Zes aanwijzingen dat uw job in gevaar is

job_in-gevaar

Maakt u zich zorgen over uw job in het huidige economische klimaat en wilt u nagaan of uw job in gevaar is? 

Hierbij een overzicht van zes aanwijzingen dat u misschien wel op het punt staat uw job te verliezen:

 

1. Er worden kostenbesparende maatregelen ingevoerd.

Hebt u een omzendbrief ontvangen waarin staat dat de kosten moeten worden gedrukt? Dat kan erop wijzen dat uw bedrijf ook overweegt om de personeelskosten te drukken. Toch is het belangrijk om te weten dat veel bedrijven die momenteel besparingen doorvoeren niet noodzakelijk hun personeelsbestand willen inkrimpen, dus enkel deze aanwijzing vormt geen reden tot paniek.

2. Uw werklast is lager dan gewoonlijk.

Hebt u tegenwoordig minder werk of hebt u de indruk dat de projecten worden herverdeeld onder uw collega’s? Dat kan erop wijzen dat er niet genoeg werk is voor het volledige personeelsbestand of dat het bedrijf de werklast herverdeelt in de aanloop naar ontslagen.

3. Uw werk is herhalend en verloopt traag.

Hebt u niet voldoende om handen? Dat kan erop wijzen dat uw functie niet even onmisbaar is als vroeger. Bedrijven die hun personeelskosten willen drukken, focussen daarbij op afdelingen of functies met herhalende activiteiten en een werklast die door een beperktere groep werknemers kan worden overgenomen.

4. U wordt niet beschouwd als een werkkracht die inkomsten genereert.

Draagt u rechtstreeks bij tot het genereren van inkomsten of de kostenbesparingen? Als u “ja” hebt geantwoord op deze vraag, dan is uw functie wellicht niet in gevaar. Als uw afdeling meer een ‘extraatje’ is voor het bedrijf, en dus niet ‘noodzakelijk’ is, dan is de situatie iets riskanter.

5. U wordt niet meer uitgenodigd op vergaderingen.

Als een bedrijf zich voorbereidt om mensen te ontslaan, worden zij soms niet langer uitgenodigd om deel te nemen aan strategische ontmoetingen of andere vergaderingen, omdat de kaderleden ervan uitgaan dat hun aanwezigheid niet vereist is.

6. Uw overste lijkt meer interesse te tonen voor de status van uw projecten.

Dit kan erop wijzen dat uw overste een beter inzicht wil krijgen in de manier waarop u uw activiteiten uitvoert en in de kwesties die nog aandacht vereisen, zodat uw projecten bij uw ontslag kunnen worden herverdeeld.
Als u geconfronteerd wordt met een of meer van deze aanwijzingen, richt u dan tot iemand die u advies kan geven over het verdere verloop van uw carrière. Neem gerust contact op met een consultant in uw plaatselijke kantoor.

 

Deze pagina delen