IFRS 16 leasestandaard: hoe bereidt u uw finance team voor?

Geplaatst door Robert Half op 19/04/2018

Nog een jaar ongeveer voor de nieuwe leasestandaard in werking treedt. Finance teams bereiden zich maar beter voor op 1 januari 2019. Dan is de International Financial Reporting Standard of IFRS 16 van kracht. Organisaties hebben nog enkele maanden de tijd om alles in orde te krijgen en de juiste profielen aan te trekken om conform de standaard te zijn en dat te blijven.

Er zijn heel wat veranderingen op til. Experts uit de sector adviseren bedrijven om er maar beter op tijd bij te zijn. De IFRS 16-gids helpt u om een procedure uit te stippelen en toont welke de belangrijkste boekhoud- en financiële profielen zijn om de nieuwe standaard te implementeren en te ondersteunen.

Wat is IFRS 16?

IFRS 16 is een nieuwe leasestandaard, uitgebracht door de International Accounting Standards Board (IASB) in januari 2016. De nieuwe standaard vereist dat bedrijven alle leases van onder andere materiaal, voertuigen en commerciële/retail eigendommen in hun balans opnemen. Operationele leases die voorheen als een eenjarige onkost werden opgegeven, moeten ook in deze nieuwe standaard opgenomen worden. 

Volgens de IASB moet de IFRS 16 leasetransacties accurater weergeven zodat auditeurs de onzekerheid die uit de cashflow rond leases voortvloeit, kunnen wegnemen. 

De nieuwe standaard moet het mogelijk maken om beter te vergelijken en zal de perceptie van stakeholders, kredietratings en leningen beïnvloeden. Het zal de financiële maatstaven die bedrijven hanteren, compleet veranderen, vooral als ze een uitgebreidere portefeuille van eigendommen met een korte leaseperiode hebben.

Voorbereiding op IFRS 16

Bedrijven kunnen zich maar beter nu al op de veranderingen voorbereiden, zodat eventuele problemen tegen 1 januari 2019 van de baan zijn. De aanbevolen procedure ter voorbereiding op IFRS 16 omvat vier fases:

1. Verzamel alle afgesloten bedrijfsleases.
U moet geleasede activa en passiva met een termijn van meer dan 12 maanden kunnen verantwoorden – activa met een lage waarde niet inbegrepen. 

2. Voer een audit van alle leases uit.

Bekijk, eenmaal alle leases samengebracht zijn, wat u hebt en welke leases u in de toekomst wilt afsluiten of verwerven. 

3. Ontdek inconsistenties in de rapportering aan de hand van een 'gap'-analyse.

Voer een 'gap'-analyse uit om inconsistenties te vermijden en om te garanderen dat alle leases allemaal op dezelfde manier zijn gerapporteerd. 

4. Voer wijzigingen door in alle financiële rapportering.

U moet alle rekeningen en profielen aanpassen zodat ze de nieuwe standaard ondersteunen. Toekomstige leases moet u mogelijk heronderhandelen of herstructureren en alle structuren in het bedrijf die betrekking hebben op leases moeten mogelijk veranderingen ondergaan.

Essentiële boekhoudkundige en financiële profielen voor IFRS 16

Om conform te zijn met IFRS 16, moet u mogelijk professionele interim-managers aanwerven om uw bestaande boekhoudteam te ondersteunen en op te leiden. 

Hier zijn de essentiële profielen voor een succesvolle implementatie van IFRS 16:

  • Auditor

In de tweede fase van de IFRS 16-implementatie is het tijd voor een audit. Die vereist de knowhow van een expert, vooral bij het identificeren en verifiëren van bedrijfsleases.

  • Accountant met IFRS16 expertise

Het inzicht van een expert is van onschatbare waarde voor een proceshervorming als IFRS 16. Technical accountants bieden bedrijven de vereiste expertise en extra middelen om aan het nieuwe kader te voldoen en dat zo te houden.

  • Projectmanager

Een IFRS 16-audit en -roll-out zijn een gigantische opdracht. De projectcoördinatie en -organisatie verlopen veel vlotter wanneer er een projectmanager is, permanent of tijdelijk.

  • Functionele analisten

Functionele analisten zijn enorm gespecialiseerd in het ontwerpen, implementeren en onderhouden van nieuwe boekhoudsystemen – competenties die van onschatbare waarde zijn voor elk bedrijf dat succesvol de nieuwe standaard wil implementeren en in regel wil blijven.

Hulp nodig bij het implementeren van IFRS 16?

Laat u adviseren door onze specialisten

Meer blogposts...