Tweeledige economie houdt aan voor financiële professionals

ma, 07/08/2013

Aanwervingsplannen CFO’s voor het komende half jaar (juli - december 2013)

  • 25% van de financieel directeurs en CFO’s geeft aan permanente finance- en accountingprofessionals aan te nemen voor nieuwe posities in de tweede helft van 2013
  • Nieuwe projecten/initiatieven (44%), nationale bedrijfsgroei of –uitbreiding (44%) en het betreden van nieuwe markten (42%) zijn de belangrijkste redenen waarom bedrijven meer permanente finance- en accountingprofessionals aanwerven
  • 78% vindt het uitdagend om goede financiële professionals te vinden
  • 79% is bezorgd dat ze in de komende 12 maanden hun financiële en boekhoudkundige topperformers zullen verliezen

Brussel, 9 juli 2013 – De meerderheid (89%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs heeft, ondanks het onzeker economisch klimaat, aanwervingsplannen voor de tweede helft van 2013. Dit blijkt uit het onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Market Probe in opdracht van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs.

Aanhoudende vraag naar financiële en boekhoudkundige professionals

Ondanks de hoge werkloosheidscijfers in België en de EU en het gematigd vertrouwen van de CFO’s en financieel directeurs in de economische groeivooruitzichten van België (54%) en het eigen bedrijf (65%), houdt de vraag naar gespecialiseerde finance- en accountingprofessionals aan. De nadruk wordt in deze context hoofdzakelijk gelegd op het invullen van vrijgekomen posities. Bijna twee derde (64%) van de ondervraagde Belgische CFO’s en financieel directeurs geven aan permanente financiële en boekhoudkundige professionals aan te werven in de tweede helft van 2013 voor bestaande posities die vrijkomen. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de eerste helft van 2013 (42%).

Er is evenwel nog steeds een significant aantal bedrijven die extra medewerkers rekruteren binnen het financieel departement. Één vierde stelt permanente finance- en accounting professionals aan te nemen voor nieuwe posities, een percentage dat gelijk gebleven is in vergelijking met het eerste semester van 2013 (25%).

Aanwervingstrends voor permanente financiële en boekhoudkundige professionals in België, de regio’s en volgens bedrijfsgrootte[1] (aantal medewerkers)

  België Brussel Vlaanderen Wallonië Kmo Groot
Uitbreiden: nieuwe posities creëren en invullen 25% 28% 25% 22% 28% 22%
Behouden: enkel vrijgekomen posities invullen 64% 60% 66% 65% 59% 68%
Bevriezen: geen vrijgekomen posities invullen en geen nieuwe posities creëren 10% 10% 7% 11% 10% 9%
Verminderen: posities verwijderen 2% 1% 1% 3% 4% 0%

Bron: Enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs – door afronding kan de totale som mogelijks niet uitkomen op 100%

Joël Poilvache, Director Robert Half licht deze trend toe: “Bedrijven proberen in toenemende mate het economisch onzeker klimaat te counteren door bedrijfsinitiatieven op poten te zetten die een potentiële groei kunnen genereren en in dit kader doen ze beroep op de nodige financiële expertise. De aanwervingsmarkt vandaag de dag wordt dus gekenmerkt door een tweeledige economie waarbij er een aanhoudende vraag is naar gespecialiseerde professionals, waaronder finance en accounting, terwijl de algemene jobmarkt stagneert.”

Meer dan vier op tien (44%) CFO’s en financieel directeurs die aanwervingsplannen hebben voor de tweede helft van het jaar geven aan werkkrachten aan te nemen omwille van nieuwe projecten en initiatieven en nog eens 44% omwille van nationale bedrijfsgroei of –uitbreiding, gevolgd door het betreden van nieuwe markten met 42%.

“Wat zijn de belangrijkste redenen om in de tweede helft van 2013 meer permanente finance- of accountingprofessionals aan te werven?”

