De productiviteit van bedrijven neemt af door toenemende moeilijkheden om geschikte kandidaten te vinden

di, 05/22/2012
  • 7,1 weken: dit is de gemiddelde duur om een kandidaat met een financieel of boekhoudkundig profiel aan te werven voor een managementfunctie en 4,9 weken voor een niet-managementfunctie
  • 49 % van de financieel directeurs en verantwoordelijken ondervindt moeilijkheden om gekwalificeerde professionals te vinden
  • Het inschakelen van tijdelijke werkkrachten of interims kan de bedrijven helpen om tegemoet te komen aan de werkdruk en aan de dringendste projecten

Brussel, 21 mei – Accountemps, een afdeling van Robert Half die zich toespitst op de rekrutering van tijdelijk personeel met betrekking tot boekhoudkundige en financiële functies, voerde onderzoek bij 200 financieel verantwoordelijken. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft (49%) van de ondervraagden moeilijkheden ondervindt om geschikte professionals te vinden.

Een zeer lang selectieproces

De enquête die gevoerd werd bij financieel verantwoordelijken heeft uitgewezen dat men gemiddeld 7 weken van intensief zoeken nodig heeft om een goede kandidaat met een sterk financieel of boekhoudkundig profiel te vinden voor managementfuncties, en bijna 5 weken voor niet-managementfuncties. Gezien de moeilijkheden om gekwalificeerde professionels te vinden, nemen de bedrijven meer tijd om kandidaten uit te zoeken die perfect voldoen aan de openstaande functies.

Maj Buyst, Director Accountemps België legt uit: “Terwijl de arbeidsmarkt competitief blijft, is er nog steeds een sterke vraag naar gespecialiseerde beroepen, en dan vooral voor boekhoudkundige en financiële functies. Nochtans ondervinden financieel directeurs en verantwoordelijken in België moeilijkheden om geschikt personeel te vinden en verliezen ze vaak hun beste kandidaten tijdens het aanwervingsproces. Dit als gevolg van een lange selectieperiode waarbij meerdere niveaus binnen een bedrijf hun goedkeuring dienen te geven alvorens er  een concreet aanbod wordt gedaan.

Slachtoffer van het “lege bureau“ syndroom?

Wie zal een vacante positie opvullen wanneer een werknemer plots beslist om het bedrijf te verlaten? “Vaak zijn het de andere werknemers die bijkomende taken op zich nemen totdat de werkgever de vacature weet in te vullen”, bevestigt Maj Buyst. “Een tekort aan medewerkers voor een aanzienlijke periode kan evenwel de productiviteit van de onderneming aantasten, de kosten verhogen en een negatieve impact hebben op de moraal van de medewerkers.“

Ten slotte voegt Maj Buyst er nog aan toe: “Het selectieproces kan erg lang duren, een luxe die veel ondernemingen zich niet kunnen veroorloven, vooral in een economisch onstabiele omgeving waarin de groei van de onderneming uiterst belangrijk is. Het aanwerven van tijdelijke werkkrachten of interims kan de kloof minimaliseren of zelfs dichten, voordat de geschikte kandidaat gevonden is, en zo het bedrijf helpen om iedere vorm van productiviteitsverlies te beperken.“

Accountemps heeft vier aanbevelingen ontwikkeld om ondernemingen te helpen bij het beheren van het “ lege bureau “ syndroom:

  • Eerst en vooral moet men zich informeren bij de departementen die betrokken zijn bij het aanwervingsproces zodat iedereen op dezelfde golflengte zit. Voor het selectieproces van start kan gaan dient er interne goedkeuring te zijn over het exacte profiel dat door het bedrijf gezocht wordt en de vergoeding. Dit is noodzakelijk voor het vlot verlopen van het aanwervingsproces.
  • Het herzien van de vereiste taken voor de vacature zal toelaten om na te gaan of sommige ervan kunnen toegewezen worden aan andere personeelsleden. Vaste werknemers zijn vaak op zoek naar nieuwe uitdagingen zodat ze vooruitgang kunnen boeken in hun carrière. Hen nieuwe verantwoordelijkheden toekennen zal hen ook weten te motiveren en zal er indirect toe bijdragen dat ze in het bedrijf blijven.
  • Veel bedrijven zijn op zoek naar een kandidaat die voldoet aan alle selectiecriteria, maar vaak bestaat de perfecte kandidaat niet. Het kritisch herzien van de functieomschrijving zal het makkelijker maken voor het bedrijf om een duidelijk zicht te krijgen op de meest essentiële elementen die vereist zijn voor het uitoefenen van de functie.
  • Beroep doen op tijdelijke werkkrachten of interims laat niet enkel toe om tegemoet te komen aan de dringendste projecten, maar ook om de vaste werknemers niet te overbelasten. Het is bovendien een goede gelegenheid om de bevoegdheden en competenties van een tijdelijke werknemer voor een bepaalde functie te testen en in het geval van een positieve evaluatie, zijn contract te verlengen voor onbepaalde duur.

Nota aan de uitgevers

Het onderzoek is een initiatief van Accountemps en werd uitgevoerd tussen december 2011 en januari 2012 in alle anonimiteit door MarketProbe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 financieel directeurs en verantwoordelijken over heel België.

Over Accountemps

Accountemps is een gespecialiseerde divisie van de Amerikaanse groep Robert Half International Inc. De groep is marktleider op het vlak van gespecialiseerde rekrutering en is genoteerd op de Beurs van New York. Sinds de opstart in België, meer dan 20 jaar geleden, is Accountemps gespecialiseerd in het plaatsen van tijdelijke boekhoudkundige en financiële profielen. In België heeft Accountemps vestigingen op meer dan tien locaties: Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Groot-Bijgaarden, Hasselt, Herentals, Luik, Roeselare, Waver en Zaventem.

www.accountemps.be

Document: AT NL Press Release 120521

Deze pagina delen