Uitdaging om nieuwe financiële en boekhoudkundige medewerkers te behouden

di, 10/23/2012
  • 37% van CFO’s en financieel directeurs stelt dat 9% tot 20% van de nieuwe financiële en boekhoudkundige werknemers het bedrijf verlaten binnen het eerste jaar
  • 12% geeft zelfs aan dat meer dan 20% van de nieuwe medewerkers het bedrijf snel verlaten
  • Algemene verwachtingen, bedrijfscultuur en de jobinhoud zijn de voornaamste redenen waarom een medewerker het bedrijf binnen het eerste jaar verlaat
  • CFO’s verwachten dat een werknemer binnen finance en accounting 5 jaar op personeelsniveau en 6 jaar op managementniveau binnen het bedrijf blijft

Brussel, 23 oktober – Robert Half, wereldleider op het vlak van gespecialiseerde rekrutering, voerde onderzoek bij 200 CFO’s en financiële directeurs. Uit het onderzoek blijkt dat bijna vier op tien (37%) CFO’s en financieel directeurs stellen dat 9% tot 20% van de nieuwe financiële en boekhoudkundige werknemers het bedrijf verlaten binnen het eerste jaar. Dit staat in schril contrast met de verwachte gemiddelde carrièreduur binnen eenzelfde onderneming. Doorgaans verwachten CFO’s en financieel verantwoordelijken dat een personeelslid werkzaam binnen finance en accounting, gemiddeld 5 jaar op personeelsniveau en 6 jaar op managementniveau bij dezelfde onderneming blijft.

De CFO’s en financieel directeurs kregen de volgende vraag:

Over het algemeen, welk percentage van nieuwe medewerkers in uw financiële of boekhoudkundige departement verlaat het bedrijf binnen het eerste jaar?

Geen

9%

Minder dan 5%

21%

Tussen 5 en 8%

21%

Tussen 9 en 15%

26%

Tussen 16 en 20%

11%

Over 20%

12%

Bron: Enquête onder 200 CFO’s en financieel directeurs in België

Retentie gaat niet enkel om de topperformers

Personeelsretentie blijft een aanhoudend probleem: meer dan twee derde (67%) van de CFO’s en financieel verantwoordelijken is bezorgd over het verliezen van hun financiële topperformers. Toch gaat het niet enkel om deze topperformers, ook de nieuwkomers binnen finance en accounting dienen gestimuleerd te worden om binnen de onderneming te blijven. Uit de enquête van Robert Half blijkt dat bijna vier op tien (37%) CFO’s en financieel directeurs stellen dat 9% tot 20% van de nieuwe financiële en boekhoudkundige werknemers het bedrijf verlaten binnen het eerste jaar. 12% geeft zelfs aan dat meer dan één op vijf nieuwe werknemers het bedrijf verlaat tijdens de eerste 365 dagen.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux geeft een woordje uitleg: “Personeelsretentie in een arbeidsmarkt gekenmerkt door een ‘war for talent’ heeft zeker aan belang gewonnen. Het gaat evenwel niet enkel om topmedewerkers aan te werven, maar ook om deze nieuwe medewerkers binnen het bedrijf te houden. Een hoog personeelsverloop kan namelijk serieuze implicaties hebben op de productiviteit van een bedrijf. Het telkens opnieuw opstarten en afsluiten van het aanwervingsproces neemt niet alleen tijd in beslag, maar kan eveneens een kostelijke zaak worden, een niet te onderschatten element in tijden van economische crisis. Daarnaast kan een hoog personeelsverloop ook een negatief effect hebben op de moraal van de permanente medewerkers, wat op zijn beurt dan weer zijn tol kan eisen op hun productiviteit binnen het bedrijf.”

De volgende vraag werd gesteld aan de ondervraagde CFO’s en financieel directeurs:

Wat is naar uw mening de voornaamste reden dat nieuwe medewerkers binnen finance en accounting uw bedrijf verlaten in het eerste jaar?

 

Kan niet aan de verwachtingen voldoen

24%

Kan zich niet aanpassen aan de bedrijfscultuur

18%

Jobinhoud

18%

Kan zich niet integreren binnen het team

12%

Geen effectief personeelsmanagement

11%

Hoger salaris

10%

Geen efficiënte proefperiode

5%

Reorganisatie

1%

Anders

1%

Bron: Enquête onder 200 CFO’s en financieel directeurs in België

Duidelijke verwachtingen zijn cruciaal tijdens het aanwervingsproces

Als er gevraagd werd naar de reden waarom werknemers het bedrijf tijdens het eerste jaar verlaten, stelt bijna één vierde (24%) van de ondervraagde CFO’s en financieel directeurs dat er niet werd voldaan aan de verwachtingen. Bijna één op vijf (18%) geeft daarnaast aan dat de mismatch met de bedrijfscultuur en de jobinhoud de voornaamste aanleiding zijn om op zoek te gaan naar een andere opportuniteit. Dit staat in schril contrast met het salaris gezien slechts één op tien (10%) van de CFO’s van mening is dat nieuwe werknemers binnen finance en accounting het bedrijf verlaten omdat ze een hoger salaris wensen.

Frédérique Bruggeman analyseert de onderzoekscijfers: “Deze onderzoekscijfers tonen aan dat het aanwervingsproces van vele bedrijven nog op punt dient gesteld te worden. Ondernemingen met een hoog personeelsverloop dienen hun rekruteringsproces te herzien en nieuwe evaluatieprocessen te ontwikkelen. Bij het aanwerven van een goede kandidaat gaat het niet enkel om de technische vaardigheden en algemene competenties, maar evenzeer om de verwachtingen van zowel kandidaat als bedrijf. Het is dus niet enkel belangrijk dat de sollicitant technisch in staat is om de job naar behoren uit te oefenen, maar er dient ook een match te zijn tussen onderneming en werknemer wat het risico zal verminderen dat personeelsleden het bedrijf op een relatief korte termijn zullen verlaten.”

“Een andere oplossing voor bedrijven die kampen met retentieproblemen kan zijn dat ze een nieuwe medewerker onder een tijdelijk contract aannemen en dit kan leiden tot een permanente benoeming wanneer ze zeker zijn dat ze de juiste aanwervingsbeslissing genomen hebben. Het werk stopt evenwel niet eenmaal de persoon aan de slag is binnen het bedrijf. Om te vermijden dat topmedewerkers naar concurrerende ondernemingen gaan, dienen bedrijven ze te ‘her-rekruteren’ doorheen hun carrière bij het bedrijf, wat wil zeggen dat ze de organisatie dienen te ‘verkopen’ om zo aan te tonen dat ze op de juiste plek zijn,” besluit Frédérique Bruggeman.

Document: Retentie bij nieuwe medewerkers

Deze pagina delen