13 doeltreffende strategieën voor retentie

Geplaatst door Robert Half op 27/05/2023
Geschatte leestijd: 8 minuten

Een van uw beste krachten neemt plots ontslag. Wat is er aan de hand? En wat met de rest van uw medewerkers? Misschien zullen ook andere waardevolle werknemers overwegen om het bedrijf te verlaten na dit plotse vertrek. Bovendien kan het een negatieve impact hebben op het moreel, wat dan weer de prestaties en de betrokkenheid van de medewerkers kan aantasten. Tijd dus om na te gaan of uw bedrijf wel het nodige doet om de tevredenheid op het werk en dus ook uw personeelsbehoud te verzekeren.

Waarom vertrekken uw medewerkers?

Overweeg zeker een exitgesprek om na te gaan waarom uw goede kracht het bedrijf verlaat. Dat kan helpen bepalen of uw strategieën voor personeelsbehoud beter moeten, en wat u specifiek kunt doen om de doeltreffendheid te optimaliseren.

De kans is groot dat de medewerker een of meer van de volgende redenen opgeeft voor zijn of haar vertrek:

  • Loon en voordelen onder de verwachtingen
  • Te hoge werkdruk en/of te weinig steun
  • Beperkte carrièremogelijkheden
  • Betere balans tussen werk en privé nodig
  • Te weinig erkenning
  • Verveling
  • Ontevredenheid over het management
  • Zorgen over de koers of financiële gezondheid van de onderneming
  • Ontevredenheid over de bedrijfscultuur
  • Behoefte aan verandering

Strategieën voor personeelsbehoud die de jobtevredenheid verhogen

Hoewel de arbeidsmarkt momenteel erg onvoorspelbaar is, zullen kandidaten met gegeerde vaardigheden wellicht niet lang moeten zoeken naar een nieuwe opportuniteit. Veel ondernemingen hebben zelfs tijdens de pandemie personeel aangeworven en wie dat niet deed, gaat vandaag geleidelijk aan weer op zoek naar nieuwe medewerkers.

Als u voelt dat uw onderneming weleens toptalent zou kunnen verliezen, dan moet u uw strategieën voor personeelsbehoud snel bijspijkeren. Op deze 14 domeinen kan gerichte actie helpen om de jobtevredenheid te verhogen en uw vermogen te verbeteren om medewerkers aan boord te houden.

1. Onboarding en oriëntatie

Nieuw personeel moet van bij het begin het pad naar succes bewandelen. Uw onboardingproces moet nieuwe medewerkers niet alleen informeren over de functie, maar ook over de bedrijfscultuur en de manier waarop ze eraan kunnen bijdragen. Deze eerste stap is bijzonder belangrijk. De training en ondersteuning die u vanaf dag één verstrekt (persoonlijk of virtueel), kan de toon zetten voor de hele loopbaan van de medewerker bij uw onderneming.

2. Mentorprogramma's

Nieuwe medewerkers koppelen aan een mentor is een bijzonder interessante mogelijkheid voor uw onboardingproces, zeker in een telewerkomgeving. Mentors kunnen nieuwkomers welkom heten bij de onderneming, advies geven en als klankbord fungeren. Het is bovendien een win-win: nieuwe teamleden leren de kneepjes van ervaren medewerkers en bieden op hun beurt een frisse kijk aan de mentor.

Beperk mentors echter niet alleen tot nieuwe medewerkers. Mentorrelaties kunnen namelijk een bijzonder positieve impact hebben voor uw bestaande personeel, hun jobtevredenheid en dus ook uw personeelsbehoud.

3. Verloning

Het is essentieel dat u als werkgever een marktconform salaris betaalt. De lonen moeten dan ook regelmatig worden geëvalueerd en aangepast. Als uw bedrijf de lonen momenteel niet kan verhogen, is het interessant om na te gaan of u andere voordelen kunt bieden, zoals bonussen en betaald verlof. Denk ook aan gezondheidsvoordelen en pensioenplannen. Deze elementen aantrekkelijker maken kan helpen om de jobtevredenheid van de medewerkers te verbeteren.

4. Voordelen

voordelen kunnen de aantrekkingskracht van uw bedrijf vergroten voor potentiële nieuwe medewerkers, de betrokkenheid van het bestaande personeel vergroten en hun moreel een boost geven. Uit onderzoek voor onze Salarisgids blijkt dat flexibele werkuren en telewerkmogelijkheden de populairste voordelen zijn bij veel werknemers.

5. Welzijnsaanbod

De mentale, fysieke en financiële gezondheid van de medewerkers bevorderen is een kwestie van gezond verstand. De pandemie heeft veel vooraanstaande werkgevers er echter toe aangezet om hun welzijnsaanbod uit te breiden en te verbeteren, zodat hun medewerkers zich gesteund voelen en hun welzijn voorop plaatsen. Programma's voor stressbeheer, diensten voor pensioenplanning en terugbetaling van virtuele fitnesslessen zijn maar enkele voorbeelden van wat uw bedrijf kan overwegen voor zijn werknemers.

6. Communicatie

De pandemie heeft nog maar eens benadrukt hoe belangrijk goede communicatie op het werk is. Uw teamleden moeten het gevoel hebben dat ze altijd bij u terecht kunnen met ideeën, vragen en zorgen. Als manager is het belangrijk dat u uw bijdrage levert om een tijdige, constructieve en positieve communicatie te verzekeren met het hele team, op kantoor en op afstand. Zorg ook voor regelmatig en proactief contact met elke medewerker, zodat u een duidelijk beeld hebt van hun werklast en jobtevredenheid.

