Personeelsbarometer januari-juni 2015

zo, 02/08/2015

Extra personeel aanwerven? Jobs creëren? 28% van de HR-managers zegt: JA!

  • 28% van de Belgische HR-managers zal in de eerste helft van 2015 nieuwe posities creëren voor permanente professionals
  • 79% vindt het vinden van gekwalificeerde professionals een uitdaging
  • Het vertrouwen in de economie en het eigen bedrijf is sterker dan in dezelfde periode vorig jaar, maar toont opmerkelijke regionale verschillen
  • Vlaamse HR-managers hebben het meeste vertrouwen in economie en creëren meer jobs binnen hun bedrijf
  • Brusselse HR-managers zijn iets voorzichtiger en leggen de klemtoon op het invullen van vrijgekomen posities
  • 31% van de Waalse HR-managers blijft terughoudend en bevriest nieuwe aanwervingen en invulling van vrijgekomen posities

Brussel, 20 januari 2015 – Bijna drie kwart (74%) van de HR-managers heeft aanwervingsplannen. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische HR-managers. Toch geeft 79% van hen aan dat de zoektocht naar gekwalificeerde professionals uitdagend is. Dit is echter een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar.

Bedrijven blijven personeel aanwerven met de kmo's voorop

De meerderheid van de Belgische HR-managers (74%) zal het komende semester personeel aanwerven, zij het dat deze trend in grotere mate aanwezig is bij kmo's (81%) dan bij grote bedrijven (66%).

De nadruk in alle bedrijven wordt gelegd op het behoud van het huidige personeelsbestand. Bijna de helft (46%) van de HR-managers geeft namelijk aan dat vrijgekomen bestaande posities de komende zes maanden zullen ingevuld worden. Er is echter nog steeds een significant aantal bedrijven dat extra medewerkers zal rekruteren: 28% plant immers de komende zes maanden nieuwe/extra posities binnen het bedrijf te creëren.

Aanwervingsplannen van de HR-manager van januari tot en met juni 2015 voor permanente professionals in België en de regio's

graph1

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 HR-managers in België – door afronding kan de totale som mogelijks niet uitkomen op 100%

Vlaanderen zet sterk in op jobcreatie, Brussel vult vooral bestaande posities in, Wallonië blijft meer terughoudend

In Vlaanderen wordt sterk ingezet op jobcreatie voor permanente professionals: 42% van de Vlaamse HR-managers plant nieuwe functies te creëren in de eerste helft van 2015, een stijging van maar liefst 14% in vergelijking met vorig jaar. Brusselse ondernemingen leggen vooral de klemtoon op het invullen van openstaande functies (48%) en nog eens 24% gaat voor nieuwe aanwervingen. Wallonië is over het algemeen iets terughoudender: 18% van de HR-managers zegt nieuwe banen te creëren, terwijl 31% verkiest om nieuwe aanwervingen en invulling van openstaande functies te bevriezen.

Aanwervingsplannen van de HR-manager van januari tot en met juni 2015 voor permanente professionals in België volgens bedrijfsgrootte1

graph2

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 HR-managers in België – door afronding kan de totale som mogelijks niet uitkomen op 100%

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux geeft duiding: "2014 was in vele opzichten een kenteringsjaar. Uit de Robert Half Salarisgids 2015 bleek al eerder dat 2015 een jaar zou worden waarin de economie stilaan heropleeft en bedrijven terug zin krijgen om nieuwe projecten en initiatieven op te starten. HR-managers gaan op zoek naar de juiste medewerkers om deze plannen te implementeren, en dat vertaalt zich in duidelijke aanwervingsplannen."

Ook jobcreatie voor administratieve profielen zit in de lift

De meerderheid van de Belgische HR-managers (68%) zal het komende semester ook administratieve professionals blijven aanwerven. De nadruk wordt gelegd op het behoud van het huidige personeelsbestand. Bijna de helft (46%) van de HR-managers geeft aan dat vrijgekomen bestaande posities zullen ingevuld worden en 22% stelt dat er zelfs nieuwe administratieve posities binnen het bedrijf zullen gecreëerd worden. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van de eerste helft van 2014.

Ook al is deze trend aanwezig in alle Belgische regio's, toch zijn er grote regionale verschillen op te merken. Ook hier steekt Vlaanderen weer bovenuit: Terwijl 80% van de Vlaamse HR-managers aanwervinsgplannen heeft voor administratieve professionals, daalt dit percentage tot 64% in Wallonië en 58% in Brussel.

Uitdagende zoektocht, zij het in mindere mate dan 2014

Hoewel de meerderheid van de HR-managers zal aanwerven, verloopt de zoektocht naar de juiste professionals niet altijd even makkelijk. Meer dan drie kwart (79%) van de HR-managers vindt het uitdagend om gekwalificeerde professionals te vinden, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar. Het ontbreken van de nodige vaardigheden wordt door 74% van de HR-managers aangehaald als de grootste oorzaak voor deze uitdaging, gaande van een gebrek aan technische niche-expertise (48%) tot een gebrek aan commerciële/zakelijke vaardigheden (26%). Daarnaast stelt nog eens 15% dat de vraag groter is dan het aanbod. Bedrijven gaan daarom nog steeds concurrentiestrijd aan om topperformers te vinden en te rekruteren.

"De vraag naar sommige profielen is nog steeds groter dan het aanbod waardoor de zoektocht naar gekwalificeerde professionals, zeker gespecialiseerde profielen, zeer uitdagend en moeizaam kan verlopen. Dit gecombineerd met de extra jobcreatie heeft ook vaak als gevolg dat bedrijven op zoek gaan naar topperformers bij concurrerende ondernemingen. Dit houdt in dat zowel het rekruteren als het behouden van topperformers beide in 2015 een topprioriteit blijven," aldus Frédérique Bruggeman

 

Deze pagina delen