SEPA-implementatie komt op vragenlijst van vele bedrijven te staan

di, 02/11/2014

Door Sylvia Blockx, Director Robert Half Management Resources.

De Europese Commissie heeft een extra overgangsperiode van zes maanden toegekend voor wat betreft de migratie naar SEPA. In de praktijk betekent dit dat betalingen die niet in het SEPA-formaat worden uitgevoerd nog tot 1 augustus 2014 aanvaard zullen worden1. In België werden de SEPA-hervormingen nochtans efficiënter geïmplementeerd dan in andere landen. Bijgevolg schat de financiële sector samen met de Nationale Bank in dat een bijkomend uitstel van twee maanden voldoende zal zijn om de migratie van de Belgische bedrijven te voltooien. 1 April 2014 werd daarom aangeduid als einddatum van de transitieperiode voor Belgische bedrijven2.

Wat houdt dit uitstel nu concreet in voor wat betreft de vraag naar profielen die deze taak op zich kunnen nemen?

Intern of extern?

De migratie naar SEPA vraagt om bepaalde vaardigheden en kennis die doorgaans door senior profielen kunnen aangebracht worden. Er zijn bedrijven die in deze context beroep doen op ervaren managers die reeds aanwezig zijn binnen het bedrijf. Gezien de aanhoudende economische onzekerheid werkt echter nog een groot deel van de bedrijven met een beperkt personeelsbestand. Omdat de overschakeling naar SEPA toch een extra 'workload' met zich meebrengt, doen organisaties in toenemende mate beroep op ervaren interim-managers die dit project met de nodige expertise kunnen aanpakken. Door beroep te doen op dergelijke externe ervaren profielen op tijdelijke basis wordt dus niet enkel de nodige expertise binnenshuis gebracht, maar ook de werkdruk verhoogt slechts met een minimum voor de medewerkers aanwezig in het bedrijf.

Stijgende vraag?

Er is het afgelopen jaar reeds vraag geweest naar interim-managers in het kader van de overschakeling naar SEPA en omdat er nog een groot aantal bedrijven zijn die de veranderingen nog niet hebben doorgevoerd, wordt er in de komende maanden een stijging in aanvragen verwacht. Bedrijven worden namelijk in toenemende mate onder druk gezet om de SEPA-maatregelen in te voeren en hebben er alle baat bij de migratie zo snel mogelijk door te voeren gezien de potentiële negatieve gevolgen indien de overschakeling niet (tijdig) gebeurt. Gezien de strikte deadline, is het belangrijk dat het inzetten van dergelijke profielen snel kan gebeuren zodat bedrijven niet te veel tijd spenderen aan het eigenlijke aanwervinsgproces. Daarnaast is het ook zo dat de overschakeling naar SEPA doorgaans deel uitmaakt van een groter takenpakket die een financiële interim-manager op zich dient te nemen tijdens een vooropgestelde periode in het bedrijf waar ze ingezet worden.

Over welke profielen gaat het hier?

Dit project wordt doorgaans gemanaged door ervaren financiële professionals die niet alleen over een solide financiële basis beschikken, maar specifiek gezien ook een uitvoerige kennis hebben van financiële transacties naar en van banken (overschrijvingen/transfers). Daarnaast dienen dergelijke profielen ook een sterke kennis van systemen en processen aan de dag te brengen. Omdat dit project nauw samenhangt met IT, is ook een sterke IT-affiniteit en het samenwerken met het IT-departement essentieel.

Gezien de overgang naar SEPA implicaties heeft voor de werking van het bedrijf, is het noodzakelijk dat de projectbeheerder over sterke communicatievaardigheden beschikt. Personeelsleden, zoals helpdesk-medewerkers, administratief personeel en salesmedewerkers die met de nieuwe software moeten werken, dienen namelijk helemaal voorbereid te zijn op de veranderingen die SEPA met zich meebrengt. Ook klanten en leveranciers dienen voldoende op de hoogte gebracht te worden van de nieuwe procedures. Het communiceren van de veranderingen die de overstap met zich meebrengt, alsook de impact op de verschillende (interne en externe) 'stakeholders' dient dus op een duidelijke en consistente manier te gebeuren opdat de overgang vlot zou verlopen. De meest voorkomende profielen die deze overgang op zich nemen, zijn de CFO, de financieel directeur en de algemeen financieel verantwoordelijke in het bedrijf.

Toch kan er in bepaalde mate een verschil gemaakt worden tussen multinationals/grote bedrijven en kmo's. In multinationals/grote bedrijven is het niet ongewoon dat er in deze context beroep gedaan wordt op 'treasury-profielen' die zeer specifieke kennis met zich meebrengen en gespecialiseerd zijn in het beheer van de 'in-house bank', bankenrelaties en betalingen in het algemeen. Daarom is het ook gangbaarder dat er in dergelijke grote bedrijven iemand specifiek op dit project wordt gezet. De zoektocht naar 'treasury-specialisten" kan echter moeizaam verlopen. Zo geeft 15% van de Belgische CFO's en financieel directeurs aan dat 'treasury' (samen met 'tax') het meest uitdagende functiedomein is om gekwalificeerde kandidaten te vinden3.

Kmo's daarentegen doen dan weer eerder beroep op ervaren financiële profielen die een solide financiële en IT-basis hebben. Het gaat hier dus niet noodzakelijk om 'treasury-specialisten'. De migratie naar SEPA maakt doorgaans deel uit van het grotere takenpakket die deze financiële managers voor een tijdelijke periode op zich dienen te nemen. We verwachten dan ook dat de overschakeling naar SEPA ook op de takenlijst zal staan bij vele bedrijven die vandaag op zoek zijn naar tijdelijke financiële senior managers.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 345 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke en permanente opdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), interim-management, human resources, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op roberthalf.be

 

1dVO, 23.01.2012, http://www.dvo.be/artikel/43743-bedrijven-niet-klaar-om-op-1-februari-20...
2Sepabelgium.be, 06.02.2014, http://www.sepabelgium.be/nl/news/transitieperiode-voor-sepa-belgi%C3%AB...
3Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in januari 2014 in opdracht van Robert Half bij 200 CFO's en financieel directeurs

 

Document: SEPA-implementatie komt op vragenlijst van vele bedrijven te staan.

Deze pagina delen