Businesspartnerschap – de vaardigheidskloof overbruggen

zo, 01/27/2013
  • Het profiel van de financepartner van vandaag staat in schril contrast met de boekhoudkundige, financiële managers van tien jaar geleden
  • 41% van de Belgische financiële directeurs is het ermee eens dat het vinden van kandidaten met de geschikte vaardigheden en ervaring de voornaamste hindernis vormt voor een efficiënt financieel businesspartnerschap
  • 39% van de Belgische executives beoordeelt de invloed van de financiële afdeling op de HR-afdeling als zeer goed tot uitstekend, hoewel 20% de invloed maar gering tot zo goed als onbestaand vindt

Brussel, 28 januari 2013 - De term businesspartnerschap dook voor het eerst op in verband met de behoefte van financiële bestuurders om intensiever samen te werken met andere bedrijfsdepartementen met als doel ondersteuning te bieden voor strategieontwikkeling en besluitvorming. Robert Half Management Resources, een divisie van Robert Half die gespecialiseerd is in de tewerkstelling van senior interim-managers voor bedrijven, heeft de vooruitgang onderzocht die bedrijven in België en andere Europese landen gemaakt hebben op het gebied van financiële businesspartnerschappen. Daarnaast heeft de afdeling ook de vaardigheden bestudeerd die nodig zijn om een efficiënt businesspartnerschap op te starten. Robert Half heeft 1000 financiële bestuurders ondervraagd en 16 diepte-interviews uitgevoerd.

Er is behoefte aan een breder vaardighedenpakket… 

Vroeger volstonden louter technische financiële vaardigheden om een financiële of boekhoudkundige functie uit te oefenen terwijl soft skills als bijkomstig werden beschouwd. Met de opkomst van het businesspartnerschap kwam het profiel van de financepartner echter in schril contrast te staan met die van de boekhoudkundige/financiële bestuurders van nog maar net tien of vijftien jaar geleden. Soft skills zijn ondertussen een must geworden.

Michel Allé, CFO van NMBS-Holding Finance en Professor Financiën aan de Solvay Brussels School of Economics and Management Finance, heeft deze verandering zien plaatsvinden: "Twintig jaar geleden bestond financiën uit bijna 95% technische hard skills en 5% soft skills. Vandaag de dag is het belang van soft skills aanzienlijk toegenomen. Tijdens de opleiding van onze mensen bij de NMBS wijden we bijna de helft van het programma aan soft skills."

 

Belangrijkste vaardigheden in een businesspartnerschapsrol 

  België Alle respondenten
Grondige kennis van de industrie 31% 36%
Grondige kennis van de business 39% 34%
Sterke analytische vaardigheden 27% 30%
Leidinggevende vaardigheden 29% 28%
Grondige kennis van de concurrentie en de economische omgeving 21% 27%
Grondige kennis van een functie die niets met financiën te maken heeft 20% 22%
Technische financiële vaardigheden 16% 21%
Sterke sociale vaardigheden 15% 16%
Teambuilding- en managementvaardigheden 13% 13%
Grondige kennis van de drijfveren achter de bedrijfsprestaties 5% 6%
Presentatievaardigheden 5% 5%

Bron: Robert Half-enquête bij 1000 CFO's en financiële directeurs in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Bij de vraag naar de belangrijkste vaardigheden in een businesspartnerschapsrol verwezen alle landen naar een grondige kennis van zowel de business als de industrie, ook in België met respectievelijk 39% en 31%.

Sylvia Blockx, Director Robert Half Management Resources, geeft een woordje uitleg: "De financiële sector heeft de afgelopen tien jaar een transformatie ondergaan en dit heeft ongetwijfeld het nodige vaardighedenpakket beïnvloed. Hoewel technische financiële vaardigheden nog altijd belangrijk zijn, zijn deze niet langer de enige vereisten. Financiële informatie kunnen uitleggen aan een publiek zonder financiële achtergrond, de resultaten en de invloed van de cijfers op een bepaalde business of industrie kunnen analyseren en sterk leiderschap en communicatievaardigheden aan de dag leggen, zijn uitgegroeid tot kernwaarden van de financiële functie die noodzakelijk zijn om succesvolle businesspartnerschappen binnen de organisatie op te starten."

