Arbeidsmarkttekorten en de ‘war for talent’ binnen finance en accounting bepalen verloningspolitiek

do, 10/03/2013

Financiële Salarisgids 2014 van Robert Half 

  • Kandidaten in knelpuntberoepen en moeilijk te vinden financiële profielen hebben meer kans op een hoger startloon in 2014
  • Stabiliserend loonbeleid voor bestaande medewerkers binnen finance en accounting
  • ‘One-size-fits-all’ is niet meer de algemene regel in de verloningspolitiek

Brussel, 3 oktober 2013 – Bedrijven leggen vandaag de nadruk op een strategische rekruteringsplanning waarbij bedrijven op zoek zijn naar financiële topprofessionals die rechtstreeks bijdragen tot de optimalisatie van de bedrijfsresultaten. De zoektocht naar dergelijke hooggekwalificeerde financiële kandidaten is echter uitdagend daar 78% van de CFO’s en financieel directeurs aangeeft moeilijkheden te ondervinden om gekwalificeerde financiële professionals te vinden. De functiedomeinen waarin financieel verantwoordelijken de grootste aanwervingsuitdagingen ervaren, zijn boekhouden/accounting (43%), financial/business analysis (34%) financial controlling (28%) en interne audit (26%). Moeilijk te vinden profielen die over de meest gevraagde vaardigheden beschikken, staan dan ook in een machtspositie om een hoger startloon te negotiëren. Dit blijkt uit de analyse van de achtste editie van de Financiële Salarisgids van Robert Half voor financiële en boekhoudkundige professionals, alsook voor werknemers uit de financiële dienstverleningssector[1].

Knelpuntberoepen en de veranderde rol van finance en accounting bepalen veelgevraagde profielen

Bedrijven zijn op zoek naar financiële professionals die een onmiddellijke bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsproductiviteit. Verwachtingen liggen evenwel hoog daar organisaties op zoek zijn naar meertalige financiële medewerkers die niet alleen beschikken over up-to-date technische vaardigheden op het gebied van IT en data-analyse, maar ook over de nodige analytische competenties en ‘soft skills’.

  • Boekhoudkundige profielen: Er blijft een grote vraag naar boekhoudkundige profielen op alle niveaus. De meest gevraagde posities zijn hulpboekhouders, AP/AR accountants, General Ledger accountants en hoofdboekhouders, voor zowel kmo’s als grote bedrijven/multinationals. Er blijft evenwel een aanhoudend tekort aan boekhouders en accountants die al jaren erkend zijn als officiële knelpuntberoepen.
  • Financiële profielen: Er blijft een grote vraag naar financiële & business controllingposities. In zowel kmo’s als multinationals is er een grote vraag naar controllers met vijf jaar ervaring of minder.Grote bedrijven en multinationals zoeken daarnaast ook senior controllers met minstens vijf tot zeven jaar ervaring, alsook senior financiële executives, die structurele veranderingen kunnen doorvoeren.
  • Financiële dienstverlening: Functiedomeinen binnen financiële dienstverlening waar de vraag het grootst is, situeren zich in risicobeheer, compliance en regulatory reporting.

Bedrijven concentreren zich in toenemende mate op bedrijfsinitiatieven die een potentiële groei kunnen genereren en in dit kader doen ze beroep op de nodige financiële expertise. Hoewel de nadruk ligt op de vervanging van bestaande medewerkers, werven heel wat bedrijven bij de minste bedrijfsgroei extra personeel aan in het kader van nieuwe functies. Meer dan vier op tien (44%) CFO’s en financieel directeurs die aanwervingsplannen hebben geven aan werkkrachten aan te nemen omwille van nieuwe projecten en initiatieven en nog eens 44% omwille van nationale bedrijfsgroei of –uitbreiding, gevolgd door het betreden van nieuwe markten met 42%.

Joël Poilvache, Director Robert Half zegt hierover het volgende: “De toenemende internationalisering en digitalisering binnen finance en accounting, alsook de groeiende behoefte aan het beheer en de opvolging van de regelgeving hebben de jobinhoud van financiële en boekhoudkundige functies in belangrijke mate beïnvloed. Dit verklaart dan ook de aanhoudende en soms zelfs stijgende vraag in bepaalde functionele domeinen, zoals boekhouding en controlling.”

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux gaat verder: “Voor knelpuntberoepen, zoals boekhouders en accountants kan de zoektocht uitdagend verlopen. Doordat de vraag het aanbod in bepaalde functiedomeinen overstijgt, wordt de ‘war for talent’ voor dit toptalent dus verder op de spits gedreven. Het vinden en aantrekken van de juiste profielen is dan ook een prioriteit voor bedrijven.”

De sector van de financiële dienstverlening, en dan zeker de bankwereld, heeft de laatste jaren aan imagoverlies geleden. Toch blijft de sector aantrekkelijk voor financeprofessionals. Bedrijven binnen de financiële dienstensector werven geleidelijk meer aan vergeleken met vorig jaar, doch niet massaal. Ze zijn selectief in hun rekruteringsproces en op zoek naar hooggespecialiseerde professionals die hen door de specifieke veranderingen binnen de industrie kunnen loodsen.