Nieuwe projecten/initiatieven 44%
Bedrijfsgroei of -uitbreiding (binnenland) 44%
Betreden van (een) nieuwe markt(en) 42%
Uitbreiding van het product- of dienstenaanbod 40%
Bedrijfsgroei of -uitbreiding (internationaal) 24%
Nieuwe regelgeving 14%
Upgrades van financiële systemen 12%
Fusie of overname 10%

Bron: Enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs – meerdere antwoorden toegestaan

Toch is er nog steeds een minderheid die het komende half jaar de permanente personeelskosten probeert in te perken door enerzijds geen vrijgekomen posities in te vullen en ook geen nieuwe posities te creëren (10%) en anderzijds door bestaande posities te verwijderen (2%). Dit is evenwel een positieve evolutie vergeleken met vorig semester daar de percentages respectievelijk 23% en 11% bedroegen.

Uitdagende zoektocht naar gekwalificeerde financiële professionals

Bijna acht op tien (78%) financieel directeurs en CFO’s ondervinden moeilijkheden bij het vinden van gekwalificeerde financiële professionals, een trend die zich verder zet daar dit percentage 80% bedroeg voor de eerste helft van 2013. In Vlaanderen (81%)en Wallonië (80%) lijken de uitdagingen in deze zoektocht net iets groter te zijn dan in Brussel (74%).

De functiedomeinen waar bedrijven de meeste moeilijkheden ondervinden zijn financial / business analysis (34%); financial controlling (28%) en interne audit (26%). Ook boekhoudkundige profielen staan met 43% hoog op de lijst: accounting / general ledger (18%), AP/AR accountant (18%) en assistant accountant / assistant boekhouder (7%).

“De talentenpool voor boekhoudkundige en financiële professionals is in sommige functiedomeinen zeer beperkt geworden en bedrijven ervaren steeds meer concurrentie bij het aanwerven van de meest geschikte kandidaten. De uitdaging voor bedrijven in de nog steeds bijzonder competitieve arbeidsmarkt, voor dit jaar en volgende jaren, is om nog meer latente werkzoekenden in deze functiedomeinen te bereiken,” aldus Joël Poilvache.

De volgende vraag werd gesteld aan 200 CFO’s en financieel directeurs: “In welk functiegebied binnen finance en accounting hebt u de meeste moeilijkheden om gekwalificeerde kandidaten te vinden?”

Financial / business analysis 34%
Financial controlling 28%
Interne audit 26%
Tax & Treasury 19%
Accounting / GL 18%
AP / AR Accountant 18%
Compliance 16%
Finance en/of accounting management 13%
Risk management 13%
Kredietmanagement 12%
Assistant accountant/ assistant boekhouder 7%
Payroll 5%
In de functiegebieden binnen accounting en finance is het niet moeilijk om gekwalificeerde kandidaten te vinden. 5%
Geen mening 4%

Bron: Enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs – meerdere antwoorden toegestaan

Personeelsretentie , een blijvende bezorgdheid

Bijna acht op tien (79%) van de CFO’s en financieel directeurs geven aan bezorgd te zijn dat ze hun financiële topperformers zullen verliezen aan een concurrerende onderneming in het komende jaar. Dit is opnieuw een trend die stabiel blijft ten opzicht van de eerste helft van 2013 (75%). Deze vrees in de context van personeelsretentie is in dezelfde mate aanwezig in Brusselse (81%), Waalse (80%) en Vlaamse (76%) bedrijven.

###

Nota aan de redactie

Over dit onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd in juni 2013 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 CFO’s en financieel directeurs over heel België.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 345 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke en permanente opdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), interim-management, human resources, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op roberthalf.be  

 

Volg Robert Half via:

Twitter
Facebook
Youtube


[1] In dit onderzoek verwijzen kmo’s naar bedrijven met een aantal werknemers dat tussen 50 en 250 ligt. (Grote bedrijven > 250 werknemers)

Document: Tweeledige economie houdt aan voor financiële professionals

Deze pagina delen