Bedrijven rekruteren strategischer en verlonen navenant "Financiële Salarisgids 2013"

wo, 10/03/2012
  • Focus van bedrijven op kostenreductie en financiële controle doet nood aan financiële experten groeien
  • Vraag naar gespecialiseerde financiële en boekhoudkundige profielen overstijgt aanbod terwijl algemene jobmarkt stagneert
  • Hooggekwalificeerde finance- en accountingprofessionals staan in machtspositie

Brussel, 4 oktober 2012 – Driekwart (75%) van de CFO’s ondervinden moeilijkheden om gekwalificeerde financeprofessionals te vinden. Specialisten verwachten dat in 2013 de concurrentie voor deze beperkte talentenpool zich zal verder zetten. Dit zet bedrijven aan tot strategische rekruteringsplanning waarbij hooggekwalificeerde professionals binnen finance en accounting meerdere jobaanbiedingen krijgen en bedrijven vaak bereid zijn hen een hoger verloningspakket aan te bieden. 2013 wordt een jaar waarin het spanningsveld tussen arbeidsmarkttekorten voor gespecialiseerde beroepen en de ‘war for talent’ de evolutie van de lonen en extralegale voordelen zal bepalen.

Dit blijkt uit de analyse van de zevende editie van de jaarlijkse Salarisgids van Robert Half voor financiële en boekhoudkundige professionals, alsook voor werknemers uit de financiële dienstverleningssector. De Salarisgids geeft een zeer volledig en uitgebreid overzicht van de verloning en aanvullende voordelen voor beroepen binnen finance, accounting en de financiële dienstensector.

Tweeledige economie - Aanhoudende vraag naar hooggekwalificeerde financiële en boekhoudkundige profielen

Er is momenteel een duidelijke opkomst van een tweeledige economie op de Belgische arbeidsmarkt gekenmerkt door een aanhoudende vraag naar gespecialiseerde professionals binnen finance en accounting en een meer stagnerende groei voor de algemene jobmarkt. De talentenpool van hooggekwalificeerde financeprofessionals blijft daarentegen beperkt, een fenomeen dat onder andere duidelijk wordt door de term ‘knelpuntberoepen’. De ‘war for talent’ voor dit toptalent wordt dus verder gezet. Drie op vier (75%) van de ondervraagde CFO’s bekennen moeilijkheden te ondervinden om vandaag de dag gekwalificeerde financeprofessionals te vinden en ervaren steeds meer concurrentie bij het aanwerven van de meest geschikte kandidaten. De drie functiegroepen waarin werkgevers de grootste aanwervingsuitdagingen voelen zijn accounting en accounting operations (35%), finance (29%) en audit (19%).

“In fluctuerende economische tijden zijn financiële en boekhoudkundige experts des te belangrijker voor de marktpositie van bedrijven. Dankzij deze specialisten kan de onderneming aan de veranderde regelgeving voldoen, een positieve cashflow behouden, profijt halen uit marktkansen en een nauwgezette financiële administratie voeren zodat het bedrijf inzichtelijke informatie kan verkrijgen die van essentieel belang is voor de besluitvorming. Deze kandidaten bevinden zich vaak in een machtspositie. Bedrijven zijn regelmatig bereid om de hoogstgekwalificeerde kandidaten meer te betalen. Topkandidaten met deze veelgevraagde vaardigheden in gespecialiseerde beroepen ontvangen van concurrerende ondernemingen ook vaak meerdere jobaanbiedingen,” aldus Frédérique Bruggeman.

Joël Poilvache, Director bij Robert Half Permanent Services gaat verder: “Knelpuntberoepen spelen in deze context een grote rol. Functies zoals boekhouders en controllers worden sinds meerdere jaren bestempeld als knelpuntberoepen. Ondernemingen zoeken meertalige financeprofessionals met uitzonderlijke technische en communicatieve vaardigheden en tevens kennis van specifieke financiële softwarepakketten, zoals ERP en Business Intelligence tools. De uitdaging voor bedrijven in de nog steeds bijzonder competitieve arbeidsmarkt, voor dit jaar en volgende jaren, is om nog meer latente werkzoekenden in deze functiedomeinen te bereiken.”

Economisch klimaat bepaalt veelgevraagde profielen en bestbetaalde functies

Functies binnen finance en accounting waar er een grote vraag naar is, zijn (assistant) bookkeepers, financial business analysts en controllers, credit controllers en treasury analysts.

Joël Poilvache legt uit: “Als gevolg van de toenemende concurrentie in een kostengericht economisch klimaat, de automatisering van de boekhouding en strakkere regels voor kredietverlening, is de nood aan het uitvoeren van controles, het analyseren van financiële gegevens en het behouden van een gezonde cashflow steeds belangrijker geworden. Professionals met sterk ontwikkelde financiële en boekhoudkundige vaardigheden in de desbetreffende functiedomeinen zijn dan ook veelgevraagd.”

Uit de analyse blijkt dat de lonen van de meest ervaren accounting- en financeprofessionals stabieler zijn vergeleken met de lonen van de meer junior posities, waar er een lichte stijging verwacht wordt. Bij de beste verdieners binnen accounting zien we chief accountants, AR/AP team leaders en accounting managers en directors. Het gaat hierbij om redelijk complexe functies met een hoge mate van managementverantwoordelijkheid.

