Finance en IT, hand in hand voor meer efficiëntie, lagere kosten en meer winst

wo, 11/27/2013
  • 56% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs stelt dat de samenwerking tussen finance en IT is toegenomen, vergeleken met drie jaar geleden
  • Groeiende samenwerking omwille van verbeterde efficiëntie (52%), lagere bedrijfskosten (43%) en hogere winstgevendheid (40%)
  • 92% is betrokken bij besluiten met betrekking tot IT-investeringen, projecten en/of initiatieven

Brussel, 26 november 2013 – De implementatie van financiële systemen (42%), de afdeling IT die aan finance rapporteert (38%) en het beheer van big data ten behoeve van financiële verslagen (35%) hebben ertoe geleid dat de finance- en IT-afdeling in grotere mate samenwerken. Meer dan de helft (56%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs stelt namelijk dat de samenwerking tussen finance en IT is toegenomen, vergeleken met drie jaar geleden. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs.

Finance in grote mate betrokken in het besluitvormingsproces van IT

De overgrote meerderheid (92%) van de CFO’s en financieel directeurs stelt dat de finance afdeling betrokken is bij beslissingen omtrent IT-investeringen, projecten en/of initiatieven. Drie kwart geeft aan betrokken te zijn in ofwel het primaire (41%) of secundaire (34%) besluitvormingsproces, terwijl 17% een adviserende rol opneemt. Slechts 6% stelt dat de betrokkenheid van finance zich beperkt tot het goedkeuren van het IT budget, en enkel 2% zegt geen rol te spelen in de besluitvorming van de IT-afdeling.

Bijna de helft (49%) van de financieel verantwoordelijken geeft aan meer invloed te hebben dan de IT-afdeling op de bedrijfsstrategie- en activiteiten, vergeleken met 20% die van mening is dat IT het meeste gewicht heeft.  De overige 31% stelt dat beide afdelingen evenveel invloed hebben op de strategie en de bedrijfsactiviteiten binnen de organisatie.

Waarom werken finance en IT meer samen?

Er zijn talrijke redenen waarom finance en IT een nauwere samenwerking beogen. Omdat financiële systemen doorgaans gelinkt zijn aan complexe software is de samenwerking tussen IT en finance in vele bedrijven opportuun. Meer dan vier op tien (42%) van de CFO’s en financieel directeurs verwijzen in deze context dan ook naar de implementatie van financiële systemen. In meer dan één derde (38%) van de bedrijven is een nauwere samenwerking het gevolg van het feit dat IT aan finance rapporteert. Daarnaast stelt ook 35% dat er een nauwere samenwerking is, omdat finance in toenemende mate gebruikt maakt van big data ten behoeve van financiële verslagen. Andere redenen zijn de opkomst van mobiele technologieën/e-commerce (29) en cloud technologie (29%).

 “Waarom wordt er door de finance- en IT-afdeling nu meer samengewerkt dan drie jaar geleden?”

Implementatie van financiële systemen 42%
IT rapporteert aan hoofd finance 38%
Beheer/gebruik van big data ten behoeve van financiële verslagen 35%
Opkomst van mobiele technologieën en/of e-commerce 29%
Opkomst van cloud technologie 29%
Grotere investering in IT-initiatieven 25%
Samenwerkingsstrategie met betrekking tot financiële activiteiten 22%
Bijzondere projecten 2%

Bron: Onafhankelijk onderzoek van Robert Half bij Belgische CFO’s en financieel directeurs – meerdere antwoorden toegestaan

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux zegt hier het volgende over: “Dankzij de uitgebreide informatietechnologie kunnen bedrijven kosten besparen en hun efficiëntie optimaliseren, maar het vraagt ook de nodige investering. Financieel verantwoordelijken spelen daarom een steeds grotere rol in de bijhorende besluitvorming waarbij ze gebruik maken van de (financiële) informatie die gepaard gaat met IT om business initiatieven te ontwikkelen. Door dergelijke samenwerking kan de IT-afdeling daarnaast ook in toenemende mate rekening houden met de financiële gevolgen van hun beslissingen wat evenzeer de algemene business strategie ten goede komt.”

Wat zijn de positieve gevolgen van een groeiende samenwerking tussen de finance- en IT afdeling?

Een toegenomen samenwerking tussen de finance- en IT-afdeling heeft geleid tot verscheidene voordelen. De grootste voordelen die gebleken zijn uit een nauwere samenwerking tussen de finance- en IT-afdeling zijn verbeterde efficiëntie (52%), lagere bedrijfskosten (43%) en hogere winstgevendheid (40%). Daarnaast geeft nog eens 30% aan dat er op deze manier minder risico’s genomen worden, gevolgd door minder fouten (29%) en het bijspijkeren van de kennis van de finance- en IT-teams (15%).

De belangrijkste factoren die, volgens de Belgische CFO’s en financieel directeurs, de samenwerking tussen de finance- en IT-afdeling kunnen stimuleren, zijn wederzijds respect (34%), regelmatige communicatie (31%) en technisch inzicht in elkaars competenties (30%).

Nota aan de redactie

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd in juni 2013 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 CFO’s en financieel directeurs over heel België. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey dat senior executives ondervraagt over trends op de werkvloer en binnen het bedrijfsleven.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 345 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke en permanente opdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), interim-management, human resources, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op roberthalf.be  

Volg Robert Half via:

Twitter
Facebook
Youtube

Document: Finance en IT, hand in hand voor meer efficiëntie, lagere kosten en meer winst

Deze pagina delen