3 vraagstukken voor de arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant in 2018

Geplaatst door Robert Half op 09/03/2018

De Vlaams-Brabantse arbeidsmarkt is zeer divers. Je vindt er een brede waaier terug aan bedrijfsstructuren die gaan van een uitgebreide KMO-markt tot multinationals. Daarnaast zijn alle denkbare sectoren vertegenwoordigd: van bedrijven die zich toespitsen op financiële, consulting of fiduciaire diensten tot  bedrijven in de farmaceutische, logistieke, technologie- en FMCG-sector. Met de aanwezigheid van onder meer de ‘Big Four’ (EY, Deloitte, PwC en KPMG) en de toonaangevende Universiteit Leuven kunnen we spreken van een regio die gekend staat om zijn kenniswerkers. Het maakt van Vlaams-Brabant een uitdagende regio op vlak van rekrutering.

Net als de rest van Vlaanderen staat Vlaams-Brabant het komende jaar echter enkele bijzondere uitdagingen te wachten: Vlaanderen behoort tot de Europese topregio’s inzake werkgelegenheid, maar behoort tegelijkertijd tot de slechtste leerlingen van de klas op vlak van openstaande jobaanbiedingen: 2,9% van de banen geraakt niet ingevuld, veel meer dan het Europese gemiddelde van 1,8%. Het hoge cijfer in ons land wijst erop dat de talentenpool in sommige functiedomeinen zeer beperkt is; de vraag van werkgevers sluit niet goed aan op het arbeidsaanbod. Het gevolg is een hevige voortzetting van de war for talent. Waar moeten bedrijven en organisaties in Vlaams-Brabant rekening mee houden om zich in 2018 te wapenen voor de war for talent?

Iris Houtaar is Associate Director Sales bij Robert Half en licht enkele trends toe voor Vlaams-Brabant.

1. Het mobiliteitsvraagstuk

Werken in Vlaams-Brabant betekent voor vele potentiële aanwervingen het hoofd bieden aan de mobiliteitskwestie. Enerzijds is deze regio één van de meest bereikbare in Vlaanderen; ze ligt op het kruispunt van Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Waals-Brabant. Anderzijds zorgen de drukke verkeersaders richting het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor verzadigde (snel)wegen en overvolle treinen en bussen. 

Daardoor zijn flexibiliteit en mobiliteit voor organisaties in deze regio steeds meer dé sleutels tot succes in de war for talent. Het woon-werkverkeer speelt een almaar belangrijkere rol in de beslissing van sollicitanten. Meer nog dan een bedrijfswagen, een hoger salaris of doorgroeimogelijkheden, zijn kandidaten vandaag op zoek naar een goede work-life balance. Vaak ontbreekt evenwel een beleid rond glijdende werkuren of is er geen mogelijkheid tot thuiswerk. Door hierop in te spelen kunnen bedrijven zich verzekeren van potentiële medewerkers waar ze het oog op laten vallen. Een flexibele regeling van de werktijd en -plaats bevordert immers niet alleen de balans tussen werk en privé, maar heeft tegelijk een positieve invloed op de prestaties en de productiviteit. Eerder onderzoek van Robert Half toonde al aan dat 55% van de Belgische HR-managers zegt dat hun medewerkers productiever zijn als ze van thuis uit werken of flexibele werkuren hebben. Medewerkers die tevreden zijn over hun job en de werkomstandigheden zijn doorgaans productiever en blijven langer trouw aan een bedrijf.

De voorbije jaren kwam nog een andere trend opzetten: het aantal bedrijfsparken in de Brusselse rand nam toe. Vlaams-Brabantse steden zoals Diegem trekken bijvoorbeeld vanwege haar gunstige ligging heel wat belangrijke spelers aan, waaronder de Big Four en Robert Half zelf. Zowel KMO’s als multinationals openen steeds vaker een (satelliet)kantoor in de rand rond Brussel, waardoor deze rand fungeert als aanknopingspunt naar andere KMO-vriendelijke regio’s toe, zoals Asse, Groot-Bijgaarden, Halle, Overijse en Leuven. Bovendien is het ook voor logistieke spelers een uiterst aantrekkelijke regio. Het is niet voor niets dat de twee grootste retailers van het land zich in deze regio hebben gevestigd. 