7. Voortdurende feedback over prestaties

Nogal wat werkgevers ruilen het jaarlijkse evaluatiegesprek in voor frequentere contacten met de teamleden. Praat tijdens deze persoonlijke gesprekken over de professionele doelstellingen van uw medewerkers op korte en lange termijn en help hen om een beeld te krijgen van hun toekomst bij de onderneming. Maak geen beloften die u niet kunt waarmaken, maar bespreek potentiële carrièremogelijkheden en werk een realistisch plan uit om die doelstellingen te verwezenlijken.

8. Training en ontwikkeling

In het kader van de continue feedback over de prestaties kunt u de medewerkers domeinen helpen bepalen om zich te ontwikkelen, zoals de behoefte om nieuwe vaardigheden aan te leren. Bijscholing is vandaag van groot belang doordat technologie de manier waarop we werken blijft veranderen. Door zich bij te scholen verwerven de medewerkers nieuwe vaardigheden die aansluiten bij de evoluerende behoeften van de onderneming.

Maak van investeren in de professionele ontwikkeling van uw werknemers een echte prioriteit. Bied hen de mogelijkheid om virtuele conferenties bij te wonen, voorzie terugbetaling voor studies of betaal hun bijscholing. Denk ook aan opvolgingsplanning, wat een bijzonder doeltreffende methode kan zijn om de professionele ontwikkeling te verzekeren en leiderschapsvaardigheden te verwerven.

9. Evenwicht werk-privé

Welke boodschap geeft u met uw tijdsbeheer aan uw werknemers? Verwacht u dat uw medewerkers de klok rond beschikbaar zijn? Een gezond evenwicht tussen werk en privé is cruciaal voor de jobtevredenheid. Mensen moeten weten dat hun managers begrijpen dat ze ook een leven hebben buiten het werk, en dat ze beseffen dat voor evenwicht zorgen nog moeilijker is bij telewerk. Moedig medewerkers aan om grenzen te bepalen en vakantie op te nemen. Moet er overgewerkt worden om een project af te krijgen? Overweeg dan om uw medewerkers extra vrijaf te geven.

10. Flexibele regelingen

Veel ondernemingen bereiden zich erop voor dat sommige medewerkers ook na de pandemie minstens gedeeltelijk van thuis uit zullen willen werken. Denk dus goed na wat u uw medewerkers kunt aanbieden als permanent telewerk niet langer een optie is. Een gecomprimeerde werkweek? Glijdende uren? Of misschien de mogelijkheid om gedeeltelijk te telewerken? Alle bovenstaande mogelijkheden kunnen de stress voor uw medewerkers verminderen – en uw personeelsbehoud versterken.

11. Doeltreffend veranderingsbeheer

Los van de huidige disruptie door de pandemie krijgt elke onderneming te maken met positieve en negatieve veranderingen. En op zulke momenten kijken de medewerkers naar het management voor inzichten en geruststelling. Als uw organisatie een transformatie doormaakt, helpt een optimale informatie van de medewerkers om zorgen te voorkomen en geruchten tegen te gaan. Kondig belangrijke gebeurtenissen persoonlijk, tijdens een groepsgesprek of tijdens een vergadering aan en voorzie de nodige tijd voor vragen.

12. Nadruk op teamwerk

Moedig alle teamleden (en dus niet enkel de toptalenten) aan om ideeën en oplossingen voor te stellen. Bevorder teamwerk door mogelijkheden te creëren om samen te werken, in te spelen op ieders manier van werken en werknemers de ruimte te bieden om beslissingen te nemen en aanpassingen te doen waar nodig.

13. Erkenning van grote en kleine mijlpalen

Een laatste tip om uw personeelsbehoud te bevorderen is voldoende aandacht schenken aan belangrijke verwezenlijkingen. Heeft uw team een belangrijk project ruim binnen de deadline afgewerkt? Is een van uw medewerkers vijf jaar aan de slag bij de onderneming? Maak dan gebruik van de gelegenheid en vier deze mijlpaal samen. Zelfs virtueel kan het een belangrijk en onvergetelijk moment worden voor iedereen.

Deze 13 strategieën voor personeelsbehoud zijn maar enkele mogelijkheden om de jobtevredenheid van uw teamleden te helpen verhogen. Zorg ervoor dat u uw inspanningen regelmatig onder de loep neemt. Dat betekent marktconforme lonen en voordelen bieden en best practices toepassen om een aantrekkelijke bedrijfscultuur te creëren en hechte relaties tussen de managers en de medewerkers te verzekeren.

Het is onvermijdelijk dat sommige teamleden het bedrijf vroeger verlaten dan u zou willen. Maar u kunt de beslissing wel minder evident maken. En als medewerkers die zich gewaardeerd en gesteund voelen, uw bedrijf verlaten, zullen ze zich positief uitlaten over de onderneming en misschien op een dag weer bij u aan de slag gaan.


Leer van de gespecialiseerde recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt opbouwen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, met 12 uitzendbureaus in België en Luxemburg, waaronder ons rekruteringsbureau in Roeselare, en kan u helpen met onder meer finance medewerkers, waar en wanneer u dat nodig heeft.

Meer blogposts...