 “Het naleven van de complexe regelgevingvereisten, zoals Basel III en Solvency II, de verhoogde focus op interne controles en het creëren van volledige transparantie zijn uitgegroeid tot topprioriteiten binnen de financiële dienstverlening. Dit verklaart de grote vraag naar experts in risk management, compliance en regulatory reporting,” aldus Joël Poilvache.

Verloning voor nieuwe medewerkers

Uit de analyse blijkt dat de startlonen van senior posities[2] binnen finance en accounting, zoals Accounting en Finance Managers/Directors stabiel zijn gebleven terwijl er voor de lonen van de meer junior posities doorgaans een lichte stijging verwacht wordt.

Frédérique Bruggeman verduidelijkt: “Gespecialiseerde kandidaten met drie tot vijf jaar ervaring zijn veelgevraagd gezien bedrijven een balans zoeken tussen ervaring en groeipotentieel. Doordat de zoektocht naar dergelijk talent in verschillende functiedomeinen uitdagend kan zijn, kunnen hooggekwalificeerde professionals voor veelgevraagde posities en knelpuntberoepen in staat zijn een hoger startsalaris te negotiëren.”

De startlonen binnen de financiële dienstverlening blijven doorgaans stabiel. Kandidaten die experts zijn in de veelgevraagde functiedomeinen (risk management, compliance en regulatory reporting), alsook hooggekwalificeerde actuarissen en verzekeraars kunnen evenwel een lichte stijging ondervinden.

Joël Poilvache geeft een extra woordje uitleg: “Vanwege de onstabiele markt en de druk op de lonen blijven de salarissen voor nieuwe werknemers binnen de bank- en verzekeringswereld over het algemeen ongewijzigd. Professionals binnen de financiële dienstverlening zijn, vanwege de aanhoudende crisis, op zoek naar een stabiele werkomgeving en kijken daarom doorgaans niet meer enkel naar het loon, maar in toenemende mate ook naar de jobinhoud en het bedrijf in kwestie.”

Stabiliserend loonbeleid voor bestaande medewerkers

De meerderheid van de bedrijven zal geen wijzigingen aanbrengen in het loonbeleid van bestaande medewerkers, dit zowel voor permanente als tijdelijke werknemers. Bijna acht op tien (78%) van de CFO’s en financieel  verantwoordelijken geven namelijk aan dat de salarissen ongewijzigd blijven. Dit is een sterke stijging ten opzichte van vorig jaar daar 56% stelde dat de lonen van bestaande medewerkers binnen het financedepartement hetzelfde zouden blijven.

Meer dan de helft (56%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs geeft daarnaast ook aan dat de bonussen ongewijzigd blijven, een trend die wordt verder gezet vergeleken met vorig jaar (53%).

Ook voor tijdelijke werknemers van wie het salaris gebaseerd is op een dag- of uurloon geldt een stabiliserend beleid. Zeven op tien (70%) van de ondervraagde CFO’s en financieel directeurs stellen dat het dag- of uurloon van tijdelijke werknemers/uitzendkrachten het komende halfjaar onveranderd zal blijven.

Extralegale voordelen, een steeds belangrijker component in economisch uitdagende tijden

Tegenwoordig bestaat er een grote variëteit aan extralegale voordelen die een almaar belangrijkere plaats innemen in het totale verloningspakket. Bedrijven zien in dat niet alleen het salaris van belang is om werknemers aan te trekken en te behouden.

“Gezien de hoge loonkosten en de fiscale voordelen die verbonden zijn aan extralegale voordelen, zullen deze laatste, zeker in economisch moeilijkere tijden, een steeds belangrijker component worden binnen de verloningspolitiek. In deze context wordt er ook steeds meer rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de werknemer. ‘One-size-fits-all’ is dus niet meer de regel,” aldus Frédérique Bruggeman.

 

Nota aan de redactie

Over de Salarisgids

De Financiële Salarisgids 2014 van Robert Half biedt een uitgebreid overzicht van de gangbare salarisvorken, extralegale voordelen en aanwervingstrends voor finance- en accountingprofessionals op de Belgische markt, alsook voor finance-, risk- en banking operations-professionals in de financiële dienstverleningssector. De resultaten van de Financiële Salarisgids 2014 zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse, lokale inzichten en onafhankelijk onderzoek.

De volledige Financiële Salarisgids 2014 kan gedownload worden via deze link.

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd in juni 2013 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 Chief Financial Officers en financieel directeurs over heel België. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey dat senior executives ondervraagt over trends op de werkvloer en binnen het bedrijfsleven.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 345 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke en permanente opdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), interim-management, human resources, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op roberthalf.be  

Volg Robert Half via:

Twitter

Facebook

Youtube

 


[1] De Financiële Salarisgids van Robert Half geeft een zeer volledig en uitgebreid overzicht van de gangbare salarisvorken en aanvullende voordelen voor professionals binnen finance, accounting en de financiële dienstverlening.

[2] De termen ‘junior’ en ‘senior’ verwijzen naar het ervaringsniveau en hebben geen betrekking op de leeftijd van de desbetreffende werknemers.

 

 

Document: Arbeidsmarkttekorten en de ‘war for talent’ binnen finance en accounting bepalen verloningspolitiek

Deze pagina delen