2. Tweetaligheid

Vanwege het ruime aanbod aan internationale bedrijven en de centrale ligging hoeft het niet te verbazen dat meertaligheid een echte troef is voor professionals in Vlaams-Brabant, nog meer dan in andere provincies. Onder meer voor administratieve profielen wordt de talenkennis steeds belangrijker. Vanwege de centrale ligging van de regio is er voornamelijk vraag naar kandidaten die Nederlands en Frans beheersen. Daarnaast zien we ook de vraag naar andere talen zoals Engels, Duits, Spaans of Italiaans ook stijgen

Onderzoek van Robert Half wijst evenwel uit dat 45% van alle hiring managers van mening is dat het meertalige niveau van pas afgestudeerde kandidaten onvoldoende is om efficiënt te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Slechts 17% is tevreden over het niveau van het Frans. Het blijft dus moeilijk voor bedrijven om talent aan te trekken dat perfect meertalig is. Nochtans, hoe meer talen je spreekt, hoe groter je waarde op de arbeidsmarkt.

3. Flexibele rekruteringsstrategie

Door het hanteren van een flexibele rekruteringsstrategie kunnen organisaties snel inspelen op bedrijfsveranderingen, drukkere periodes en tijdelijke noden. Ook nu de economie opnieuw naar een niveau aangroeit van voor de crisis van 2008, blijven bedrijven een goede mix van permanente en tijdelijke medewerkers behouden. Dat geeft hen een competitief voordeel ten opzichte van hun concurrenten, aangezien het bedrijven de flexibiliteit geeft om snel in te spelen op markten die in sneltempo veranderen onder impuls van bijvoorbeeld automatisering en digitalisering. De jobinhoud van, onder meer, finance- en accountingposities is continu aan het evolueren en vergt een specifieke mix van zowel technische en analytische vaardigheden.

Tijdelijke opdrachten zijn een van de beste barometers om de economische gezondheid van een regio in te schatten. Op dat vlak gaat het in de goede richting. Ook in Vlaams-Brabant is deze trend sterk in opmars: uit cijfers van VDAB blijkt dat het aantal tijdelijke uitzendopdrachten het voorbije jaar is gestegen van 51.369 vacatures naar 60.553, een stijging van 18%. Grijpen we terug naar het voorbeeld van automatisering, dan blijkt uit de Robert Half Salarisgids dat 29% van alle CFO’s nieuwe permanente posities plant te creëren en geeft 14% aan een beroep te doen op  tijdelijke aanwervingen. CFO’s beseffen dat ze voor serieuze veranderingen staan en beschikken vaak al over doordachte plannen voor het toewijzen van middelen, trainingen en rekrutering. Het is belangrijk dat ze beschikken over de juiste combinatie van technologie en medewerkers om deze transformatie succesvol aan te gaan.

De war for talent woedt hevig in Vlaams-Brabant; bedrijven moeten niet alleen inzetten op de aanwerving van talent, maar eveneens op het behoud van huidige medewerkers. In deze competitieve regio gaat de strijd bovendien niet alleen tussen bedrijven, maar eveneens tussen de andere opkomende regio’s in de buurt. Het komt er daarom op aan om in te zetten op flexibiliteit, taalopleidingen en een goede mix van permanente en tijdelijke aanwervingen. Het mobiliteitsvraagstuk betekent dat werkgevers moeten nadenken over flexibele werktijden en -plaatsen. De werk-privébalans wordt immers steeds belangrijker. Daarnaast zijn tweetalige medewerkers dun gezaaid; het is daarom deels de verantwoordelijkheid van de ondernemingen om in te zetten op (extra) opleidingen voor zowel nieuwe als bestaande medewerkers. Ten slotte is een flexibele rekruteringsstrategie essentieel om in een snel veranderend economisch klimaat nieuwe uitdagingen efficiënt aan te kunnen. Wie inzet op deze drie gebieden zal het komende jaar meeste kans op succes kennen.

Op zoek naar nieuw talent of een nieuwe job?

Robert Half beschikt over een uitgebreid netwerk in Vlaams-Brabant. Klik op één van de onderstaande regio's om een recruitment consultant te spreken uit het dichtstbijzijnde kantoor: 

Diegem

Pegasus Park
De Kleetlaan 12a - 4th Floor
1831 Diegem
Ons vindenmaps & directions

Groot-Bijgaarden

A. Gossetlaan 28A b8
1702 Groot-Bijgaarden
Ons vindenmaps & directions

Meer blogposts...