Belgische CFO’s en financieel directeurs willen meer nieuwe functies creëren om in te zetten op groei Robert Half Barometer: juli - december 2014

zo, 09/07/2014
  •  35% van de financieel directeurs en CFO’s geeft aan permanente finance- en accountingprofessionals aan te nemen voor nieuwe posities in de tweede helft van 2014
  • Nieuwe projecten/initiatieven (47%), bedrijfsgroei of –uitbreiding in het binnenland (36%) en buitenland (30%) zijn de belangrijkste redenen waarom bedrijven meer finance- en accountingprofessionals aanwerven
  • 86% vindt het uitdagend om vandaag gekwalificeerde financiële professionals te vinden.
  • 81% is bezorgd dat ze in het komende jaar hun financiële en boekhoudkundige topperformers zullen verliezen

Brussel, 19 augustus 2014 – Meer dan acht op tien (82%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs geven aan financiële en boekhoudkundige professionals aan te werven in de tweede helft van 2014 Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door een onderzoeksbureau in opdracht van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs.

Meer nieuwe jobs

Bijna de helft  (47%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs geeft aan permanente financiële en boekhoudkundige professionals aan te werven in de tweede helft van 2014 voor bestaande posities die vrijkomen.

Er worden ook meer jobs gecreëerd binnen het financieel departement. Meer dan één derde (35%) van de ondervraagde respondenten zegt namelijk de komende zes maanden permanente finance- en accounting professionals aan te werven voor nieuwe posities wat een stijging betekent van 10%-in vergelijking met vorig jaar en een stijging met 9% in vergelijking met het eerste semester van dit jaar (26%).

Er zijn verschillende redenen om meer permanente finance- en accountingprofessionals aan te werven.  Vooral de uitbreiding van het product- of dienstenaanbod en het betreden van (een) nieuwe markt(en) zijn zeer sterke stijgers in vergelijking met een half jaar geleden.

Dit optimisme om nieuwe initiatieven op te starten wordt echter niet helemaal gereflecteerd in het vertrouwen van de financieel verantwoordelijken ten opzichte van de groeivooruitzichten van België en het eigen bedrijf. Ook al heeft 65% van de respondenten vertrouwen in de economische vooruitgang van België, in januari van dit jaar was dit nog 73%. Meer dan twee derde (67%) heeft vertrouwen in de toekomst van hun eigen onderneming,  in het begin van het eerste semester was dit nog 74%.

Joël Poilvache, Director Robert Half becommentarieert de resultaten: “Hoewel het vertrouwen in de economische toekomst van België en de eigen onderneming wat is gezakt, zijn de toekomstplannen van bedrijven wel een positief signaal. Vele bedrijven die nieuwe groei-initiatieven en projecten uitgesteld hebben wegens de economische crisis, beginnen ze in toenemende mate te implementeren. Om deze bijkomende initiatieven te ondersteunen hebben ze dan ook gekwalificeerd financieel personeel nodig.”

Ondanks deze positieve aanwervingsvooruitzichten geeft 15% van de financieel verantwoordelijken aan dat er geen vrijgekomen posities zullen ingevuld worden en geen nieuwe posities zullen ontwikkeld worden. Daarnaast stelt ook een zeer kleine minderheid (4%) dat het aantal posities voor permanente financiële en boekhoudkundige professionals zal verminderen tijdens de tweede helft van 2014.

“Veel bedrijven blijven na de crisis toch erg voorzichtig. Een minderheid van de ondernemingen werkt nog steeds met een beperkt personeelsbestand. Er wordt in dit kader in vele gevallen beroep gedaan op tijdelijke finance- en accountingprofessionals om zo te verhinderen dat het bedrijf aan productiviteit zou inboeten,” aldus Joël Poilvache.

Wallonië grootste sprong vooruit

Vooral in Brussel en Vlaanderen zullen de meeste nieuwe financiële posities gecreëerd en ingevuld worden. Maar Wallonië maakte in vergelijking met januari van dit jaar de grootste sprong vooruit. 30% van de Waalse CFO’s en financieel directeurs zegt de komende zes maanden nieuwe jobs te creëren en in te vullen, in het eerste semester van dit jaar was dit nog maar 18%. Daarnaast aarzelen grote bedrijven meer dan KMO’s om nieuwe posities in te vullen. 

Aanhoudende aanwervings- en retentie-uitdagingen voor de CFO

Meer dan acht op tien (86%) CFO’s en financieel directeurs geven aan dat ze het uitdagend vinden om gekwalificeerde finance professionals te vinden. De zoektocht naar gekwalificeerd financieel personeel lijkt in Vlaanderen (91%) net iets moeilijker te verlopen dan in Wallonië (84%) en Brussel (81%).

De functiedomeinen waar bedrijven de meeste moeilijkheden ondervinden, zijn financial / business analysis (39%), financial controlling  (27%), interne audit (24%) en tax en treasury (23%). Ook boekhoudkundige profielen staan met 43% hoog op de lijst: accounting/general ledger (27%), AP/AR accounting (13%) en assistant accountant/assistent boekhouder (3%). Nauwelijks 1% van de ondervraagde CFO’s geeft aan dat het niet moeilijk is om gekwalificeerde kandidaten te vinden in elk functiegebied binnen accounting en finance.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de belangrijkste reden waarom het zo moeilijk is de juiste finance professionals te vinden, vooral te maken heeft met de zeer specifieke expertise die van de kandidaten gevraagd wordt (57%).

Deze bedrijfsproblematiek wordt nog eens versterkt door de aanhoudende bezorgdheden omtrent personeelsretentie. Acht op tien (80%) financieel verantwoordelijken zijn bezorgd dat topmedewerkers binnen hun finance- en accountingafdeling in het komende jaar het bedrijf zullen verlaten voor een andere uitdaging.

“De vraag naar finance professionals blijft erg groot en dat is goed nieuws voor kandidaten die over de nodige financiële expertise beschikken. Eenmaal bedrijven een financiële top kandidaat gevonden hebben, is het ook belangrijk deze ook te behouden. Een goede retentiestrategie staat dan ook in elke onderneming doorgaans hoog op de agenda,” aldus Joël Poilvache.

 

Nota aan de redactie

 

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd in juni en juli 2014 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 CFO’s en financieel directeurs over heel België. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey die senior executives ondervraagt over trends op de werkvloer en binnen het bedrijfsleven.

 

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 340 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke, permanente en interim-managementopdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), IT, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op roberthalf.be

 

Volg Robert Half via: Twitter - Facebook - Youtube

Document: Belgische CFO’s en financieel directeurs willen meer nieuwe functies creëren om in te zetten op groei Robert Half Barometer: juli - december 2014

Deze pagina delen