Jaarafsluiting: extra werk en uitdagingen, maar ook extra beloning

zo, 11/17/2013
  • CFO’s en financieel directeurs stellen dat tijdsgebrek (39%) en gebrek aan motivatie bij permanente medewerkers (29%) de twee grootste uitdagingen vormen bij het afsluiten van het boekjaar
  • Het financeteam maakt gemiddeld 5 uren per week overuren in verband met het afsluiten van het boekjaar
  • 50% zegt dat het waarschijnlijk is dat ze tijdelijke werkkrachten zullen aannemen om de jaarafsluiting 2013 helpen af te ronden
  • 46% biedt aanvullende jaarlijkse vakantie als beloning voor het extra werk in verband met het afsluiten van het boekjaar

Brussel, 18 november 2013 – Voor heel wat ondernemingen betekent het einde van het kalenderjaar meteen ook het einde van het boekjaar. Gebrek aan tijd en motivatie bij permanente medewerkers blijken, volgens respectievelijk 39% en 29% van de ondervraagde financieel verantwoordelijken, de voornaamste uitdagingen bij het afhandelen van het boekjaar. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van Accountemps, een divisie van Robert Half gespecialiseerd in de tewerkstelling van tijdelijke boekhoudkundige en financiële profielen bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs.

Andere uitdagingen waar CFO’s en financieel directeurs mee te kampen hebben, zijn het managen van tijdelijke medewerkers (28%) en auditors (27%), gevolgd door een gebrek aan middelen om uitzendkrachten aan te nemen (24%) en een gebrek aan vaardigheden bij permanente medewerkers (22%). Slechts één op tien stelt dat hij/zij geen moeilijkheden ondervindt bij het aflsuiten van het boekjaar.

De volgende vraag werd gesteld aan 200 Belgische CFO’s en financieel verantwoordelijken: “Wat zijn voor uw afdeling de drie grootste uitdagingen bij het afsluiten van het boekjaar?”

Tijdsgebrek 39%
Gebrek aan motivatie bij permanente medewerkers 29%
Managen van tijdelijke medewerkers/uitzendkrachten 28%
Managen van auditors 27%
Gebrek aan middelen om tijdelijke medewerkers/uitzendkrachten aan te nemen 24%
Gebrek aan vaardigheden bij permanente medewerkers 22%
Technische problemen met boekhoudkundige software/ERP-systemen 21%
Toegang tot verslagen/gegevens 19%
Geen uitdagingen 10%

Bron: onafhankelijke enquête van Accountemps bij 200 CFO’s en financieel directeurs in België – drie antwoorden per respondent

Het afsluiten van het boekjaar brengt extra werk met zich mee wat verklaart waarom uit het onderzoek ook blijkt dat de werknemers binnen het financeteam gemiddeld vijf uren per week overuren maken tijdens deze periode. Om de bijkomende werkdruk van de jaarlijkse afsluiting op te vangen, geeft de helft van de CFO’s en financieel directeurs aan dat het waarschijnlijk is dat ze tijdelijke medewerkers zullen aannemen. Dit percentage ligt in Vlaanderen (54%) iets hoger, vergeleken met Wallonië (48%) en Brussel (47%)

Maj Buyst, Director Accountemps zegt hier het volgende over: “De jaarafsluiting is doorgaans de drukste periode voor het financeteam waarbij tijd en nauwkeurigheid cruciale factoren zijn. Om de jaarafsluiting daarom zo efficiënt mogelijk af te handelen, doen bedrijven in grote mate een beroep op tijdelijke boekhoudkundige en financiële werknemers. Op deze manier wordt niet alleen de extra werkdruk aangepakt, maar kunnen er ook de nodige specifieke vaardigheden en expertise geïntroduceerd worden binnen het bedrijf.”

De overgrote meerderheid (92%) van de ondervraagde CFO’s en financieel directeurs beloont hun teams echter voor het extra werk dat ze uitvoeren in verband met de jaarafsluiting. Bijna de helft (46%) biedt aanvullende vakantiedagen aan en nog eens 38% betaalt de overuren uit. Eén derde (33%) kent daarnaast ook een bonus toe. Andere initiatieven zijn de organisatie van een teamevenement (11%) en het aanbieden van aanvullende niet-financiële voordelen (9%). Slechts 8% zegt geen aanvullende beloning toe te kennen voor het extra werk in het kader van de jaarafsluiting.

 

Nota aan de redactie

Over dit onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Accountemps en werd uitgevoerd in juni 2013 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 Chief Financial Officers en financieel directeurs over heel België. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey dat senior executives ondervraagt over trends op de werkvloer en binnen het bedrijfsleven.

Over Accountemps

Accountemps is een gespecialiseerde divisie van de Amerikaanse groep Robert Half. De groep is marktleider op het vlak van gespecialiseerde uitzendarbeid en is genoteerd op de Beurs van New York. Sinds de opstart in België, meer dan 20 jaar geleden, is Accountemps gespecialiseerd in de tewerkstelling van tijdelijke boekhoudkundige en financiële kandidaten. In België heeft Accountemps vestigingen op 11 locaties: Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Groot-Bijgaarden, Hasselt, Herentals, Luik, Roeselare, Waver en Zaventem. Meer info op accountemps.be

Volg Accountemps via:
Twitter
Facebook
Youtube

Document: Jaarafsluiting: extra werk en uitdagingen, maar ook extra beloning

Deze pagina delen