Het electorale wenslijstje van de Belgische CFO’s

ma, 02/24/2014
 • 68% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs identificeert loonlastenverlaging als meest gewilde fiscale maatregel dat de volgende Belgische regering invoert
 • 47% hoopt met een mogelijke herziening van het fiscale beleid meer werknemers aan te werven
 • 47% denkt dat met de komende Europese, Belgische en regionale regeringen de vooruitzichten van hun bedrijf hetzelfde zullen blijven

Brussel, 25 februari 2014 – Op 25 mei gaan de Belgen naar de stembus en het fiscaal beleid maakt deel uit van de verkiezingsagenda. Naar aanleiding van de komende verkiezingen heeft Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, een onafhankelijk onderzoek gevoerd bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs naar hun verwachtingen ten opzichte van het fiscaal beleid.

Wat willen de CFO’s?

Meer dan twee derde (68%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs wil het liefst dat de volgende Belgische regering  lagere belastingen op lonen invoert. Daarnaast geeft 57% aan dat ze op lagere vennootschapsbelastingen hopen. De top drie wordt afgesloten met 53% van de financieel verantwoordelijken die een lagere btw wensen. Nog eens 52% wil dat de volgende Belgische regering een vereenvoudiging van het fiscaal beleid teweeg brengt, gevolgd door een strengere aanpak van fiscale fraude (38%) en een hogere innovatiebonus (33%).

De volgende vraag werd gesteld aan 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs: “Welke drie belastingmaatregelen wilt u door de volgende Belgische regering het liefst doorgevoerd zien?”

 1. Lagere belastingen op de lonen (68%)
 2. Lagere vennootschapsbelasting (57%)
 3. Lagere btw (53%)
 4. Vereenvoudiging van / stabiliteit voor het fiscaal beleid (52%)
 5. Strengere aanpak van fiscale fraude (38%)

Bron: Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 CFO’s en financieel directeurs in België – drie antwoorden per respondent

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux licht de resultaten toe: “Bedrijven hebben de laatste jaren te kampen gehad met economisch uitdagende tijden waarbij vele organisaties de hoge werkdruk aangepakt hebben met een beperkt personeelsbestand juist omdat er in vele gevallen geen financiële marge was om extra (permanente) werknemers aan te werven. Het is dan ook niet verrassend dat CFO’s en financieel directeurs naar aanleiding van de komende verkiezingen vooral lagere belastingen op lonen vragen.”

Meer jobs?

Bijna de helft (47%) van de ondervraagde financieel verantwoordelijken hoopt met een mogelijke herziening van het fiscale beleid extra werknemers aan te werven. Nog eens 45% rekent op een duidelijkere en stabielere fiscale planning, gevolgd door uitbreiding in het buitenland (30%) en binnenland (22%). Daarnaast geeft één vijfde (20%) van de CFO’s en financieel directeurs aan te hopen op lagere kosten met betrekking tot compliance en 16% zet in op de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie op lange termijn.

Ook de volgende vraag werd aan de financiële respondenten voorgelegd: “Wat hoopt u te bereiken met een mogelijke herziening van het fiscale beleid?”

 1. Extra aanwervingen (47%)
 2. Duidelijkheid en stabiliteit voor fiscale planning (45%)
 3. Internationale uitbreiding (30%)
 4. Uitbreiding in het binnenland (22%)
 5. Lagere kosten mbt compliance (20%)

Bron: Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 CFO’s en financieel directeurs in België – meerdere antwoorden toegestaan

Frédérique Bruggeman gaat verder: “Omdat bedrijven op een keerpunt staan waar ze projecten en groei-initiatieven niet langer kunnen uitstellen, hebben ze dan ook vooral nood aan extra werknemers om deze bijkomende initiatieven te ondersteunen wat de economie dan weer zou stimuleren. Loonkostenverlaging wordt in deze context door de respondenten dan ook aangehaald als de belangrijkste fiscale maatregel.”

Wat verwachten de CFO’s?  Status quo?

Wanneer gevraagd werd naar de mate waarin de volgende Europese, federale en regionale regeringen de vooruitzichten voor het eigen bedrijf zouden verbeteren, is 47% van de financieel verantwoordelijken van mening dat ze geen veranderingen verwachten en dus status quo denken te behouden. Toch neemt bijna één derde van de ondervraagde CFO’s en financieel directeurs een optimistischere positie in. 30% denkt namelijk dat de nieuwe regeringen een verbetering zullen teweeg brengen voor het groeipotentieel van het eigen bedrijf. Slechts 18% verwacht daarentegen dat de vooruitzichten van het bedrijf enigszins tot aanzienlijk zullen verslechteren als gevolg van de nieuwe Europese, Belgische en regionale verkiezingen.

Nota aan de redactie

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2013 en  januari 2014 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 CFO’s en financieel directeurs over heel België. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey die senior executives ondervraagt over trends op de werkvloer en binnen het bedrijfsleven.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 345 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke, permanente en interim-managementopdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), human resources, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op roberthalf.be  

Volg Robert Half via: Twitter - Facebook - Youtube

Document: Het electorale wenslijstje van de Belgische CFO’s

Deze pagina delen