Bij de financiële profielen met 3 tot 5 jaar ervaring zijn de functies van corporate finance analyst, consolidation specialist en tax specialist de best betaalden. CFO’s, VP’s finance, finance directors, group consolidation managers, en group en European tax directors verdienen in finance het meest.

Functies binnen de financiële dienstverleningssector waar er een grote vraag naar is, zijn compliance-, management & regulatory reporting- en risk management-specialisten.

Joël Poilvache verduidelijkt waarom: “Omwille van de verhoogde focus op interne controles, het creëren van volledige transparantie en als gevolg van de toenemende regelgeving, is er een groeiende behoefte aan deze profielen. Organisaties zoeken dan ook naar complianceprofessionals die over een juridische achtergrond beschikken, risk management-specialisten met een specifieke kennis over de regelgeving, waaronder Basel III en Solvency II en management & regulatory reporting-professionals met de nodige vaardigheden in overheidsregulering.”

De lonen van experts gespecialiseerd in market en operational risk, credit risk en compliance, behoren samen met investment bankers en asset en portfolio managers tot de best betaalden in de financiële dienstverlenigssector.

Verloning

In de huidige arbeidsmarkt blijft het uitdagend de juiste mensen aan boord te houden en voortdurend nieuw potentieel aan te trekken. De verloningspolitiek van bedrijven is hierin een belangrijk instrument. Bijna de helft (45%) van de CFO’s beweert dat de verlonigsverwachtingen van de werknemers gestegen zijn. Uit de meest recente Robert Half-enquête blijkt eveneens dat meer dan vier op tien (43%) bedrijven van plan zijn de bonussen voor huidige finance- en accountingprofessionals het komende jaar aan te passen. Terwijl 21% van mening is dat de bonussen zullen dalen, stelt 22% dat deze zullen stijgen met een gemiddelde van 5%.

Uit de analyse blijkt eveneens dat finance- en accountingmedewerkers die in en rondom Brussel en in Antwerpen werken, meer kans hebben op een hoger salaris dan medewerkers in andere steden. Professionals die in Brussel en Zaventem werken hebben een loon dat gemiddeld 6% hoger ligt dan het Belgische gemiddelde, terwijl dit voor individuen in Antwerpen en Waver respectievelijk 4% en 3% is. Dit vanwege de geconcentreerde aanwezigheid van bedrijven.

“Extralegale voordelen zijn uitgegroeid tot een basisonderdeel van het salarispakket. Voordelen die bijdragen tot een goed evenwicht tussen werk- en privéleven, zoals telewerken en flexibele uren, zijn doorheen de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Waar werkgevers vroeger aanvullende voordelen te weinig positioneerden als een onderdeel van het verloningspakket, wordt de toegevoegde waarde nu meer gepercipieerd door de werknemers. Nochtans dienen bedrijven de communicatie omtrent de waarde hiervan te blijven onderhouden,” aldus Frédérique Bruggeman.

Topperformers aan boord houden

Het identificeren en aantrekken van topperformers is niet de enige kwestie waar aanwervingsmanagers mee te maken hebben; het gaat er ook om dit talent te behouden. Meer dan twee op de drie (67%) CFO's in België maken zich zorgen over het verlies van financiële topperformers in het komende jaar. Bedrijven ondervinden de minste uitdagingen bij het behouden van werknemers uit de babyboomgeneratie (7%) (geboren tussen 1946 en 1964) en de meeste (44%) bij generatie Y (geboren tussen 1979 en 1999).

Als men kijkt naar de redenen voor het verlaten van een onderneming, stelt meer dan de helft (57%) dat de beloningsverwachtingen de belangrijkste overweging zijn voor de babyboomgeneratie en de minst belangrijke voor generatie X (33%). Daarnaast zijn de verwachtingen omtrent carrièrevooruitgang de voornaamste reden waarom het een uitdaging is om alle generaties te behouden.

“Omwille van de mobiliteit, de toename van prepensioen en de vergrijzing van de arbeidsbevolking zullen bedrijven de volgende jaren uitdagingen ondervinden om hun toptalent aan boord te houden. Belangrijk hierbij is dat er geen ‘one size fits all’ bestaat voor wat betreft het aanwerven en behouden van een personeelsbestand met verschillende generaties. Door middel van een strategische aanpak met een gepersonaliseerde invalshoek voor elke generatie, zullen bedrijven het hoofd kunnen bieden aan dergelijke uitdagingen,” aldus Frédérique Bruggeman.

 

Nota aan de redactie

Over de Salarisgids

De jaarlijkse ‘Financiële Salarisgids 2013’ van Robert Half biedt een uitgebreid overzicht van de gangbare salarisvorken, extralegale voordelen en aanwervingstrends voor finance- en accountingprofessionals op de Belgische markt, alsook voor finance-, risk- en banking operations-professionals in de financiële dienstverleningssector. De resultaten van de ‘Financiële Salarisgids 2013’ zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse, lokale inzichten en onafhankelijk onderzoek.

 

De volledige « Financiële salarisgids 2013 » van Robert Half kan gedownload worden via deze link.

 

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd in juni 2012 in alle anonimiteit door MarketProbe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 Chief Financial Officers en financieel directeurs over heel België.

Document 1: Download PDF versie
Document 2: Download Word versie

Deze pagina delen