Meerderheid CFO’s stelt dat bedrijven fouten uit het verleden opnieuw zouden maken

ma, 02/10/2014
  • 58% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs vindt het waarschijnlijk dat bedrijven fouten uit het verleden opnieuw zouden maken
  • Gebrek aan investeringen (24%), niet aanpassen (23%) en niet snel genoeg reageren (22%) worden door hen aangehaald als de meest voorkomende fouten die hun bedrijf voorafgaand aan en tijdens de crisis gemaakt heeft
  • CFO’s en financieel directeurs verwachten groei van de eigen onderneming door internationale uitbreiding (38%) en uitbreiding van het product- of dienstenaanbod (25%)

Brussel, 10 februari 2014 – Bedrijven hebben te kampen (gehad) met een zeer uitdagend economisch klimaat. Robert Half Management Resources, de interim-management divisie van Robert Half, heeft een onafhankelijk onderzoek gevoerd over de manier waarop  CFO’s en financieel directeurs terugkijken op de voorbije jaren en hoe ze de toekomst tegemoet gaan.

Leren uit de lessen van het verleden?

Uit het onderzoek blijkt dat bijna één kwart (24%) van de CFO’s en financieel directeurs vindt dat het eigen bedrijf onvoldoende investeerde voorafgaand en tijdens de crisis. Dit is de meest geciteerde fout die bedrijven niet meer opnieuw zouden maken. Daarnaast geven de financieel verantwoordelijken ook aan dat de eigen organisatie zich niet aangepast heeft (23%) en niet snel genoeg gereageerd heeft (22%) op de veranderende economische omgeving en hier in de toekomst in toenemende mate rekening mee zal houden. Slechte financiële voorspellingen en slechte interne communicatie worden nog eens elk door 17% van de CFO’s en financieel directeurs aangeduid als fouten die het eigen bedrijf de laatste jaren gemaakt heeft, gevolgd door 16% dat van mening is dat het risicobeheer ondermaats werd aangepakt voorafgaand en tijdens de crisis.

Toch geeft 58% van de Belgische financieel verantwoordelijken aan dat het zeer tot enigszins waarschijnlijk is dat fouten uit het verleden opnieuw zouden gemaakt worden in bedrijven.

Sylvia Blockx, Director Robert Half Management Resources geeft een extra woordje uitleg: “Het onderzoek geeft aan dat, naar aanleiding van het economisch klimaat, bedrijven bepaalde zaken binnen de organisatie anders willen aanpakken. Het is daarom in hun voordeel om essentiële bedrijfsgerelateerde materies op gepaste tijden kritisch te analyseren en van verschillende invalshoeken te bekijken.”

Sylvia Blockx gaat verder: “Door beroep te doen op een ervaren interim-manager in een bepaald vakdomein binnen de organisatie kunnen bedrijfsprocessen, denkwijzen en strategieën verder geoptimaliseerd worden. Deze externe professionals, die ervaring hebben opgedaan in verschillende bedrijven en contexten, kunnen hun expertise efficiënt aanwenden en op die manier een duidelijke toegevoegde waarde bieden in het bedrijf waar ze ingezet worden. Vaak vormen ze ook een objectief ‘soundboard’ voor het management binnen de organisatie en kunnen ze een andere invalshoek brengen voor de ‘gewoontes’ aanwezig in het bedrijf.”

De volgende vraag werd gesteld aan 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs: “Welke fouten heeft uw bedrijf voorafgaand aan en tijdens de crisis gemaakt, die het niet meer opnieuw zou maken?”

Gebrek aan investeringen 24%
Niet aanpassen 23%
Niet snel genoeg reageren 22%
Slechte financiële voorspellingen 17%
Slechte communicatie met medewerkers 17%
Slecht risicobeheer/ -beoordeling 16%
Slecht financieel beheer / cashmanagement 12%
Overmatige operationele kostenbesparingen 11%
Geen tijdelijk personeel aannemen om de werkdruk onder controle te houden 11%
Te grote afhankelijkheid van één productlijn / leverancier / markt 10%
Geen van bovenstaande 21%

Bron: Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 CFO’s en financieel directeurs in België – meerdere antwoorden toegestaan

Financieel verantwoordelijken zetten in op groei

Meer dan zeven op tien (73%) financieel verantwoordelijken hebben, vergeleken met vorig jaar, meer vertrouwen in de economische vooruitgang van België. Dit is een sterke stijging ten opzichte van een jaar geleden (64%). Hoewel bijna drie vierde (74%) stelt meer vertrouwen te hebben in het groeipotentieel van het eigen bedrijf, daalt dit percentage toch vergeleken met een jaar geleden (84%).

Wanneer gevraagd werd waar de groei vandaan zal komen, verwijst 38% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs naar internationale uitbreiding. Daarnaast is een kwart (25%) van de financieel verantwoordelijken van mening dat het uitbouwen van het product- of dienstenaanbod aan de basis van de bedrijfsgroei zal liggen. Nog eens 21% refereert in deze context naar het diversifiëren van het product- of dienstenaanbod, gevolgd door uitbreiding in het binnenland (20%); en fusies en overnames (20%).

“De bedrijven zitten vandaag in een kentering fase waarbij ze projecten en investeringen niet langer kunnen blijven uitstellen. Gezien organisaties de laatste jaren met een beperkt personeelsbestand hebben gewerkt, en in de context van projecten hun aantal permanente medewerkers niet wensen uit te breiden, gaan ze vaak op zoek naar externe resources die tijdelijk deze projecten met de nodige expertise kunnen beheren. Hierdoor verloopt niet alleen de uitvoering van het project optimaal, maar tegelijkertijd moeten bedrijven hun permanent personeelsbestand niet vergroten wat hun personeelskosten op middenlange termijn beter onder controle houdt,” aldus Sylvia Blockx.

Ook de volgende vraag werd aan de financiële respondenten voorgelegd: “Wanneer u aan uw eigen onderneming denkt: vanwaar zal de groei komen?”

Internationale uitbreiding 38%
Uitbreiding van het product- of dienstenaanbod 25%
Diversificatie van het product- of dienstenaanbod 21%
Uitbreiding in het binnenland 20%
Fusie of overname 20%
Kapitaalinvesteringen (langetermijninvesteringen in installaties, machines, eigendommen enz.) 18%
Verbetering van de operationele effectiviteit (d.w.z. upgrades van systemen en processen) 17%
Organische groei 13%
Vergroting van het marktaandeel 13%
Investering van werkkapitaal (korte termijn financiering in voorraad en debiteuren) 10%

Bron: Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 CFO’s en financieel directeurs in België – meerdere antwoorden toegestaan

Nota aan de redactie

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2013 en  januari 2014 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 CFO’s en financieel directeurs over heel België. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey die senior executives ondervraagt over trends op de werkvloer en binnen het bedrijfsleven.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 345 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke en permanente opdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), interim-management, human resources, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op roberthalf.be  

Volg Robert Half via: Twitter - Facebook - Youtube

Document: Meerderheid CFO’s stelt dat bedrijven fouten uit het verleden opnieuw zouden maken

Deze pagina delen