Deze vijf skills worden essentieel op de post-corona-werkvloer

Geplaatst door Robert Half op 23/06/2021

Nu de vaccinatiecampagne in een stroomversnelling zit, gaat ook de professionele wereld stilaan terug naar de normale gang van zaken. Toch heeft de pandemie een blijvende impact op de arbeidsmarkt, niet in het minst als het op rekruteren aankomt. Bedrijfsleiders gaan sinds de coronacrisis immers op zoek naar heel specifieke skills bij potentiële medewerkers. Robert Half bevroeg 300 Belgische werkgevers en stelde de volgende top vijf samen.

1. Leiderschap

Het voorbije jaar werd heel wat zelfstandigheid verwacht van medewerkers. Iedereen moest zijn of haar verantwoordelijkheid nemen om de continuïteit van de organisatie te verzekeren. Die ervaring zal ook na corona goed van pas komen. Bedrijfsleiders verwachten immers leiderschap van hun medewerkers. Enerzijds om de overgang naar het post-corona-tijdperk in goede banen te leiden, anderzijds om alle processen en activiteiten terug ‘on track’ te krijgen voor de toekomst.

2. Communicatieskills

Als er één soft skill belangrijk is gebleken tijdens de coronacrisis, dan is het wel vlot kunnen communiceren. Het was de afgelopen periode immers absoluut noodzakelijk om open en transparant te communiceren, zowel top-down als tussen collega’s onderling. Bedrijven die erin slaagden de communicatielijnen open te houden, konden rekenen op gemotiveerde medewerkers die op een efficiënte manier problemen aanpakten. Ook de werksfeer verbetert als de communicatie in een organisatie goed zit. Het is dan ook logisch dat communicatieskills ook na corona een must zullen zijn voor iedere medewerker.

3. Digitale en data management skills

Het zal niemand verbazen dat digitale skills in deze top vijf zijn beland. We werden het voorbije jaar immers overspoeld door een ongeziene digitaliseringsgolf. Bedrijfsleiders willen op hetzelfde elan verder gaan. Ze blijven dan ook op zoek naar een grote verscheidenheid aan digitale profielen: experts in e-commerce, ontwikkelaars van digitale platformen, data management experts… Wie zich bijschoolt op het vlak van digitale kennis, zal daar dus zeker de vruchten van kunnen plukken.

4. Planning- en organisatieskills

De pandemie heeft aangetoond dat flexibiliteit en snel kunnen schakelen een must zijn in elke onderneming. Maar dat neemt niet weg dat plannen op lange termijn nodig blijft. Elk bedrijf heeft immers een toekomstvisie nodig en concrete doelstellingen op korte en lange termijn om die visie stap per stap te bereiken. Wie het in zich heeft om planmatig te werk te gaan, en inzicht heeft in hoe het bedrijf zich moet organiseren om te kunnen groeien, heeft dus zeker een streepje voor.

5. Creatief denken

De pandemie was een goede oefening in outside-of-the-box-denken. Als de normale structuren en processen wegvallen, kan je immers niet anders dan creatieve oplossingen bedenken. Voor sommige medewerkers ging dat vlotter dan voor anderen en dat is veel bedrijfsleiders niet ontgaan. Het zijn net die creatieve denkers die de komende jaren zullen ingezet worden om bedrijven en organisaties een boost te geven.

Meer blogposts...