Belgische bedrijven verhogen productiviteit in crisistijd vooral door maximalisatie van interne middelen

zo, 11/25/2012
  • CFO’s in België, en heel Europa, doen in eerste instantie beroep op de bestaande resources om de businessproductiviteit te verbeteren
  • 42% van de Belgische CFO’s verbeteren door de crisis het bedrijfsproces en/of de infrastructuur
  • 53% van de CFO’s geeft aan dat werknemers minstens 2 à 3 keer per week langer werken dan de uren die in hun contract werden vastgelegd
  • 26% van de Belgische CFO’s neemt permanent personeel aan en 22% tijdelijk personeel met als doel de productiviteit te verhogen

Brussel, 26 november 2012 – Bedrijven hebben vandaag de dag te kampen met een woelig economisch klimaat wat impliceert dat ze zorgvuldig met hun investeringen dienen om te gaan en tegelijkertijd manieren dienen te zoeken om de productiviteit te verhogen. Robert Half, het grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld, heeft een internationaal onderzoek gevoerd bij 1.025 CFO’s en financieel verantwoordelijken omtrent de zaken die ze ondernomen hebben om hun productiviteit te verbeteren. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bedrijven hoofdzakelijk beroep doen op de bestaande resources.

De volgende vraag werd gesteld aan 200 Belgische CFO’s en financieel verantwoordelijken:

Op welke factoren hebt u beroep gedaan waardoor uw bedrijf productiever is dan een jaar geleden?

Verbeteringen aan het bedrijfsproces en/of infrastructuur

42%

Medewerkers doen meer met de bestaande middelen

37%

Verbeterde technologie

37%

Het aannemen van meer permanent personeel

26%

Het aannemen van meer tijdelijk personeel of personeel op projectbasis

22%

Telewerken

17%

Beloning overuren in de vorm van een betaling of voordelen

11%

Bedrijf is minder productief

3%

Bron: Robert Half – enquête onder 200 CFO’s en financieel verantwoordelijken in België – meerdere antwoorden mogelijk

Maximaliseren van bestaande resources

Bedrijven hebben het afgelopen jaar in eerste instantie beroep gedaan op de interne resources met als doel de productiviteit van de bedrijfsactiviteiten te verhogen. Meer dan vier op tien (42%) CFO’s hebben verbeteringen aangebracht aan het bedrijfsproces en/of de infrastructuur, terwijl 37% de technologie heeft aangepast wat geleid heeft tot een verhoogde businessproductiviteit. Daarnaast hebben CFO’s ook steeds meer beroep gedaan op hun menselijk kapitaal binnen de onderneming. Meer dan één derde (37%) stelt dat de huidige medewerkers meer verricht hebben met de bestaande middelen. Dit kan tevens verklaren waarom overuren nog steeds een inherent onderdeel zijn van het bedrijfsleven. Meer dan de helft (53%) van de CFO’s geeft aan dat werknemers minstens 2 à 3 keer per week langer werken dan de uren die in hun contract werden vastgelegd. Toch beloont slechts 11% van de financieel verantwoordelijken deze extra werkuren in de vorm van een betaling of extra voordelen.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux legt uit: “Veel bedrijven zijn onzeker over hun eigen inkomsten en groeivooruitzichten gezien de economische onstabiele situatie, maar tezelfdertijd wensen ze deze te counteren door via kosteneffectieve manieren de productiviteit te verhogen met het oog op verbeterde bedrijfsprestaties. Daarom proberen ze ook meer te doen met minder middelen en doen ze in grote mate beroep op de resources die ze ter hun beschikking hebben.”

Beroep doen op externe resources

Ook al doen bedrijven voornamelijk beroep op de bestaande interne resources, toch duidt het onderzoek dat er in significante mate ook beroep gedaan wordt op tijdelijk en/of permanent personeel met als doel de bedrijfsresultaten positief te beïnvloeden door de productiviteit te verhogen. 26% stelt dat ze permanente medewerkers hebben aangenomen, terwijl meer dan één vijfde (22%) van de CFO’s tijdelijke personeelsleden hebben verwelkomd in hun team.

“Ook al wordt het huidige aanwervingsklimaat gekenmerkt door behoedzaamheid dankzij de aanhoudende wereldwijde financiële onzekerheid, toch werven bedrijven nog steeds zowel permanent als tijdelijk personeel aan. Dit kan verscheidene aanleidingen hebben: bestaande posities dienen opnieuw ingevuld te worden, nieuwe posities die gecreëerd worden, er is nood aan een bepaalde expertise die intern niet aanwezig is, om de bestaande medewerkers niet te overbelasten, etc. De reden kan verschillen van bedrijf tot bedrijf. Wij raden organisaties dan ook aan om een aanwervingsplan te ontwikkelen. Dit laat bedrijven toe het aanwerven van permanente medewerkers en uitzendkrachten veel nauwkeuriger in te plannen en helpt zaakvoerders de salariskosten onder controle te houden, alsook er voor te zorgen dat er geen productiviteit verloren gaat en de bedrijfscontinuïteit dus gewaarborgd blijft,” aldus Frédérique Bruggeman.

Eensgezindheid in Europa

De Belgische resultaten liggen grotendeels in lijn met de investeringen die de andere Europese CFO’s gemiddeld verricht hebben het afgelopen jaar. Waar in België de meerderheid van de CFO’s aandacht gegeven heeft aan het verbeteren van het bedrijfsproces en/of infrastructuur (42%), daalt dit percentage met gemiddeld bijna tien procent (33%) in de ondervraagde Europese landen. Toch is het zo dat er in Europa een algemene trend is om te investeren in de bestaande resources. Enkel Zwitserland vormt het buitenbeentje in deze context. In dit land doen CFO’s in veel grotere mate beroep op externe middelen vergeleken met de interne. Terwijl bijna zeven op tien (69%) Zwiterse financieel verantwoordelijken permanente werknemers aanneemt om de bedrijfsproductiviteit te verhogen, neemt bijna zes op tien (59%) van de CFO’s tijdelijke werknemers aan. Deze resultaten staan in schril contrast met de investeringen in bestaande resources. Toch werd er ook in significante mate beroep gedaan op de bestaande resources wat impliceert dat Zwitserland, vergeleken met de andere ondervraagde Europese landen, meer geïnvesteerd heeft in de productiviteit van het bedrijf.

 

Belgium

Europa

Zwitserland

Verbeterde technologie

37%

40%

35%

Medewerkers doen meer met de bestaande middelen

37%

 

37%

 

39%

Verbeteringen aan het bedrijfsproces en/of infrastructuur

 

42%

 

33%

 

24%

Het aannemen van meer permanent personeel

26%

27%

69%

Het aannemen van meer tijdelijk personeel of personeel op projectbasis

22%

 

22%

 

59%

Telewerken

17%

15%

20%

Beloning overuren in de vorm van een betaling of voordelen

11%

 

11%

 

14%

Bedrijf is minder productief

3%

4%

0%

Bron: Robert Half – enquête onder 1.025 CFO’s en financieel verantwoordelijken in Europa – meerdere antwoorden mogelijk

Nota aan de redactie

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2011 en januari 2012 in alle anonimiteit door MarketProbe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 1.025 professionals uit de financiële dienstverlening in 10 landen: België, Australië, China, Duitsland, Hong Kong, Japan, Luxemburg, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 350 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke en permanente opdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringswereld), senior interim management, human resources, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op www.roberthalf.be  

Twitter

Document: Productiviteit in crisistijd - Persbericht Robert Half.pdf

Deze pagina delen