Vertrouwen in economie en bedrijf zwengelt aan en vraag naar finance- en accountingprofessionals houdt aan

wo, 01/23/2013
  • 25% van de financieel directeurs en CFO’s geeft aan permanente finance- en accountingprofessionals aan te nemen voor nieuwe posities in de eerste helft van 2013
  • 80% vindt het uitdagend om goede financeprofessionals te vinden
  • CFO’s ondervinden de meeste moeilijkheden om gekwalificeerde kandidaten te vinden binnen accounting, accounting operations, finance, en compliance & risk management
  • 75% is bezorgd dat ze in 2013 hun financiële en boekhoudkundige topperformers zullen verliezen

Brussel, 23 januari 2013Robert Half, het eerste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld, heeft een onafhankelijk onderzoek gevoerd bij 200 CFO’s en financieel directeurs naar de aanwervingsplannen en –trends van bedrijven voor het komende half jaar (januari – juni 2013). Uit het onderzoek blijkt dat één op vier van de financieel directeurs en CFO’s van plan is nieuwe finance- en accountingposities permanent in te vullen. Acht op tien ervaren echter moeilijkheden bij het vinden van gekwalificeerde financeprofessionals, en dit hoofdzakelijk voor de functiedomeinen accounting, accounting operations, finance en compliance & risk management.

Vertrouwen in economie en bedrijf zwengelt aan

Ondanks de onzekere economische situatie stellen bijna twee op drie (64%) CFO’s en financieel directeurs meer vertrouwen te hebben in de vooruitgang van de Belgische economie vergeleken met vorig jaar. Dit percentage stijgt zelfs tot 84% als het gaat om het vertrouwen in het eigen bedrijf. Één op vier (25%) CFO’s en financieel directeurs geeft daarnaast ook aan permanente finance- en accounting professionals aan te nemen voor nieuwe posities in de eerste helft van 2013 en nog eens 42% is van plan om vrijgekomen posities in te vullen. In dit kader werden enkele significante regionale verschillen vastgesteld. Terwijl in zowel Vlaanderen als Wallonië 19% van de CFO’s en financieel directeurs van plan is om nieuwe finance- en accountingfuncties in het bedrijf in te vullen, stijgt dit percentage tot 41% in Brussel.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux geeft een woordje uitleg: “De term ‘crisis’ is ongetwijfeld een van de meest gebruikte concepten van de voorbije jaren. Uit de cijfers kunnen we evenwel afleiden dat er een groeiend vertrouwen is in de kentering van de economie. Deze algemene positieve perceptie begint zich ook te vertalen in aanwervingsplannen voor (nieuwe) posities binnen finance en accounting en deze aanhoudende vraag versterkt de trend dat gespecialiseerde topprofessionals nog steeds in grote mate gewild zijn op de arbeidsmarkt.”

Toch is er nog steeds een significante minderheid dat enerzijds geen vrijgekomen posities zal invullen en ook geen nieuwe posities zal creëren (23%) en anderzijds bestaande posities zal verwijderen (11%). “Het is zeker ook niet verrassend dat verscheidene bedrijven de crisis nog in sterke mate voelen en daarom de permanente personeelskosten proberen in te perken. Er wordt in dit kader in vele gevallen beroep gedaan op tijdelijke finance- en accountingmedewerkers om zo te verhinderen dat het bedrijf aan productiviteit zou inboeten,” stelt Frédérique Bruggeman.

Op zoek naar topperformers, maar ook bezorgd om topperformers te verliezen

Acht op tien CFO’s en financieel directeurs geven aan dat ze het uitdagend vinden om gekwalificeerde financeprofessionals te vinden. De functiedomeinen waarin ze de meeste moeilijkheden ondervinden zijn accounting (18%), accounting operations (14%), finance (13%), en compliance & risk management (13%). Nauwelijks één op tien (11%) van de ondervraagde CFO’s geeft aan dat het niet moeilijk is om gekwalificeerde kandidaten te vinden in elk functiegebied binnen accounting en finance.

Deze bedrijfsproblematiek wordt enkel nog versterkt door de aanhoudende bezorgdheden omtrent personeelsretentie. Drie op vier (75%) financieel verantwoordelijken zijn bezorgd dat topperformers van hun finance- en accountingafdeling dit jaar het bedrijf zullen verlaten voor een andere uitdaging. In Wallonië (85%) lijken de bezorgdheden aangaande personeelsretentie groter te zijn dan Brussel (67%) en Vlaanderen (73%).

Frédérique Bruggeman concludeert: “De verwachtingen van bedrijven ten aanzien van hun finance- en accountingpersoneel liggen zeer hoog. Ze zijn algemeen gesproken op zoek naar die zeldzame parel die over al de nodige hard en soft skills beschikt en bijgevolg op zeer korte termijn een belangijke toegevoegde waarde kan bieden aan het bedrijf. Daarom wensen organisaties die dergelijke topwerknemers in dienst hebben deze ook niet te verliezen aan de concurrentie. In dit opzicht hebben bedrijven dus vaak te kampen met een duale problematiek: enerzijds willen ze financiële topkandidaten aantrekken en anderzijds willen ze ze ook behouden. Zowel het aantrekken als behouden van personeel heeft daarom hun weg gevonden naar de top van de bedrijfsagenda en elk dient de nodige aandacht te krijgen.”

Nota aan de redactie

Over dit onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd in december 2012 en januari 2013 in alle anonimiteit door MarketProbe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 CFO’s en financieel directeurs over heel België.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 350 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke en permanente opdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), interim-management, human resources, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op roberthalf.be  

www.twitter.com/RobertHalfBE

Document: Persbericht downloaden

Deze pagina delen