Aanwervingsplannen Belgische CFO’s en financieel directeurs blijven op koers

zo, 01/26/2014

Robert Half Barometer: januari – juli 2014

  • 26% van de financieel directeurs en CFO’s geeft aan permanente finance- en accountingprofessionals aan te nemen voor nieuwe posities in de eerste helft van 2014
  • Nieuwe projecten/initiatieven (47%), bedrijfsgroei of –uitbreiding in het binnenland (36%) en buitenland (30%) zijn de belangrijkste redenen waarom bedrijven meer permanente finance- en accountingprofessionals aanwerven
  • 81% vindt het uitdagend om vandaag gekwalificeerde financiële professionals te vinden
  • 77% is bezorgd dat ze in 2014 hun financiële en boekhoudkundige topperformers zullen verliezen

Brussel, 28 januari 2014 – Meer dan acht op tien (81%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs geven aan financiële en boekhoudkundige professionals aan te werven in de eerste helft van 2014. Tegelijkertijd geeft evenwel 81% ook aan moeilijkheden te ondervinden in de zoektocht naar gekwalificeerde financiële professionals. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door een onderzoeksbureau in opdracht van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs.

Nadruk op het invullen van vrijgekomen posities

Meer dan de helft (55%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs geeft aan permanente financiële en boekhoudkundige professionals aan te werven in de eerste helft van 2014 voor bestaande posities die vrijkomen. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de eerste helft van 2013 (42%).

Er is echter nog steeds een significant aantal bedrijven die extra medewerkers rekruteren binnen het financieel departement. Meer dan één vierde (26%) van de ondervraagde respondenten zegt namelijk de komende zes maanden permanente finance- en accounting professionals aan te werven voor nieuwe posities, een percentage dat gelijk gebleven is in vergelijking met een jaar geleden (25%).

Wanneer er gevraagd werd naar de redenen om meer permanente finance- en accountingprofessionals aan te werven, verwijst 47% naar nieuwe projecten en initiatieven die het bedrijf zal ondernemen de komende maanden, gevolgd door bedrijfsgroei of –uitbreiding in België (36%) en het buitenland (30%). Daarnaast verwijst nog eens 25% naar de uitbreiding van het product- of dienstenaanbod, gevolgd door het betreden van (een) nieuwe markt(en) (25%).

Dit optimisme wordt ook gereflecteerd in het vertrouwen van de financieel verantwoordelijken ten opzichte van de groeivooruitzichten van België en het eigen bedrijf. Meer dan zeven op tien (73%) hebben, vergeleken met vorig jaar, meer vertrouwen in de economische vooruitgang van België. Dit is een sterke stijging ten opzichte van een jaar geleden (64%). Hoewel bijna drie vierde (74%) stelt meer vertrouwen te hebben in het groeipotentieel van het eigen bedrijf, daalt dit percentage toch vergeleken met een jaar geleden (84%).

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux becommentarieert de resultaten: “Het onderzoek geeft een groeiend optimisme weer met steeds betere vooruitzichten voor wat betreft het aannemen van extra financiële werknemers. Vele bedrijven die nieuwe groei-initiatieven en projecten uitgesteld hebben wegens de economische crisis, beginnen ze in toenemende mate te implementeren. Om deze bijkomende initiatieven te ondersteunen hebben ze dan ook gekwalificeerd financieel personeel nodig.”

Aanwervingstrends voor permanente financiële en boekhoudkundige professionals in België, de regio’s en volgens bedrijfsgrootte[1] (aantal medewerkers)

 

België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

Kmo

Groot

Uitbreiden: nieuwe posities creëren en invullen

 

26%

34%

27%

 

18%

 

25%

 

29%

Behouden: enkel vrijgekomen posities invullen

 

55%

54%

57%

 

53%

 

57%

 

52%

Bevriezen: vrijgekomen posities niet invullen en geen nieuwe posities creëren

 

15%

10%

13%

 

21%

 

16%

 

14%

Verminderen: posities verwijderen

4%

1%

3%

8%

3%

6%

Bron: Enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs – door afronding kan de totale som mogelijks niet uitkomen op 100%

Ondanks deze positieve aanwervingsvooruitzichten geeft 15% van de financieel verantwoordelijken aan dat er geen vrijgekomen posities zullen ingevuld worden en geen nieuwe posities zullen ontwikkeld worden. Daarnaast stelt ook een zeer kleine minderheid (4%) dat het aantal posities voor permanente financiële en boekhoudkundige professionals zal verminderen tijdens de eerste helft van 2014. Dit is evenwel een positieve evolutie vergeleken met vorig jaar daar de percentages respectievelijk 23% en 11% bedroegen.

