Waar ligt de CFO wakker van ’s nachts?

di, 06/25/2013

Onderzoek naar de interne en externe bezorgdheden van Belgische CFO’s en financieel directeurs 

  • Interne bezorgdheden: 35% van de CFO’s en financieel directeurs is het meest bezorgd over het verzekeren van de bedrijfsgroei
  • Externe bezorgdheden: 46% maakt zich zorgen om de economie binnen de Eurozone
  • De bezorgdheden omtrent de cashflow worden versterkt door klanten die niet op tijd betalen, hoge bedrijfsuitgaven, lagere inkomsten en hogere belastingen/lasten.

Brussel, 25 juni 2013 – Robert Half Management Resources, een divisie van Robert Half gespecialiseerd in de tewerkstelling van interim-managers in verschillende disciplines, heeft via een onafhankelijk onderzoek de voornaamste interne en externe bezorgdheden van CFO’s onderzocht.

Interne bezorgdheden

De volgende vraag werd gesteld aan 200 CFO’s en financieel directeurs in België: “Welke, indien van toepassing, zijn de drie grootste INTERNE bezorgdheden waar u momenteel mee te kampen hebt in uw rol?”

Bedrijfsgroei verzekeren 35%
Het aantrekken en behouden van toptalent 27%
Verhoogde regelgevingvereisten 26%
De balans managen 25%
Interne controles / riskmanagement / fraude 25%
Cashflow 23%
Toegang tot investeringsfinanciën 23%
Interne en externe auditkosten 18%
Bedrijfsstrategie, en -leiding voorzien 18%
Corporate governance 14%
Auditorrelaties 11%
Geen van bovenstaande 9%

Bron: Enquête van Robert Half bij 200 CFO’s en financieel directeurs in België - meerdere antwoorden mogelijk.

CFO’s en financieel directeurs opereren in een economisch onzeker klimaat waar de druk op het behalen van resultaten hoog ligt. Deze stelling wordt beaamd door het onderzoek daar meer dan één derde (35%) van de ondervraagde CFO’s aangeeft dat het verzekeren van de bedrijfsgroei tot de top drie van de bezorgdheden behoort.

Sylvia Blockx, Director Robert Half Management Resources zegt het volgende hierover: “Met het stijgende aantal faillissementen in België, is de druk op het verzekeren van de juiste strategie voor het bedrijf groter dan ooit. De CFO heeft in dit kader een belangrijkere rol opgenomen waarbij hij/zij niet enkel in staat moet zijn voor het vrijwaren van de financiële gezondheid van een bedrijf, maar ook in toenemende mate voor het kritisch analyseren van beleidsinitiatieven.”

Ook het aantrekken en behouden van toptalent wordt door meer dan één vierde (27%) aangehaald als een primaire bezorgdheid.

“Tijdens de ‘War for Talent’ ondervinden bedrijven steeds meer moeilijkheden bij het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel. Deze trend is sterk van toepassing op gespecialiseerde functies waar een welbepaalde expertise voor nodig is. Daarom investeren vele bedrijven in talent management programma’s waarbij ze enerzijds investeren in het eigen personeel en anderzijds extern op zoek gaan naar een welbepaalde expertise indien deze binnenshuis niet aanwezig is,” aldus Sylvia Blockx

De top drie interne bezorgdheden wordt met 26% afgesloten door de verhoogde regelgevingvereisten, gevolgd door het managen van de balans (25%), riskmanagement (25%), het beheren van de cashflow (23%) en toegang tot investeringsfinanciën (23%).

Sylvia Blockx gaat verder: “De economische context van de voorbije jaren heeft ons duidelijk het belang getoond van beschikbare, correcte en betrouwbare financiële informatie. Dit verklaart tevens de toegenomen regelgevingvereisten, het groeiende belang van riskmanagement en het succesvol beheren van de liquide middelen van een bedrijf.”

Bijna zeven op tien (69%) van diegene die het beheren van de cashflow hebben aangeduid als één van de voornaamste bezorgdheden beschouwen het niet tijdig betalen van klanten als één van de belangrijkste moeilijkheden in deze context. Daarnaast worden de hoge bedrijfsuitgaven (44%), lagere inkomsten (36%); en hogere belastingen en lasten (36%) geciteerd als de voornaamste factoren die hebben bijgedragen tot de bezorgdheden omtrent cashflow.

Externe bezorgdheden

Daarnaast werd ook de volgende vraag gesteld: “Welke, indien van toepassing, zijn  de drie grootste EXTERNE bezorgdheden waar u momenteel mee te kampen hebt in uw rol?”

De economie binnen de Eurozone 46%
Competitief blijven 37%
De nationale economie 29%
De wereldeconomie 27%
De regionale economie (Vlaanderen - Wallonië - Brussel) 26%
De waarde van de euro 21%
De geopolitieke instabiliteit 18%
Concurrerende regulerende jurisdicties 15%
De opkomst van opkomende markten 15%
De economie van de VS 9%
Geen van bovenstaande 10%

Bron: Enquête van Robert Half bij 200 CFO’s en financieel directeurs in België - meerdere antwoorden mogelijk.

Bijna de helft (46%) van de Belgische CFO’s heeft in zijn/haar rol te kampen met de gevolgen van de Eurocrisis. De druk om competitief te blijven volgt op de tweede plaats met 37%, gevolgd door bijna drie op tien (29%) van de CFO’s die stellen dat de nationale economie tot de top drie externe bezorgdheden behoort.

Sylvia Blockx verduidelijkt: “De Eurocrisis en de aanhoudende instabiliteit op de financiële markten hebben veel onzekerheid met zich meegebracht. Om de gevolgen van de volatiele markt aan te pakken, dienen bedrijven de nodige maatregelen te nemen zodat het algemene businessplan, zelfs in de huidige context, kan worden verder gezet. Ondernemingen kunnen op verschillende manieren ingrijpen. Kostenreductie en het uitstellen van investeringen zijn hier de voornaamste voorbeelden van. Deze maatregelen dienen evenwel gekaderd te worden binnen een welbepaalde strategie.”

Nota aan de redactie

Over dit onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd in december 2012 en januari 2013 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 CFO’s en financieel directeurs over heel België.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 345 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke en permanente opdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), interim-management, human resources, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op roberthalf.be  

 

Volg Robert Half via:
Twitter
Facebook
Youtube

Document: Waar ligt de CFO wakker van ’s nachts?

Deze pagina delen