Feedback en klachten

   U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit voor gegevens-beschermingskwesties, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), (gegevensbeschermingsautoriteit.be) Wij verzoeken u echter ons eerst de kans te geven uw eventuele klachten te verhelpen alvorens u de toezichthoudende autoriteit contacteert. Gelieve in dat geval contact op te nemen met ons Data Protection team, Robert Half, Stationsstraat 24 b1, 1702 Groot-Bijgaarden, België of via e-mail [email protected].

   Wijzigingen aan de Privacyverklaring

   Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring, zullen we gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene Privacyverklaring plaatsen op onze homepagina www.roberthalf.be met een koppeling naar deze pagina.

   Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op: 16 September 2020.

   Print de Privacyverklaring pagina