Je opzegtermijn na ontslag: wat zijn de regels?

Geplaatst door Robert Half op 13/04/2023
Gemiddelde leestijd: 4 minuten

 

Ben je van plan je ontslag te geven of ben je ontslagen door je werkgever? In beide gevallen is het belangrijk om te weten hoelang je opzegtermijn als bediende bedraagt. Wanneer gaat je opzegtermijn in, kan je erover onderhandelen, en welke rechten en plichten heb je?

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is de termijn die de werknemer en de werkgever moeten respecteren om de arbeidsovereenkomst te beëindigen na een ontslag. De duurtijd van de opzegtermijn wordt in de eerste plaats bepaald door de startdatum van de arbeidsovereenkomst (anciënniteit). Daarnaast hangt het ervan af of het de werknemer of de werkgever is die de overeenkomst opzegt.

Ik word ontslagen door mijn werkgever

Word je ontslagen door je werkgever? Voor medewerkers die in dienst zijn sinds 1 januari 2014 gelden de volgende opzegtermijnen:

ontslag nemen

 

Ik neem zelf ontslag bij mijn werkgever

Neem je zelf je ontslag bij je werkgever en kwam je in dienst na 1 januari 2014? Dan moet je rekening houden met de volgende opzegtermijnen:

Ontslag nemen

 

Wat als ik in dienst ben bij mijn werkgever van vóór 2014?

Ben je bij je huidige werkgever aan de slag van vóór 1 januari 2014? Dan bestaat je opzegtermijn uit twee delen:

  1. Je opzeg op basis van je anciënniteit vóór 1 januari 2014
  2. Je opzeg op basis van je anciënniteit vanaf 1 januari 2014 (zie hierboven)

Voor het eerste deel van de opzegtermijn gelden de volgende regels voor bedienden:

Je wordt ontslagen door je werkgever:

  • Jaarloon tot 32.254 euro: 3 maanden opzeg per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit
  • Jaarloon van meer dan 32.254 euro: 1 maand opzeg per begonnen jaar anciënniteit (met een minimum van 3 maanden)

Je geeft zelf je ontslag: 1,5 maand opzeg per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit, met een maximum van:

  • 3 maand bij een jaarloon tot 32.254 euro
  • 4,5 maand bij een jaarloon tussen 32.254 euro en 64.508 euro
  • 6 maand bij een jaarloon hoger dan 64.508 euro

Wanneer begint mijn opzegtermijn?

Om je ontslag in te dienen, stuur je een aangetekend schrijven naar je werkgever. Je mag dit ook persoonlijk overhandigen, maar zorg ervoor dat je altijd een ondertekend document ontvangt. Word je ontslagen, dan verloopt dit ook met een aangetekend schrijven. De opzegtermijn gaat in op de eerste maandag nadat jij of je werkgever het aangetekend schrijven ontvangen hebben en hiervan kennis gegeven hebben.

Kan ik onderhandelen over mijn opzegtermijn?

Wil je sneller vertrekken dan je wettelijke opzegtermijn? Het is mogelijk om de duur van je opzegperiode in te korten op voorwaarde dat je met je werkgever een onderling akkoord bereikt. Stel je open en constructief op tijdens het onderandelingsgesprek. Vraagt je werkgever je om je opvolger op te leiden? Stem hiermee in, zodat je in goede verstandhouding het bedrijf kan verlaten van zodra de nieuwe persoon ingewerkt is. Het bedrijfsleven is een kleine wereld, dus je vermijdt maar beter om met slaande deuren te vertrekken. Los van het feit dat dit getuigt van weinig ‘menselijkheid’, kan het het verdere verloop van je carrière beïnvloeden, bijvoorbeeld als je huidige en nieuwe werkgever elkaar kennen.

Welke rechten en plichten heb ik tijdens mijn opzegtermijn?

Wanneer je je ontslag geeft, ben je verplicht om te blijven werken tijdens je opzegtermijn zodat je werkgever tijd heeft om een vervanger te zoeken. Je ontvangt tijdens de volledige opzegperiode dezelfde voordelen als ervoor (loon, verzekeringen, gsm-abonnement….). Wil je meteen stoppen met werken? Dan moet je een verbrekingsvergoeding betalen aan je werkgever, die overeenstemt met het loon dat je zou ontvangen tijdens de wettelijke opzegtermijn.

Tijdens je opzegtermijn mag je één dag per week (of twee halve dagen) sollicitatieverlof nemen om een nieuwe job te zoeken, en dit met behoud van je loon. Dit geldt ook voor wie in aanmerking komt voor outplacement bij het zoeken naar een nieuwe job.

 

Nam je je ontslag of ben je ontslagen, en ben je op zoek naar een boeiende nieuwe job? Bekijk onze vacatures in finance en boekhouding, administratie, HR en office support, IT of legal.

Meer blogposts...