… maar bedrijven hebben moeite om bekwame vakmensen te vinden

Het hedendaagse businesspartnerprofiel – commerciële aanleg, leergierigheid, sterke communicatie- en leiderschapsvaardigheden – is totaal verschillend van het profiel van de traditionele financiële werknemer van weleer. Het is dus niet verwonderlijk dat het vinden van mensen met een dergelijk profiel een uitdagende opdracht kan zijn. Meer dan een op vier (41%) Belgische financiële directeurs is het ermee eens dat het vinden van kandidaten met de geschikte ervaring de voornaamste hindernis vormt voor een efficiënt businesspartnerschap in financiële functies.

Hoewel drie op vier (75%) Belgische bestuurders overtuigd zijn dat er op de markt voldoende ervaren financiële vakmensen zijn die een businesspartnerschapsrol kunnen invullen, bestempelt slechts 14% de talentpool als sterk. Bovendien beweert bijna de helft (49%) van de Belgische ondervraagden dat bij het rekruteren van financiële vakmensen leiderschaps- (27%) en communicatievaardigheden (22%) bijzonder schaars zijn.

HR speelt een hoofdrol in de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden

De financiële sector heeft bijzondere talentprogramma's nodig om businesspartners te vinden en op te leiden en om de carrières van deze businesspartners op gestructureerde wijze te sturen. Opleidingsprogramma's, functiewisseling, opdrachten in het buitenland en stages spelen allemaal een rol bij het verwerven van de benodigde vaardigheden en ervaring. Om het eigen personeel op te leiden en om nieuwe financiële medewerkers met het juiste profiel aan te trekken moeten de traditionele loopbanen van deze managers wellicht anders uitgestippeld worden: ambitieuze financiële businesspartners moeten vooruit kunnen kijken naar duidelijke en boeiende kansen om zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen.

Wat de ontplooiing van de benodigde vaardigheden betreft, houden financiële businesspartnerschappen in dat HR en financiën nauwer met elkaar dienen samen te werken. Ongeveer vier op tien (39%) Belgische bestuurders beweren dat de invloed van het financedepartement op de HR-afdeling zeer goed tot uitstekend is. Samenwerking tussen financiën en HR gaat echter niet altijd van een leien dakje. Eén op vijf (20%) Belgische bestuurders geeft aan dat de invloed op de HR-functie slecht tot zeer slecht is. Zestien procent van de Belgische bestuurders zegt dat financiën harder moet werken om invloed op de HR-afdeling uit te oefenen dan andere departementen, zoals research & development, marketing & sales, supply chain, IT, executive management en procurement (aankoop).

"Om aan de behoeften van het financedepartement te voldoen en een efficiënt businesspartnerschap op te starten moet het duidelijk zijn welke mensen en vaardigheden binnen de organisatie nodig zijn. HR speelt hierin een grote rol, omdat de afdeling een talentontwikkelingsplan op lange termijn dient uit te werken. Daarom adviseren wij bedrijven om een vaardighedenaudit uit te voeren. In deze audit worden de competenties beoordeeld die al in het bedrijf aanwezig zijn, maar ook de vaardigheden die ontbreken om potentiële businesspartnerschappen op te starten. Bedrijven krijgen op deze manier een beter zicht op het juiste evenwicht tussen de ontwikkeling van intern talent en de aanwerving van zowel tijdelijke als permanente businesspartners," zegt Sylvia Blockx.

##

Als u het volledige rapport wilt lezen: "Business Partnering – Optimising Corporate Performance", klik dan hier.

Nota aan de redactie

Over het onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op een onafhankelijke enquête die in juli en augustus 2012 in opdracht van Robert Half werd uitgevoerd bij 200 Belgische financiële directeurs op groeps- of divisieniveau. Deze enquête maakt deel uit van een grotere enquête waaraan 1000 bedrijven in vijf Europese landen hebben deelgenomen: België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Naast de enquête werden er ook 16 diepte-interviews uitgevoerd met financespecialisten.

Over Robert Half Management Resources

Robert Half Management Resources is een divisie van Robert Half, het eerste en grootste, gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld, dat senior interim-managers in contact brengt met bedrijven die op zoek zijn naar talent met een veelzijdig vaardighedenpakket en gespecialiseerde expertise. Na meer dan 60 jaar ervaring in gespecialiseerde arbeidsbemiddeling levert het bedrijf een service van topkwaliteit aan klanten en kandidaten. Meer info op roberthalf.be.

www.twitter.com/RobertHalfBE

Document: Persbericht downloaden

Deze pagina delen