Finance manager

Wat doet een Finance manager?

De rol van de Finance manager is om de liquiditeit van de onderneming te waarborgen. Als gevolg hiervan is hij verantwoordelijk voor het kasbeheer, anticipeert hij op de kasstromen en stelt hij deze veilig door het dekken van financieringstekorten.

De Finance manager staat ook bekend als Financieel manager, Financial manager of Financing manager.

Wat zijn de taken van een Finance manager?

De taken van een Finance manager variëren en hangen af van de structuur van de onderneming. Hij verzamelt en analyseert alle documenten die verband houden met de economische activiteiten van de onderneming, zoals de rekeningafschriften en verrichtingen van de onderneming, om maandelijks of wekelijks rapporten op te stellen met het oog op een raming van de kasmiddelen.

Dankzij zijn analyse en alle informatie waarover hij beschikt, bepaalt hij mee de financieringsbehoeften en stelt hij herfinancieringsoplossingen voor (leningen, investeringen, garanties, etc.).

Wat zijn de vaardigheden kenmerken van een Finance manager?

  • Kennis hebben van de werking van bankverrichtingen
  • Kennis hebben van de IFRS-normen
  • Perfecte kennis hebben van databasetools
  • Boekhoudkundige gegevens kunnen gebruiken
  • Goede kennis hebben van IT- en cash management tools (Sage, Reuters, Kyriba, etc.)
  • Kennis hebben van belastingen
  • Graag met cijfers werken
  • Goede analytische vaardigheden en een samenvattend vermogen hebben
  • Vlotte beheersing van het Frans en het Engels wordt sterk aanbevolen
  • Goede interpersoonlijke vaardigheden hebben

Welke opleiding is nodig om Finance manager te worden?

Een Finance manager heeft doorgaans een universitair traject gevolgd en een masterdiploma behaald met een financiële focus (Finance/Accounting, Management Sciences, etc.).

Andere trajecten zijn echter mogelijk mits een specialisatie in boekhouding, management of finance. Deze functie is ook beschikbaar voor pas afgestudeerden op voorwaarde dat zij een stage, een opleiding of een werk-studieprogramma hebben voltooid. Over het algemeen wordt deze functie aangeboden aan kandidaten met minstens 3 tot 5 jaar ervaring op een financiële afdeling.

Wat zijn de doorgroeimogelijkheden voor een Finance manager?

De Finance manager kan doorgroeien naar een functie als Risk manager of naar mate van zijn ambities naar een functie als Finance Director.

Jobs die lijken op een Finance manager: Boekhouder, Hulpboekhouder, Hoofdboekhouder, Accounts payable accountant, Accounts receivable accountant, General ledger accountant.

Zoek jobs in je regio