Tijdelijke medewerkers vormen een vaste waarde binnen Belgische finance- en accountingafdelingen

ma, 02/18/2013
  • 66% van de CFOs en financieel directeurs werkt met tijdelijk boekhoudkundig en financieel personeel
  • 24% stelt dat het aantal tijdelijke werknemers binnen finance en accounting is toegenomen vergeleken met drie jaar geleden
  • Bedrijfsverbetering, inventarisplanning en rapportering (26%); algemene accounting operations (22%); en het implementeren en upgraden van financiële systemen (22%) zijn de drie voornaamste functionele domeinen binnen finance en accounting waar financieel verantwoordelijken plannen hebben om tijdelijke werknemers binnen de 12 maanden aan te nemen

18 februari 2013, Brussel – Accountemps, een afdeling van Robert Half die zich toespitst op de tewerkstelling van tijdelijke boekhoudkundige en financiële professionals, voerde een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van tijdelijke werknemers binnen het boekhoudkundig en financieel departement van Belgische bedrijven.

Twee derde (66%) van de Belgische bedrijven geven aan met tijdelijke personeelsleden te werken binnen de finance- en accountingafdeling. Slechts één derde (34%) van de financieel verantwoordelijken stelt dat ze geen beroep doen op interim-personeel. Bedrijven in Brussel en Vlaanderen werken, vergeleken met Wallonië, evenwel in grotere mate met tijdelijke boekhoudkundige en financiële werknemers. Terwijl in Wallonië 56% van de CFO’s en financieel directeurs tijdelijk personeel tewerkstelt binnen hun finance- en accountingafdeling, stijgt dit percentage tot 70% in Vlaanderen en 74% in Brussel.

Maj Buyst, Director Accountemps België zegt hier het volgende over: “Ongeacht de staat van de economie, er is steeds vraag naar tijdelijke financiële en boekhoudkundige werkkrachten. Bij een gunstige economie gaan bedrijven sneller interim-krachten aannemen als de werkdruk (tijdelijk) stijgt, als permanent personeel tijdelijk wegvalt  of als er een project extra ondersteuning kan gebruiken, zoals bij het afsluiten van de jaarrekening. Bij een onzekere economie zoals de dag van vandaag blijft de vraag dan weer aanhouden omdat bedrijven voorzichtiger zijn bij het investeren in permanente werknemers, maar tegelijkertijd ook niet willen inboeten aan productiviteit. Tijdelijk personeel is met andere woorden niet alleen kostefficiënt, maar biedt ook de nodige flexibiliteit voor bedrijven en kandidaten om efficiënt in te spelen op de marktvolatiliteit. Dit kan tevens verklaren  waarom tijdelijke werknemers een vaste waarde vormen binnen het boekhoudkundig en financieel departement.”

Stabiele trend

Terwijl 58% van de CFO’s en financieel verantwoordelijken stelt dat het aantal tijdelijke financiële en boekhoudkundige medewerkers stabiel is gebleven, geeft bijna één vierde (24%) aan dat, vergeleken met drie jaar geleden, dit aantal gestegen is. Bedrijfsverbetering, inventarisplanning en rapportering (26%); algemene accounting operations (22%); en informatietechnologie (22%) zijn de drie voornaamste functionele domeinen binnen finance en accounting waar er plannen zijn om tijdelijke werknemers aan te nemen binnen de 12 maanden.

“Deze resultaten geven aan dat tijdelijke werknemers niet alleen aangeworven worden om de continuïteit van de bedrijfsproductiviteit te garanderen of te verbeteren zoals bij de afwezigheid van permanente werknemers. Daarnaast zoeken bedrijven geregeld naar een specifieke expertise om bepaalde financiële en boekhoudkundige noden in te vullen. Tijdelijk personeel laat organisaties dus ook toe om nieuwe of gespecialiseerde vaardigheden binnen de organisatie te introduceren,” aldus Maj Buyst, Director Accountemps.

De volgende vraag werd gesteld aan 200 CFO’s en financieel verantwoordelijken: “In welke functionele domeinen bent u van plan tijdelijke medewerkers aan te werven de komende 12 maanden?

Bedrijfsverbetering, inventarisplanning en rapportering 26%
Algemene accounting operations 22%
Informatietechnologie – vb. het implementeren en upgraden van financiële systemen 22%
Projectmanagement 18%
Financiële transformatie 13%
Riskmanagement 13%
Wettelijke en regelgevingveranderingen 11%
Commerciële financiën - vb. budgettering, analyse van de business, prognose/raming, fusie & overnamen, etc. 11%
Audit, compliance en corporate governance 10%
Tax en compliance 9%
Treasury, cashmanagement en kredietcontrole 7%
Financiële business partnering 6%

Bron: Enquête van Accountemps bij 200 CFO’s en financieel verantwoordelijken in België – meerdere antwoorden mogelijk

Nota aan de redactie

Over het onderzoek

Deze studie werd door Accountemps ontwikkeld en door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau uitgevoerd tussen december 2012 en januari 2013. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête bij 200 CFO’s en financieel verantwoordelijken uit een willekeurige steekproef van bedrijven uit verschillende sectoren over heel België.

Over Accountemps

Accountemps is een gespecialiseerde divisie van de Amerikaanse groep Robert Half International Inc. De groep is marktleider op het vlak van gespecialiseerde uitzendarbeid en is genoteerd op de Beurs van New York. Sinds de opstart in België, meer dan 20 jaar geleden, is Accountemps gespecialiseerd in de tewerkstelling van tijdelijke boekhoudkundige en financiële profielen. In België heeft Accountemps vestigingen op 11 locaties: Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Groot-Bijgaarden, Hasselt, Herentals, Luik, Roeselare, Waver en Zaventem. Meer informatie op accountemps.be

www.twitter.com/AccountempsBE

Document: Accountemps - Tijdelijke medewerkers

Deze pagina delen