 “Ondanks deze positieve vooruitzichten is er toch een minderheid dat ten gevolge van de economische crisis nog steeds met een beperkt personeelsbestand werkt. Gezien de aanhoudende behoedzaamheid van vele bedrijven om te investeren in permanent personeel, doen organisaties dikwijls beroep op tijdelijke werkkrachten om de werklast op te vangen tot er opnieuw budget vrijkomt om vaste werkkrachten aan te nemen. Deze tewerkstellingsvorm biedt niet alleen de nodige flexibiliteit voor organisaties in economisch uitdagende tijden, maar ook vele uitzendkrachten verkrijgen op deze manier op termijn een vaste job,” aldus Frédérique Bruggeman.

Grotere aanwervingsplannen in Brussel en Vlaanderen

Ook al ligt de nadruk in alle regio’s op het invullen van vrijgekomen bestaande posities, toch hebben de CFO’s en financieel directeurs tewerkgesteld in Brussel grotere aanwervingsplannen vergeleken met Vlaanderen en in grotere mate Wallonië. Terwijl 18% van de financieel verantwoordelijken in Wallonië stelt nieuwe financiële posities te creëren en in te vullen binnen het bedrijf, stijgt dit percentage tot 27% in Vlaanderen en zelfs tot 34% in Brussel.

Aanhoudende aanwervings- en retentie-uitdagingen voor de CFO

Meer dan acht op tien (81%) CFO’s en financieel directeurs geven aan dat ze het uitdagend vinden om gekwalificeerde finance professionals te vinden. De zoektocht naar gekwalificeerd financieel personeel lijkt in Vlaanderen (84%) net iets moeilijker te verlopen dan in Wallonië (80%) en Brussel (78%).

De functiedomeinen waar bedrijven de meeste moeilijkheden ondervinden, zijn financial / business analysis (24%), interne audit (15%), risk management (15%); en tax en treasury (15%). Ook boekhoudkundige profielen staan met 42% hoog op de lijst: accounting/general ledger (21%), AP/AR accounting (11%) en assistant accountant/assistent boekhouder (10%). Nauwelijks 4% van de ondervraagde CFO’s geeft aan dat het niet moeilijk is om gekwalificeerde kandidaten te vinden in elk functiegebied binnen accounting en finance. Dit is een sterke daling ten opzichte van vorig jaar (11%).

Deze bedrijfsproblematiek wordt nog eens versterkt door de aanhoudende bezorgdheden omtrent personeelsretentie. Meer dan drie op vier (77%) financieel verantwoordelijken is bezorgd dat topmedewerkers binnen hun finance- en accountingafdeling in 2014 het bedrijf zullen verlaten voor een andere uitdaging, een trend die zich verder zet daar dit percentage 75% bedroeg vorig jaar. In Wallonië (83%) en Vlaanderen (79%) lijken de bezorgdheden aangaande personeelsretentie groter te zijn dan in Brussel (69%).

“Deze cijfers geven een positieve evolutie weer voor wat betreft de arbeidsmarkt voor financiële professionals. Het jaar 2014 is daarom ook een jaar waarin bedrijven in toenemende mate aandacht dienen te geven aan het vinden van nieuwe incentives om topprofessionals aan te trekken en te behouden. Dit kan gaan van het aanbieden van flexibele werkuren, het geven van meer verantwoordelijkheden tot het toekennen van een salarisverhoging of bonus voor topmedewerkers,” aldus Frédérique Bruggeman.

Nota aan de redactie

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2013 en  januari 2014 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 CFO’s en financieel directeurs over heel België. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey die senior executives ondervraagt over trends op de werkvloer en binnen het bedrijfsleven.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 345 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke en permanente opdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), interim-management, human resources, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op roberthalf.be  

 

 

Volg Robert Half via: Twitter - Facebook - Youtube

 

[1] In dit onderzoek verwijzen kmo’s naar bedrijven met een aantal werknemers dat tussen 50 en 250 ligt. (Grote bedrijven > 250 werknemers)

 

 

Document: Aanwervingsplannen Belgische CFO’s en financieel directeurs blijven op koers

Deze pagina delen